Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Архів новин


2019

24 грудня 2019

19 грудня 2019

За результатами співпраці Державного архіву Чернівецької області з Інститутом буковинознавства при Аугсбурзькому університеті (Німечина) у світ вийшло видання «Postkartenfieber: Schwaben und die Bukowina in den Social Media um 1900»


19 грудня 2019

Державний архів Чернівецької області видав – бібліографічний покажчик «Ольга Кобилянська (до 155-ї річниці від дня народження)».

Цей покажчик – перше видання держархіву інформації про документи, які відображають факти біографії буковинської письменниці та членів її родини, наявні у фондах, прозові твори і публікації про її життя і діяльність.


Покажчик складається з чотирьох розділів, списку використаних джерел і додатків, які демонструють фотографії з життя Ольги Кобилянської та її родини.


Новизна покажчика полягає в тому, що вперше до наукового обігу залучено документи, що уточнюють факти біографії О. Кобилянської та її родини; віднайдено матеріали, які розширюють уявлення про брата Юліана Кобилянського як про активного громадського діяча кінця XIX – початку XX ст.; актуалізовано особові справи батька Юліана Кобилянського та брата Максиміліана Кобилянського, справу за звинуваченням Максиміліана Кобилянського та Марії Балицької у зв՚язках з російськими поліцейськими органами під час російської окупації Буковини.


17 грудня 2019

17 грудня 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 13 номенклатур справ, 7 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання - 780 од.зб., описів з кадрових питань - 608од.зб., 4 положень про експертну комісію, 2 положень про архівний підрозділ та 1804 од.зб. актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.

6 грудня 2019

До уваги начальників архівних відділів та секторів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад, архівних підрозділів державних органів, установ, підприємств та організацій


Чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області буде проведено 17 грудня 2019 року. Документи для подачі на розгляд ЕПК Державного архіву Чернівецької області приймаються до 13 грудня 2019 року включно. Подані документи мають бути оформлені відповідно до усіх вимог до складання даних документів. Документи, які не оформлені відповідним чином, до розгляду прийматися не будуть.

28 листопада 2019

26 листопада 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 18 номенклатур справ, 17 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання - 1197 од.зб., описів з кадрових питань - 555 од.зб., 7 положень про експертну комісію, 5 положень про архівний підрозділ та 6879 од.зб. актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.

28 листопада 2019

ОГОЛОШЕННЯ


У П՚ЯТНИЦЮ, 29 ЛИСТОПАДА 2019р., САНІТАРНИЙ ДЕНЬ, У ЗВ՚ЯЗКУ З ЧИМ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ.

28 листопада 2019

Наукова-довідкова бібліотека Державного архіву Чернівецькою області отримала від Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові музейні видання, укладені як результат наукових досліджень на матеріалах фондової колекції музею (представлені на фото).


Сподіваємося, що надані матеріали зацікавлять дослідників діяльності Михайла Грушевського та на подальше поглиблення співпраці з Державним меморіальним музеєм Михайла Грушевського.


22 листопада 2019

До уваги керівників архівних установ!


Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 р. № 3194/5 «Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду» детальніше.22 листопада 2019

В приміщені Державного архіву Чернівецької області за адресою: пров. Текстильників, 1 (2 корпус) Вашій увазі пропонується тематична документальна виставка «Чернівецька область – мультинаціональний, мультиконфесійний регіон України».


Основна мета виставки – ознайомити громадськість з документами архівних фондів, фотодокументами та матеріалами періодичних видань науково-довідкової бібліотеки держархіву про високодуховне і толерантне співіснування населення краю, різноманітне за своїм віросповіданням та національною приналежністю.


7 листопада 2019

ДЕРЖАВНОМУ АРХІВУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – 112 РОКІВ


1 листопада 1907 року розпочав діяльність Крайовий архів Буковини, яка на той час перебувала у складі Австро-Угорської імперії. Першим директором Крайового архіву став професор кафедри Східної Європи Чернівецького університету Володимир Мількович. У листопаді 1918 року Крайовий архів припинив свою діяльність у зв’язку з розпадом Австро-Угорської імперії.


Після приєднання Буковини до Румунії постало питання про створення тепер вже румунського державного архіву. 22 вересня 1924 року створено Комісію державних архівів Буковини.


Новий період історії сучасного Державного архіву Чернівецької області почався після приєднання Північної Буковини та Хотинського повіту Бессарабії до Української РСР та утворення 7 серпня 1940 року Чернівецької області.


