Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Довідка про видання Державного архіву Чернівецької області 1. Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст. / Архівне управління МВС УРСР / Упоряд. Ф. Шевченко. — Київ, 1949. — 299 с. — (Збірник документів).
 2. Боротьба трудящих Буковини за соціальне і національне визволення і возз’єднання з Українською РСР / Редкол.: М.Д. Гаврилюк, І.А. Гриценко, Д.П. Малий, В.А. Тюков, І.К. Фесенко (відповідальний редактор), К.Г. Ципко. — Чернівці, 1958. — 449 с. — (Збірник документів і матеріалів).
 3. Радянська Буковина 1940 – 1945 / Редкол.: В.М. Курило (відповідальний редактор), І.А. Гриценко, Д.П. Малий, Н.Й. Сирота, К.Г. Ципко; Упоряд.: О.І. Ємельянова, Ю.П. Ляпунов, О.П. Потапова, Д.П. Скурлатов, В.А. Тюков, І.К. Юрчук. — Київ, 1967. — 400 с. — (Збірник документів і матеріалів).
 4. Хотинское восстание / Редкол.: С.Я. Афтенюк, Н.В. Березняков, Д.И. Вердыш, А.С. Есауленко, П.Н. Зарванский, Н.Н. Кравец, В.М. Курило, П.В. Михайлина, В.П. Платон, Н.Д. Ройтман, А.Ф. Скурлатов; Составители: Н.В. Березняков, Н.Д. