Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту


Прес-центр

2022

1. Рубанець Микола. «Повстання буковинських українців та проголошення 30 червня 1941 року відновлення Української державності на Буковині». // «Відродження» від 07 липня 2022 року № 27, арк. 2;

2. Рубанець Микола. «Каменетесання у Дорошівцях: витоки і традиції» // Археологія Буковини: Здобутки та перспективи. Тези доповідей VІ міжнародного наукового семінару, м. Чернівці, 16 грудня 2022 р. Чернівці, 2022, арк. 111-117;

3. Рубанець М.В., Ільків М.В. Керамічні люльки з сіл Привороки та Ставчани на Буковині // Археологія Буковини: Здобутки та перспективи. Тези доповідей VІ міжнародного наукового семінару, м. Чернівці, 16 грудня 2022 р. Чернівці, 2022, арк. 117-120;

4. Гуцу Марія. «Iarmarocul de Sân-Petru din Cernăuți» (Петрівська ярмарка у Чернівцях). // «Zorile Bucovinei» від 12липня 2022 року;

5. Гуцу Марія. «Державному архіву Чернівецької області, скарбниці історико-культурної пам’яті Буковини – 115 років». // BukNews/Всі новини Буковини 23 грудня 2022 року;

6. Кушнір Іванка. «Повідомлення про археологічні відкриття в україномовній пресі Буковини 20-30-х років ХХ ст.» // Археологія Буковини: Здобутки та перспективи. Тези доповідей VІ міжнародного наукового семінару, м. Чернівці, 16 грудня 2022 р. Чернівці, 2022, арк. 64-65;

7. Легета Валерія. Відображення археологічних досліджень Цецинського городища у матеріалах ДАЧО // Археологія Буковини: Здобутки та перспективи. Тези доповідей VІ міжнародного наукового семінару, м. Чернівці, 16 грудня 2022 р. Чернівці, 2022, арк. 66-68;

8. Валявська Катерина. «Громадська варта на захисті мешканців та порядку у Чернівцях під час І світової війни». // BukNews/Всі новини Буковини;

9.Валявська Катерина. «Джерела з історії знаті на Буковині кінця 18 – початку 20 століття у фондах Державного архіву Чернівецької області» // BukNews/Всі новини Буковини від 30 грудня 2022 року.

2021

1. Рубанець Микола. «Минає 80 років з дня кривавої трагедії на Буковині» // «Погляд» від 26 червня 2021 року;

2. Рубанець Микола. «Повстання буковинських українців і проголошення української державності 1941 р.» // «Історична правда», «Час», BukNevs/Всі новини Буковини;

3. Валявська Катерина. «Бали як фактор національної емансипації на Буковині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.» // ХІІ Буковинська міжнародні історико-краєзнавча конференція, присвячена 400-річчю Хотинської війни. Тези доповідей, м. Чернівці, 22-23 жовтня 2021 р., с.70-73;

4. Валявська Катерина. «Блискучі вогні, магія масок, звуки вальсу. Як відбувалися карнавальні бали на Буковині в австрійський час». // «Буковина»;

5. Валявська Катерина. «Доброчинність – шляхетна ознака еліти: Благодійність на Буковині за часів Австро-Угорської імперії» // «Буковина»;

6. Валявська Катерина. «Олекса Романець: переосмислюючи минуле».(До сторіччя від дня народження) // електрон. газета BukNevs/Всі новини Буковини;

7. Гуцу Марія. «Голод 1946-1947 рр. у Чернівецькій області мовою документів Державного архіву Чернівецької області», (румунською мовою) // «ZorileBucovinei»;

8. Рубанець Микола. «Антропомофорний камінь-плита у с. Михайлівка» // Археологія Буковини: Здобутки та перспективи. Тези доповідей на V міжнародному науковому семінарі, м. Чернівці, 10 грудня 2021 р., с.118-119;

9. Кушнір Іванка. «Повідомлення про археологічні студії на шпальтах україномовної періодики» // Археологія Буковини: Здобутки та перспективи. Тези доповідей на V міжнародному науковому семінарі, м. Чернівці, 10 грудня 2021 р., с.76-77;

10. Легета Валерія.«Відображення археологічних досліджень Бориса Тимощука в періодиці (за матеріалами ДАЧО») // Археологія Буковини: Здобутки та перспективи. Тези доповідей на V міжнародному науковому семінарі, м. Чернівці, 10 грудня 2021 р., с.78-79.2020

1. Валявська Катерина. З історії буковинської знаті: Родина Добровольських лицарів фон Бухенталь // Буковина. – 2021. – 07 січня (№ 2). – С. 5;

2. Валявська Катерина. Кінні перегони: від елітарного захоплення до «колгоспного» спорту» (ретроспектива) //«Погляд» – 2021. – 24 грудня 2020.

3. Гуцу Марія. „Poetul Dimitrie Petrino”//„Zorile Bucovinei”. – 2020. – 16 грудня. – С. 1;

2019

1. Баглей Борис. Перші демократичні вибори: [із історії виборів 26 березня 1989 року в Чернівецькій області] // Буковина. – 2019. – 2 серпня (№ 31). – С. 3;

2. Баглей Борис. Пішло не за їхнім сценарієм...: [Про утворення Народного Руху України в Чернівецькій області, 1989-ий рік] // Буковина. – 2019. – 16 серпня (№ 33). – С. 3;

3. Прокопчук Юлія. До історії Рукшинської школи // Хотинські вісті (подана до друку).

4. Прокопчук Юлія. Історична довідка про Державний архів Чернівецької області // Вісник Державного архіву Хмельницької області. Подільська старовина. – 2019. – № 5.

2018

1. Масіян Н. Огляд архівних зібрань Північного Тіролю (Австрія) і фондів Тірольської університетської та крайової бібліотеки (направлено для публікації в науково-практичному журналі „Архіви України”);

2. Баглей Б. Буковина – земля українська” // Час. – 2018. – № 30 (4839). – С. 12.

3. Баглей Б. Буковина 1918 й історична правда // Час. – 2018. – № 32 (4841). – С. 9.

4. Баглей Б. День прапора в Чернівцях. 1989 // Час. – 2018. – № 33 (4842). – С. 9.

5. Баглей Б. Перші арешти та студентський страйк // Час. – 2018. – № 34 (4843). – С. 9

6. Баглей Б. Прапор над університетом 3 листопада 1990 року // Час. – 2018. – № 35 (4844). – С. 9.

7. Баглей Б. Ідеї Буковинського віча і український рух 90-х років ХХ століття // 100 років Буковинського віча: спецвипуск. – 2018. – 2 лист. – С. 6.

8. Баглей Б. Алопеція. 30 років потому // Час. – 2018. – № 36 (4845). – С. 9.

2017

1. «У Чернівцях була своя консерваторія», опубліковано в газеті «Погляд», рубрика «Історія», № 11 (875) від 16.03.2017, с. 14. Співавтор: заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів держархіву Гуцу М. М.

2. «Буковинці частіше вивчають свій родовід», опубліковано в газеті «Погляд», рубрика «Факти», № 16 (880) від 20.04.2017, с. 7. Співавтор: заступник директора держархіву Виклюк С. А.

3. «Симон Петлюра - ім'я Головного Отамана українських військ» (до 100-річчя від початку створення українських збройних сил), подано для друку в редакцію газети «Буковинське віче».

4. «Перша поліція у місті з'явилася 164 роки тому», опубліковано в газеті «Погляд», рубрика «Історія», № 32 (896) від 10.08.2017, с. 20. Співавтор: начальник відділу використання інформації документів держархіву Масіян Н. Б.

2016

1. «З почуття відповідальності за долю свого народу», присвячена 140-річчю від народження видатного українського історика, географа, педагога. політичного і громадського діяча Мирона Кордуби (газ. «Буковинське віче», № 9 (2379) від 10.03.2016, с. 1-2). Автор: начальник відділу використання інформації документів держархіву Масіян Н.Б.

2. «Уточнення дати народження Василя Богря», присвячена видатному румунському філологу, лінгвісту, члену-кореспонденту Академії Наук Румунії (культурно-літературний альманах «Țara Fagilor Almanah», том ХХV за 2016 рік, сс. 316-321). Автор: головний спеціаліст відділу використання інформації документів держархіву Константин С. Л.

3. «Історик, етнограф, археолог і педагог Раймунд Фрідріх Кайндль (за документами Державного архіву Чернівецької області)» (до 150-річчя від народження) подано для публікації в науково-практичному журналі «Архіви України». Автор: начальник відділу використання інформації документів держархіву Масіян Н.Б.

4. «Іон Сбієра – румунський буковинець з великої літери», опубліковано в культурно-літературному альманасі «Țara Fagilor Almanah», том ХХV за 2016 рік, сс. 309-315). Автор: начальник відділу забезпечення збереженості документів держархіву Гуцу М.М.

5. «На Буковині телеграфи були навіть у селах» (понад 160 років тому із Чернівців відправили телеграму), опубліковано в газеті «Погляд», рубрика «Історія», № 14 (826) від 07.04.2016, с. 18. Співавтор: начальник відділу забезпечення збереженості документів держархіву Гуцу М.М.

2015

1. «Незабутні дати в історії українського народу», присвячена Дню Соборності України (газ. «Буковинське віче», № 2 (2322) від 15.01.2015, с. 1-2).

2. «Невідомі документи про родину Томащуків», присвячена 175 річчю від народження Костянтина Томащука (газ. «Буковинське віче», № 13 (2333) від 02.04.2015, с. 2).

3. «Буковинський просвітитель Костянтин Бераріу», присвячена 145-річчю від його народження (газ. «Concordia», № 11 (992) від 20.03.2015, с. 2).