1 листопада 1940 року розпочав свою діяльність Чернівецький обласний архів, робота якого була перервана Другою світовою війною, а відновлена – у 1944 році. З 1991 року установа функціонує як Державний архів Чернівецької області.


Державний архів Чернівецької області – один із найстаріших, найбагатших і найскладніших архівних установ України з унікальним складом документів старомолдавською та старослов’янською мовами з перекладом на німецьку і румунські мови. Архів є скарбницею, яка містить документи з історії нашого краю, а також з історії Австрії, Румунії, Молдови та інших країн Європи. Всі ці документальні джерела входять до складу Національного архівного фонду України.


Найдавніші документи архіву – колекції, заповіти, історичні, економічні та географічні характеристики населених пунктів Буковини, відомості про відносини краю з сусідніми країнами, будівництво міст, фортець, діяльність ремісничих цехів, зібрані Комісією державних архівів Буковини і дослідником історії Буковини Францем Вікенгаузером, які належать до XV – XVIII століття, коли Буковина входила до складу Молдавського князівства.


Основні етапи розвитку економічного та громадського життя Буковини до її приєднання до УРСР представлені документами з середини XVIII ст. У них знайшли відображення два періоди історії краю: з 1867 року під час перебування краю в складі Австрії, Австро-Угорщини (1774–1918) та включення до складу королівської Румунії (1918– 940).


В архіві зберігаються фонди установ Російської імперії, які існували на території Хотинського повіту Бессарабської губернії (1812–1917) та Чернівецької губернії періоду Першої світової війни (1914–1917).


Документи радянського періоду (1940–1941, 1944–1991) представлені у фондах Рад депутатів трудящих (народних депутатів), їх виконкомів та управлінь, органів суду та прокуратури, підприємств промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, постачання та побутового обслуговування населення, установ науки, культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.


Крім того, в архіві зберігаються три унікальних документи: статистичні відомості про чисельність та соціальний стан населення м.Чернівці з передмістями та населеними пунктами Буковини у 1793 р.; Грамота австрійського імператора Франца Йосифа І про відкриття Чернівецького університету (рукопис на пергаменті від 30 вересня 1875 р.); витяг з протоколу засідання румунського парламенту про прийняття закону про включення Буковини до складу Румунії 29 грудня 1919 р.


На даний час в архіві зберігаються понад 1,5 млн. одиниць зберігання документів з паперовою основою, 2053 од. зб. науково-технічної документації, 1072 од. зб. кінодокументів, 66216 од. обл. фотодокументів, 782 од. зб. фотодокументів. Науково-довідкова бібліотека архіву нараховує 28654 книг та брошур, 3418 річних підшивок газет та 821 річних підшивок журналів.


Крім того, на постійному державному зберіганні в архіві знаходяться особові фонди діячів науки, культури, істориків та краєзнавців – уродженців Чернівецької області та тих, чий життєвий і творчий шлях пов’язаний з Буковинським краєм.


4 листопада 2019

До уваги підприємств, установ, організацій архівних підрозділів, відбулися зміни у роботі експертно-перевірної комісії.


З метою поліпшення роботи експертно-перевірних комісій та ведення облікових документів, підготовлено Методичні рекомендації з організації роботи та ведення облікових документів ЕПК державного архіву, затверджені наказом Укрдержархіву від 16.10.2019 № 94.


Необхідно звернути увагу на те, що документи подаються на розгляд ЕПК з супровідним листом, підписаним керівником підприємства, установи та організації (далі - установа). У разі виявлення нестачі необхідної кількості примірників документів, неналежним чином оформлених документів, відсутності витягів із протоколів ЕК, експертних висновків, секретар ЕПК протягом 3 днів інформує про це установу, яка подала документи на розгляд ЕПК. Якщо протягом 10 днів установа не подає до державного архіву необхідні та правильно оформлені документи, готується лист із зазначенням вмотивованої відмови в розгляді документів на засіданні ЕПК.


З повним текстом Методичних рекомендацій можна ознайомитись тут детальніше.


29 жовтня 2019

28 жовтня 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 11 номенклатур справ, 28 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання - 19, описів з кадрових питань - 13, 5 положень про експертну комісію, 5 положень про архівний підрозділ та 8 актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.

