Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

сторінку оновлено 21.08.2023

Структура архівуВідділ формування НАФ та діловодства


Начальник відділу

Ткачук Ткачук Олександр Володимирович

mail: [email protected]

Здійснює організаційно-методичне керівництво архівними підрозділами і діловодними службами підприємств, установ і організацій Чернівецької області, контролює складання та дотримання номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності; організовує приймання на прохання юридичних і фізичних осіб документів НАФ, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання.Відділ зберігання, обліку документів та довідкового апарату


Начальник відділу

Виклюк Світлана Анатоліївна

т.(0372)54-74-90

mail: [email protected]

Здійснює роботу з обліку документів і його удосконалення, нормативно-методичне забезпечення обліку документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архіві, державних архівних установах Чернівецької області, у інших власників; організовує роботу зі створення інформаційно-пошукових систем до документів архіву; з описування документів, удосконалення описів та їх переробку, каталогізації документів.
Відділ використання інформації документів


Начальник відділу

Гуцу Марія Михайлівна

т.(0372)54-49-99

mail: [email protected]

Організовує всебічне використання документів Національного архівного фонду, які зберігаються в держархіві Чернівецької області шляхом організації ініціативного інформування, виставок документів і матеріалів, оприлюднення через засоби масової інформації, читальний зал, проведення екскурсій, лекцій, відкритих уроків, підготовки інформаційних видань, виконання тематичних, генеалогічних і соціально-правових запитів.
Сектор організації роботи із зверненнями фізичних та юридичних осіб


Завідувач сектору

Андронатій Жанна Костянтинівна

т.(0372)53-11-70

mail: [email protected]

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи з питань використання інформації документів Державного архіву Чернівецької області, впроваджує порядок користування архівними документами та здійснює контроль за дотриманням цього порядку в установах області, організовує роботу із запитами та зверненнями громадян і забезпечує доступ запитувачів до публічної інформації.
Сектор управління персоналом


Завідувач сектору

Поборна Н.І. Поборна Надія Іванівна

т.(0372)57-86-55

mail: [email protected]

Організовує розробку перспективних і поточних планів розвитку архівної справи; організовує діяльність держархіву області, як регіонального науково-методичного центру з питань архівної справи; здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів з питань організації архівної справи; планує роботу колегії архіву, протоколює засідання і контролює виконання її рішень; здійснює реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в держархіві Чернівецької області.


Сектор бухгалтерського обліку та фінансів


Завідувач сектору - головний бухгалтер

Місюра Місюра Аделіна Павлівна

т.(0372)57-86-55

mail: [email protected]

Здійснює забезпечення фінансовими ресурсами і необхідною фінансовою і бухгалтерською документацією планових заходів і робіт, що проводяться держархівом Чернівецької області; забезпечує ефективне і економне використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів, виявлення і мобілізацію внутрішніх резервів.


Відділ цифрової трансформації


В.о. начальника відділу

Головатий Головатий Андрій Васильович

mail: [email protected]

Забезпечує реалізацію державної політики з питань цифрового розвитку, організовує роботи з оцифрування документів Національного архвного фонду на паперовій основі, фотодокументів та довідкового апарату, здійснює заходи з питань цифровізації, оприлюдення інформації на офіційному вебсайті держархіву та електронної взаємодії.


Консультативні та дорадчі органи


- Колегія

- Експертно-перевірна комісія

- Науково-методична рада