Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

сторінку оновлено 16.07.2018

Структура архівуКерівництво


Слепинюк Олена Ярославівна Слепинюк Олена Ярославівна

т.(0372)573746

mail: deputy_director_cv@arch.gov.ua

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи та діловодства. Визначає основні напрями роботи Державного архіву Чернівецької області в галузі формування НАФ, забезпечення зберігання і державного обліку документів, використання інформації документів.

Організовує роботу по включенню документів до НАФ або виключенню документів з нього. Забезпечує планомірне надходження профільних документів НАФ у встановлені терміни на державне зберігання; подання відомостей про склад і обсяги фондів архіву для Центрального фондового каталогу Укрдержархіву.

Керує підготовкою нормативно-методичних документів з питань формування НАФ, ведення архівної справи і діловодства в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях; з питань забезпечення зберігання і державного обліку документів, з питань використання інформації документів.

Розробляє розділи зведених планів розвитку архівної справи в Чернівецькій області, готує звіти про їх виконання.

Виступає з науковими доповідями, статтями, оглядами і повідомленнями.

Є головою Комісії з розсекречення секретних документів держархіву області, Експертно-перевірної комісії, Науково-методичної ради, Комісії з перевіряння використання архівного законодавства архівними відділами райдержадміністрацій, міських рад та трудовими архівами, Комісії з підбиття підсумків роботи архівних установ з перевіряння наявності та розшуку документів та ін.

У встановленому порядку веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд звернень громадян.

Фінансовий відділ


Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер

Кіфічак Т. М. Кіфічак Тетяна Миколаївна

т.(0372)578655

mail: fev_cv@arch.gov.ua

Здійснює забезпечення фінансовими ресурсами і необхідною фінансовою і бухгалтерською документацією планових заходів і робіт, що проводяться держархівом Чернівецької області; забезпечує ефективне і економне використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів, виявлення і мобілізацію внутрішніх резервів.


Відділ управління персоналом та організації архівної роботи


Начальник відділу

Поборна Н.І. Поборна Надія Іванівна

т.(0372)531358

mail: sokr_cv@arch.gov.ua

Організовує розробку перспективних і поточних планів розвитку архівної справи; організовує діяльність держархіву області, як регіонального науково-методичного центру з питань архівної справи; здійснює науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів з питань організації архівної справи; планує роботу колегії архіву, протоколює засідання і контролює виконання її рішень; здійснює реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в держархіві Чернівецької області.


Відділ формування НАФ та діловодства


Начальник відділу

Головатий А.В. Головатий Андрій Васильович

т.(0372)533214

mail: vfnafd_cv@arch.gov.ua

Здійснює організаційно-методичне керівництво архівними підрозділами і діловодними службами підприємств, установ і організацій Чернівецької області, контролює складання та дотримання номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності; організовує приймання на прохання юридичних і фізичних осіб документів НАФ, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання.


Відділ використання інформації документів


Начальник відділу

Гуцу Марія Михайлівна

т.(0372)545001

mail: vvid_cv@arch.gov.ua

Організовує всебічне використання документів Національного архівного фонду, які зберігаються в держархіві Чернівецької області шляхом організації ініціативного інформування, виставок документів і матеріалів, оприлюднення через засоби масової інформації, читальний зал, проведення екскурсій, лекцій, відкритих уроків, підготовки інформаційних видань, виконання тематичних, генеалогічних і соціально-правових запитів.
Відділ зберігання, обліку документів та довідкового апарату


Начальник відділу

Ринжук Г.С. Ринжук Галина Степанівна

т.(0372)547490

mail: vda_cv@arch.gov.ua

Здійснює роботу з обліку документів і його удосконалення, нормативно-методичне забезпечення обліку документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архіві, державних архівних установах Чернівецької області, у інших власників; організовує роботу зі створення інформаційно-пошукових систем до документів архіву; з описування документів, удосконалення описів та їх переробку, каталогізації документів.
Здійснює зберігання та забезпечує схоронність документів Національного архівного фонду в архівосховищах держархіву Чернівецької області; виконує комплекс робіт щодо забезпечення фізичної та фізично-хімічної схоронності документів НАФ, що перебувають на зберіганні в держархіві Чернівецької області; організовує роботу щодо віднесення документів НАФ до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання і страхування.
Відділ матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень


Начальник відділу

Малієвич І.А. Малієвич Іван Аурелович

т.(0372)523029

Організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності держархіву Чернівецької області; забезпечує підтримання температурно-вологісних параметрів повітря в архівосховищах архіву, забезпечення санітарно-гігієнічного режиму; організацію, розроблення і виконання основних протипожежних заходів у архівосховищах, приміщеннях і на території архіву.
Консультативні та дорадчі органи


- Колегія

- Експертно-перевірна комісія

- Науково-методична рада