25 жовтня 2019

25 жовтня 2019 року було проведено семінар на тему «Актуальні питання державної реєстрації нерухомості та бізнесу», організований Головним територіальним управлінням юстиції в Чернівецькій області. В ньому прийняв участь начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Чернівецької області Головатий Андрій Васильович, який виступив із доповіддю на тему «Питання формування та збереження архівних документах в діяльності органів державної влади та подальша передача на державне зберігання».


24 жовтня 2019

24 жовтня 2019 року відбулося підсумкове розширене засідання колегії Державного архіву Чернівецької області за участю керівників архівних відділів/секторів райдержадміністрацій, Чернівецької та Новодністровської міських рад, трудових архівів районних рад.


21 жовтня 2019

У відповідності до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та наказу Державного архіву Чернівецької області від 15.01.2019 р. № 12, на виконання плану-графіку проведення контрольних перевірок 17 жовтня 2019 року була здійснена контрольна перевірка стану ведення діловодства та забезпечення збереження архівних документів в Управлінні виконавчого Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області. Перевірку проводила співробітник відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Чернівецької області. В ході проведення перевірки була надана методична допомога щодо ведення діловодства та архіву.

18 жовтня 2019

У відповідності до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та наказу Державного архіву Чернівецької області від 15.01.2019 р. № 12, на виконання плану-графіку проведення контрольних перевірок 21 жовтня 2019 року була здійснена контрольна перевірка стану ведення діловодства та забезпечення збереження архівних документів в Управлінні міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Чернівецької обласної державної адміністрації. Перевірку проводила співробітник відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Чернівецької області. В ході проведення перевірки була надана методична допомога щодо ведення діловодства та архіву.

17 жовтня 2019

Відкрито виставку «Чернівецька область – мультинаціональний та мультиконфесійний регіон України»


17 жовтня 2019 року в приміщенні Державного архіву Чернівецької області відкрито виставку архівних документів та фотоматеріалів «Чернівецька область – мультинаціональний та мультиконфесійний регіон України».


У відкритті виставки взяв участь заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гостюк. Саме за його дорученням була підготовлена ця виставка.


Це перша масштабна виставка Державного архіву Чернівецької області, підготовлена з метою розширення доступу до архівної інформації, популяризації документів, що зберігаються в установі та висвітлюють різні аспекти духовного, культурного, суспільного та політичного життя.


Експозиція виставки складається із 10 – ти банерів, на яких представлено документи фондів Митрополії Буковини за 1780-1940, 1941-1944 роки, Кишинівської духовної консисторії за 1812-1940 роки, адміністрації православного релігійного фонду Буковини, євангелічної та єврейської релігійних громад, які розповідають про положення та місце релігії, релігійних культів на Буковині та Хотинщині у XVIII-XX cт. Серед документів – протоколи засідань консисторії та синоду Буковини, статути релігійних громад, закони євангелічної церкви, звіти про діяльність церковних парафій, обіжники митрополії греко-католицької церкви про дотримання церковних обрядів і таїнств, справи про будівництво церков та приходських будинків, довідки з історії та майнового стану монастирів Буковини, відомості про церковне землеволодіння, справи з нагляду за викладанням релігії в навчальних закладах, зі збору пожертвувань з благодійною метою, демографічні відомості протоєрейств та парафій Буковини, інвентарні описи церков, а також клірові відомості, сповідальні та метричні книги церков Хотинського повіту.


17 жовтня 2019

Заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гостюк відкрив виставку та ознайомився з роботою Державного архіву Чернівецької


17 жовтня 2019 року заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гостюк у приміщенні Державного архіву Чернівецької області по вул.Текстильників, 1 відкрив виставку архівних документів і фотоматеріалів «Чернівецька область – мультинаціональний та мультиконфесійний регіон України» та ознайомився із роботою держархіву.


Василь Гостюк відвідав читальний зал, у який в 2019 році закуплено нові столи та стільці, оглянув архівосховища держархіву, в тому числі: нове створене в 2019 році, у якому зберігаються кіно, фото та фотодокументи, нове стелажне обладнання, придбане у 2019 році, ознайомився з роботою реставраційної майстерні.


Крім того, Василь Гостюк ознайомився з рідкісними книгами, які зберігаються в науково-довідковій бібліотеці архіву. Серед них – газета «Буковина» за 1848 рік, це перша друкована газета на Буковині румунською та німецькою мовами, рідкісні видання: «Подорож до Сибіру» в 2-х томах, французькою мовою, 1768 року, «Подорож до Європи, Азії та Африки», французькою мовою, 1727 року, видані французькою королівською Академією Наук, Біблія 1514 року та ін.


