Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

сторінку оновлено 15.09.2020

Доступ до публічної інформаціїДержавний архів Чернівецької області надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади".

Надання публічної інформації Державний архів Чернівецької області здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію: Поштова адреса Державного архіву Чернівецької області для подання інформаційного запиту: вул. Небесної Сотні, 20А, м. Чернівці, 58029 (на конверті вказувати "Публічна інформація")

Тел./факс: (0372) 57-86-54
тел. (0372) 54-50-01
Електронна пошта:

завантажити документ Документи за 2020
1 завантажити Звіт про стан організації роботи із запитами на публічну інформацію за І півріччя 2020 року


завантажити документ Документи за 2017
1 завантажити Звіт про стан організації роботи із запитами на публічну інформацію за І півріччя 2017 року


завантажити документ Документи за 2014
1 завантажити Звіт про стан організації роботи із запитами на публічну інформацію за І кватрал 2014 року


завантажити документ Назва документу
завантажити Перелік відомостей Державного архіву Чернівецької області, що становлять службову інформацію та яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"
завантажити Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державний архів Чернівецької області.
Завантажити Форма для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді.
Завантажити Перелік документів держархіву Чернівецької області, які містять публічну інформаці.