Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

сторінку оновлено 04.10.2017

Державні послугиПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯКІ НАДАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО ТА НА УМОВАХ ОПЛАТИПлатні послуги надаються на підставі таких нормативних документів: «Ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах», затвердженні наказом Державного комітету архівів України 06.05.2008 №82; зареєстровані в Мінюсті України 08.08.2008 №730/15421, «Ціни на роботи (послуги), які надаються Державним архівом Чернівецької області, зареєстровані у Чернівецькому обласному управлінні юстиції 16 серпня 2006 №43/1822. Наказ Державного архіву Чернівецької області від 03 серпня 2006 №32.Послуги, які надаються архівом безкоштовно Платні послуги
Послуги, які надаються архівом безкоштовно Виконання соціально-правових запитів громадян (фізичних осіб), які витребують довідки про себе:
 • про підтвердження трудового стажу і розмірів заробітної плати;
 • про участь у партизанському рухові;
 • про обрання на виборні посади;
 • про нагородження орденами та медалями, присвоєння звання;
 • про перебування на лікуванні;
 • про набуту освіту;
 • про цивільний стан заявника (народження, шлюб, розлучення);
 • про осіб які постраждали від репресій, розкуркулених, позбавлених виборчих прав;
 • про перебування німецько-фашистських концтаборах, гетто, примусовому вивозі радянських громадян з окупованої території до Німеччини та інших країн;
 • про репатріацію в порядку переселення.
Обслуговування користувачів у читальному залі на загальних засадах:
 • надання справ в порядку черги, за встановленою нормою і порядком користування документами НАФ, що належать державі, територіальним громадам, у Державному архіві Чернівецької області (зі змінами), затвердженого наказом Держархіву від 06 березня 2014 №27.
 • оформлення документів на допуск до роботи у читальному залі, ознайомлення з довідковим апаратом, консультування по складу фондів;
 • копіювання або виявлення документів для органів прокуратури, суду, МВС і СБУ, комісій по реабілітації жертв політичних репресій, для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
Платні послуги Виконання запитів юридичних та фізичних осіб на платній основі:
 • про купівлю-продаж, наслідування, дарування майна, інші нотаріальні акти;
 • про родичів та родинні зв’язки (генеалогічні дослідження);
 • рішення органів виконавчої влади;
 • про цивільний стан родичів (народження, шлюб, смерть, розлучення) за наданням документів про підтвердження родинних зв’язків;
 • про біографічні відомості (про роботу, освіту, проживання та ін.) щодо осіб, які мають родинні зв’язки з заявником;
 • тематичні;
 • генеалогічні;
 • підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно;
 • виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних будинків, допоміжних приміщень, гаражів;
 • надання дозволу на реконструкцію, перебудову існуючих споруд;
 • закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;
 • введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд;
 • виділення житла;
 • продаж домоволодінь;
 • виготовлення копій і будівельних ситуаційних планів;
 • виготовлення копій відповідних рішень виконкомів;
 • підтвердження родинних зв’язків для отримання спадщини;
 • біографічні (персональні запити щодо життя та діяльності, уточнення окремих фактів біографії);
 • фактологічні.
Надання послуг користувачам у відділі використання інформації документів в т.ч. у читальному залі архіву:
 • підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;
 • надання документів для копіювання;
 • підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення документів на замовлення користувача;
 • надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за кошторисами архівної установи;
 • підготовка виставок документів; демонстрування виставок документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної установи на замовлення користувачів;
 • звіряння текстів копій документів після друкування;
 • підготовка теле- та радіопередач на замовлення.
 • У сфері забезпечення збереженості архівних документів, удосконалення документаційного забезпечення управління, організації і покращення роботи архівів організацій, підприємств і установ різних форм власності:
 • палітурні роботи;
 • підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ;
 • визначення фондової приналежності документів;
 • систематизація документів для проведення експертизи їх цінності;
 • проведення експертизи цінності документів;
 • науково-технічне опрацювання документів;
 • складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню;
 • друкарські роботи;
 • обстеження стану приміщень архівосховищ і умов зберігання документів, складання актів-рекомендацій.
Копіювання документів (ксерокопія, цифрова копія).


Роз'яснення щодо відсутності надання адміністративних послуг архівними установами

завантажити документ Загальні документи
1 завантажити Міністерства юстиції України
2 завантажити Міністерства економіки України
3 завантажити Міністерства економічного розвитку і торгівлі України