Також працівники архіву представили заступнику голови обласної державної адміністрації три унікальні документи, які зберігаються в держархіві. Один з них - це грамота австрійського імператора Франца Йосифа І про відкриття Чернівецького університету від 30 вересня 1875 року. Грамота знаходиться у дерев’яному футлярі, який обтягнутий зеленою тканиною з металевими застібками золотистого кольору. Грамота переплетена. На обкладинці грамоти є логотип придворного книжкового палітурника. Перепліт виготовлений із шкіри бордового кольору з тисненням герба Австрії золотистого кольору. Текст на пергаменті рукописний, чорнила чорні з вкрапленням золотистого кольору. Кожний абзац починається із заголовної літери на фоні золотистого кольору. На першому аркуші кольоровий орнамент на золотистому фоні у вигляді переплетених лоз із зображенням гербу по центру. В наявності є висла печатка, яка знаходиться в металевій колбі золотистого кольору з тисненням герба приєднаної до грамоти золотистим шнуром. Грамота засвідчена оригінальним підписом австрійського імператора Франца Йосифа І.


Інші два – це витяг з протоколу засідання румунського парламенту про прийняття закону про включення Буковини до складу Румунії від 29 грудня 1919 року, а також статистичні відомості про чисельність та соціальний стан населення м. Чернівці з передмістями та населеними пунктами Буковини у 1793 році.


10 жовтня 2019

У відповідності до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та наказу Державного архіву Чернівецької області від 15.01.2019 р. № 12, на виконання плану-графіку проведення контрольних перевірок08 жовтня 2019 року була здійснена контрольна перевірка стану ведення діловодства та забезпечення збереження архівних документів в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Перевірку проводили співробітники відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Чернівецької області. В ході проведення перевірки була надана методична допомога щодо ведення діловодства та архіву.

4 жовтня 2019

До уваги керівників Трудових архівів


Внесено зміни до Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду (наказ Міністерства юстиції України від 23.08.2019 № 2643/5, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2019 за № 988/33959)


Детальніше

4 жовтня 2019

Архівні колекції Державного архіву Чернівецької області поповнюються документами особового походження Петера Деманта (Вернона Кресса)

За сприяння заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації Гостюка Василя Івановича проводиться робота з поповнення документами особового фонду Петера Деманта (літературний псевдонім Вернон Кресс) письменника, колишнього в’язня ГУЛАГу, члена історико-просвітницького, благодійного та правозахисного товариства «Московський меморіал», жителя м.Чернівці існуючого архівного зібрання, яке зберігається в Державному архіві Чернівецької області.


Документи, серед яких рукописи книг Деманта, прижиттєві фото, записники, особисті листи та інші важливі матеріали, мають велику культурну, просвітницьку та історичну цінність для Чернівецької області.


Дані матеріали будуть опрацьовані, просистематизовані, описані та долучені до наявного архівного зібрання, яке знаходиться на зберіганні в держархіві області.

2 жовтня 2019

За підтримки Чернівецької обласної державної адміністрації осучаснюється робота Державного архіву Чернівецької області


У 2019 році за підтримки Чернівецької обласної державної адміністрації на виконання Програми розвитку архівної справи в Державному архіві Чернівецької області на 2018  2020 роки з обласного бюджету виділено кошти в сумі 500 тис. грн., які спрямовані на забезпечення збереження документів Національного архівного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази держархіву та покращення умов роботи працівників архіву.


Так, у 2019 році придбано та встановлено додаткове стелажне обладнання протяжністю 86 пог.м, витратні матеріали для реставрації, ремонту, дезінфекції та дезінсекції документів. Закуплено нові меблі для читальних залів та робочих кабінетів працівників архіву.


З метою посилення протипожежної безпеки замінено 5 протипожежних дверей та проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища у приміщені архіву по вул. Небесної Сотні, 20А. Встановлено додатково 12 камер відеоспостереження.


Проведено заходи з енергозбереження: замінено 23 вікна та 3 дверей на металопластикові у приміщені архіву по вул. Небесної Сотні, 20А.


Для забезпечення контролю за дотриманням температурно-вологісного та санітарно-гігієнічного режимів закуплено 44 гігрометрів, 20 термометрів та ролети в архівосховище.


Придбано виставкове обладнання (12 мобільних стендів Roll-up) та витратні матеріали для проведення виставок архівних документів.


Власними силами проведено поточний ремонт службових кабінетів, читального залу та інших приміщень архіву.

27 вересня 2019

25 вересня 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 20 номенклатур справ, 46 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання на 3389 од.зб., описів з кадрових питань на 762 од.зб., 32 положень про експертну комісію, 11 положень про архівний підрозділ та 14 актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.

24 вересня 2019

Згідно Плану-графіку проведення комплексних та контрольних перевірок архівних відділів(секторів) райдержадміністрацій та трудових архівів на 2019 рік, затвердженого наказом Державного архіву Чернівецької області від 01.02.2019 №24, 24 вересня 2019 року робочою групою Державного архіву Чернівецької області проводиться комплексна перевірка дотримання архівного законодавства в архівному секторі Путильської райдержадміністрації та Комунальному закладі "Об'єднаний трудовий архів сіл, селища Путильського району".

20 вересня 2019

17-18 вересня 2019 р. головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Чернівецької області провела комплексну перевірку стану ведення діловодства та забезпечення збереження архівних документів Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. В ході перевірки надається методична допомога щодо поновлення номенклатури справ, індивідуальної інструкції з діловодства, положень про експертну комісію та архівний підрозділ, складання описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу).


13 вересня 2019

16 вересня 2019 року в приміщенні архіву по вул. Стасюка, 20-А та пров. Текстильників, 1 відкривається тематично-документальна виставка.


«Мазепа Іван Степанович – гетьман України, дипломат, видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII – поч. XVIII ст.», присвячена 380-й річниці від дня народження гетьмана Війська Запорізького, воєнного та політичного діяча, дипломата та національного героя України.

11 вересня 2019

11-12 вересня 2019 р. головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Чернівецької області здійснює комплексну перевірку стану ведення діловодства та забезпечення збереження архівних документів Чернівецького коледжу будівництва та архітектури Львівського Національного аграрного університету. В ході перевірки надається методична допомога щодо поновлення номенклатури справ, індивідуальної інструкції з діловодства, положень про експертну комісію та архівний підрозділ, складання описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу).


23 серпня 2019

23 серпня 2019 року працівники Державного архіву Чернівецької області долучилися до відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України. З нагоди Дня Незалежності України працівників відзначено грамотами Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради.

Колектив Державного архіву Чернівецької області вітає всіх з цими визначними датами!


22 серпня 2019

У відповідності до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та наказу Державного архіву Чернівецької області від 15.01.2019 р. № 12, на виконання плану - графіку проведення комплексної перевірки 19 - 20 серпня 2019 року була здійснена комплексна перевірка стану ведення діловодства та забезпечення збереження архівних документів в Департаменті фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації. Перевірку проводили співробітники відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Чернівецької області. В ході проведення перевірки була надана методична допомога щодо ведення діловодства та архіву.

20 серпня 2019

20 серпня 2019 року на сайті Державного архіву Чернівецької області у рубриці Документальні виставки онлайн розміщена документальна виставка до Дня незалежності України.


Держархів пропонує Вашій увазі тематичну виставку, присвячену 28-й річниці незалежності України та підготовлену за документами архівного фонду Чернівецької обласної ради, матеріалами періодичної преси науково-довідкової бібліотеки архіву, які висвітлюють вшанування роковин подій української революційної доби 1917 - 1921 рр. мешканцями нашого краю (1928 – 1934), а також документи, дотичні до подій 24 серпня 1991 року в регіоні.


В експозиції представлені також копії документів, надані Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України. Доповнює експозицію проект акту про проголошення незалежності України з документів архівного фонду особового походження «Сандуляка Леонтія Івановича – народного депутата СРСР, професора, завідувача кафедрою зоології і фізіології Чернівецького держуніверситету».

8 серпня 2019

08 серпня 2019 року у приміщенні Державного архіву Чернівецької області за адресою м. Чернівці провулок Текстильників, 1 розпочалося експонування тематичної документальної виставки присвяченої 185-річниці з дня народження українського письменника Юрія Федьковича.

Оголошення

У зв’язку із заміною вікон в Державному архіві Чернівецької області (в тому числі у читальному залі та сховищах) читальний зал в приміщенні по вул.Небесної Сотні,20-А 6-9 серпня 2019 р. не працюватиме.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

6 серпня 2019

До уваги начальників архівних відділв та секторів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад, архівних підрозділів державних органів, установ, підприємств та організацій

Засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області в серпні не відбудеться.

Чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області буде проведено в вересні 2019 року. Документи для подачі на розгляд ЕПК Державного архіву Чернівецької області приймаються до 20 вересня 2019 року включно. Подані документи мають бути оформлені відповідно до усіх вимог до складання даних документів. Документи, які не оформлені відповідним чином, до розгляду прийматися не будуть.

2 серпня 2019

Колектив Державного архіву Чернівецької області вітає директора Ігоря Анатолійовича Сідляра з Днем народження!


Бажаємо удачі, оптимізму, успіхів у підкоренні нових вершин, сили і енергії, стабільності та достатку! Міцного здоров`я, щастя, любові рідних і близьких Вам людей!


1 серпня 2019

1 серпня 2019 відбулася зустріч з директора Державного архіву Чернівецької області Ігоря Сідляра з директором Інституту буковинознавства при Аугсбурзькому університеті (Німечина) Марен Рюгер в рамках дослідницького проекту «Поштівки Габзбурзької переферії в період зрілого модерну: листівки з Буковини 1895-1917рр».


За результатами зустрічі було досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю між установами.

30 липня 2019

30 липня 2019 року директор Державного архіву Чернівецької області Сідляр Ігор Анатолійович перебував з робочим візитом у Вижницькому районі. Директор держархіву ознайомився з роботою трудового архіву Вижницької районної ради та архівного відділу Вижницької районної державної адміністрації. Завідувач Вижницького трудового архіву Лучик Олена Михайлівна та головний спеціаліст архівного відділу Вижницької райдержадміністрації Девда Оксана Георгіївна поінформували про організацію роботи архівних установ, про заходи, які вживаються для забезпечення збереженості, обліку та популяризації архівних документів, про стан роботи зі зверненнями громадян. У ході зустрічі обговорено проблемні питання в діяльності архівних установ та дано відповідні рекомендації щодо їх вирішення.


Крім того, директор держархіву зустрівся із заступником голови Вижницької районної ради Вірстою Сергієм Дмитровичем та заступником голови Вижницької районної державної адміністрації Татариним Юрієм Дмитровичем, які курують роботу архівних установ району. Під час зустрічі обговорили основні напрями діяльності архівних установ, можливості виділення додаткових площ для зберігання архівних документів, забезпечення протипожежного захисту, покращення матеріальної бази.

25 липня 2019

25 липня 2019 року Директор Державного архіву Чернівецької області Ігор Сідляр взяв участь у протокольній зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном, яку проводив заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Василь Гостюк.


Обговорено питання співпраці, зокрема, поглиблення вивчення історії Чернівців та історії єврейства на Буковині та спільної роботи над відновленням забутих пам’яток історії та визначних місць, пов’язаних з життям та смертю представників єврейської громади на Буковині.


Директор Державного архіву Чернівецької області ознайомив учасників зустрічі про співпрацю з Музеєм історії та культури євреїв Буковини, Асоціацією єврейських громадських організацій тощо. Крім того повідомив про фонди, які зберігаються у держархіві і стосуються єврейських громад.


Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон висловив велику зацікавленість у співпраці з Чернівецькою областю.


25 липня 2019

25 липня 2019 року відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Чернівецької області за участю керівників архівних відділів/секторів райдержадміністрацій, Чернівецької та Новодністровської міських рад . На засіданні були розглянуті наступні питання:


1. Про підсумки роботи держархіву області, архівних установ Чернівецької області за І півріччя 2019 року.

2. Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії у І півріччі 2019 року.

3. Про стан роботи з персоналом та виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, у сфері державної кадрової політики в держархіві Чернівецької області, архівних відділах районних державних адміністрацій та міських рад.

4. Про стан організації роботи із зверненнями громадян в держархіві області та державних архівних установах Чернівецької області у І півріччі 2019 року.


18 липня 2019

16 липня 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 10 номенклатур справ, 5 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання на 1488 од.зб., описів з кадрових питань на 356 од.зб., 3 положень про експертну комісію, 4 положень про архівний підрозділ та 8 актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.

4 липня 2019

До уваги органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій


В зв’язку із проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області відбудеться 16 липня 2019 року. Прохання всі документи, які готуються на розгляд ЕПК держархіву, подавати в установленому порядку до 12 липня 2019 року.

1 липня 2019

До уваги керівників архівних установ


Наказом Державної архівної служби України від 22.04.2019 №40 затверджені для впровадження методичні рекомендації «Організація роботи архівних установ, заснованих фізичними та/або юридичними особами приватного права.


Ознайомитись із наказом можна на офіційному веб-порталі Державної архівної служби України у розділі «Нормативна база» підрозділі «Накази Укрдержархіву».

20 червня 2019

До уваги керівників архівних відділів/секторів районних державних адміністрацій та міських рад


Наказом Міністерства юстиції України від 10.05.2019 №1420/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.05.2019 за №503/33474 затверджено «Порядок проведення Державною архівною службою України перевірок стану архівної справи в державних архівах областей, міста Києва, галузевих державних архівах, архівних відділах районних державних адміністрацій, архівних відділах міських рад»

7 червня 2019

"Та зірка, що вгорі блищить..."


До 130-річчя вшанування пам'яті з дня смерті румунського поета Міхая Емінеску. Виставка - з 10.06 - протягом місяця.

Адреса: Небесної Сотні, 20А

5 червня 2019

До уваги начальників архівних відділів та секторів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад, архівних підрозділів державних органів, установ, підприємств та організацій


Чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області буде проведено 20 червня 2019 року. Документи для подачі на розгляд ЕПК Державного архіву Чернівецької області приймаються до 18 червня 2019 року включно. Подані документи мають бути оформлені відповідно до усіх вимог до складання даних документів. Документи, які не оформлені відповідним чином, до розгляду прийматися не будуть.

5 червня 2019

16 травня 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 28 номенклатур справ, 37 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання на 7810 од.зб., описів з кадрових питань на 1376 од.зб., 18 положень про експертну комісію, 10 положень про архівний підрозділ та 30 актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.


29 травня 2019

До уваги архівних відділів та секторів районних державних адміністрацій та міських рад, архівних підрозділів державних органів, підприємств, установ та організацій


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №375 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950 та від 17 січня 2018 року №55» внесені зміни до Типової інструкції з документування управлінської документації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №375 надається тримісячний термін для приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

Нагадуємо, що всі інструкції з діловодства (в електронній та паперовій формі) мають бути подані на розгляд ЕПК Державного архіву Чернівецької області.

23 травня 2019

23 травня 2019 року відбулося підсумкове розширене засідання колегії Державного архіву Чернівецької області за участю керівників архівних відділів/секторів райдержадміністрацій, Чернівецької та Новодністровської міських рад. На колегії були розглянуті наступні питання:


1. Про підсумки роботи держархіву області, архівних установ Чернівецької області за І квартал 2019 року.

2. Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії у І кварталі 2019 року.

3. Про стан обліку документів в держархіві Чернівецької області.

4. Про стан забезпечення збереженості архівних документів в держархіві області.

5. Про стан підготовки ІІ тому Путівника Державного архіву Чернівецької області.

3 травня 2019

Відповідно до наказу Державного архіву Чернівецької області від 25.04.2019р. №54 та в зв’язку з виробничою необхідністю засідання ЕПК, яке мало відбутися 26 квітня 2019 року буде перенесено на 16 травня 2019 року. Документи на розгляд ЕПК приймаються до 14 травня 2019 року.


19 квітня 2019

18 березня 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 30 номенклатур справ, 24 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання на 2876 од.зб., описів з кадрових питань на 527 од.зб., 33 положення про експертну комісію, 18 положень про архівний підрозділ та 7 актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.


15 квітня 2019

11 квітня 2019 року директор Державного архіву Чернівецької області І.Сідляр прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Архівістика: теорія, методика, практика”, яка проходила в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Організаторами конференції виступили Державна архівна служба України, Державний архів Хмельницької області, Державний архів Вінницької області, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут Національної Пам’яті Польщі, Кам’янець-Подільська міська рада, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Хмельницька обласна громадська організація архівістів та дослідників Поділля та Південно-Східної Волині "Поклик віків”, Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України.


Перед початком конференції у центральному корпусі університету було відкрито пам’ятну дошку з нагоди 100-річчя заснування архівної комісії на Поділлі.


У ході конференції відбулася презентація двох книг: "В боротьбі за Україну: протистояння Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921-1924 рр. на Поділлі: Наукове видання” та "Церковні літописи Поділля". Документи Фонду 315 "Подільська духовна консисторія (1795-1920 рр.): Наукове видання” за авторством Галини Лях.


25 березня 2019

25 лютого 2019 року було проведено чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області. На засіданні було розглянуто: 22 номенклатури справ, 17 інструкцій з діловодства, описів справ постійного терміну зберігання на 2000 од.зб., описів з кадрових питань на 450 од.зб., 14 положень про експертну комісію, 4 положення про архівний підрозділ та 19 актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню юридичних осіб-джерел формування НАФ.


14 березня 2019

14 березня 2019 року відбулося підсумкове розширене засідання колегії Державного архіву Чернівецької області, в якому взяв участь заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Гостюк Василь Іванович. На колегії були розглянуті наступні питання:


1. Про роботу архівних установ області, виконання плану розвитку архівної справи в архівних установах Чернівецької області у 2018 році та пріоритетні завдання на 2019 рік.

2. Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії у 2018 році.

3. Про виконання плану заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ у держархіві Чернівецької області у 2018 році.

4. Про співпрацю із засобами масової інформації в держархіві області у 2018 році.

5. Про результати комплексної перевірки дотримання архівного законодавства в Трудовому архіві при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради.


Гостюк В.І. наголосив на важливості збереження документів Національного архівного фонду для майбутніх поколінь, а також можливості залучення іноземних інвестицій, участі в міжнародних програмах та грантах для розвитку архівної справи Чернівецької області.

13 березня 2019

13 березня 2019 року в Державному архіві Чернівецької області відбувся міжобласний семінар-практикум для працівників архівних установ Хмельницької та Чернівецької областей на тему: "Робота архівних установ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи" (обмін досвідом).


На семінарі-практикумі розглядались питання діяльності архівних установ Буковини та Хмельниччини в період реформування органів місцевого самоврядування, обговорювались проблемні питання та досягнення розвитку архівної справи та діловодства, відбувся обмін досвідом між відділами Держархівів Хмельницької та Чернівецької областей.


7 березня 2019

До уваги архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій та міських рад


В зв’язку із проведенням чергових виборів Президента України на території Чернівецької області створено 4 (чотири) територіальних виборчих округів (далі - ТВО) для проведення виборів, а саме: ТВО №201 (з центром в м. Чернівці), ТВО №202 (з центром в м. Сторожинець), ТВО №203 (з центром в м. Новоселиця) та ТВО №204 (з центром в м. Хотин). Начальникам архівних відділів (секторів) зазначених районів подати на розгляд ЕПК номенклатури окружних виборчих комісій до 15 березня 2019 року відповідно до Типової номенклатури справ окружной виборчоі комісії, затвердженої постановою ЦВК від 30 квітня 2014 року № 435 «Про Порядок передачі окружними виборчими комісіями з виборів Президента Украіни виборчоі та іншої документації на зберігання до місцевих державних архівних установ».


7 березня 2019

До уваги органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій


В зв’язку із проведення виборів Президента України чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Чернівецької області відбудеться 18 березня 2019 року. Прохання всі документи, які готуються на розгляд ЕПК держархіву, подавати в установленому порядку до 15 березня 2019 року.


26 лютого 2019

Директор Державного архіву Чернівецької області Ігор Сідляр прийняв участь у засіданні розширеної колегії Державної архівної служби України


26 лютого 2019 року Директор Державного архіву Чернівецької області Ігор Сідляр прийняв участь у засіданні розширеної колегії Державної архівної служби України у м. Києві. До порядку денного засідання колегії включено питання «Про підсумки діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ СФД у 2018 році та їх завдання на 2019 рік».


До учасників засідання звернувся директор департаменту взаємодії з органами державної влади Міністерства юстиції України Ілля Лозінський, який окреслив пріоритети Державної архівної служби на 2019 рік, які затверджені Міністерством юстиції України, закцентував увагу на невирішених проблемах у архівній сфері.


Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова виступила з доповіддю про тенденції розвитку архівної сфери, здобутки і досягнення, а також причини, що гальмують інтеграцію української архівної галузі у європейський і світовий соціокультурний простір.


Директор Державного архіву Чернівецької області Ігор Сідляр у своєму виступі зосередив увагу на окремих результатах роботи Державного архіву Чернівецької області у 2018 році, завданнях, які заплановані на 2019 рік, а також проблемних питаннях роботи архівних установ та шляхи їх вирішення.


Учасники розширеного засідання колегії Державної архівної служби України обговорили й ухвалили рішення колегіального органу Укрдержархіву.


22 січня 2019

22 січня 2019 року розпочалося експонування тематичної документальної виставки, яка присвячена 100-річчю Дня Соборності України (м. Чернівці, пров. Текстильників, 1, корп.2 та вул. Небесної Сотні, 20 А).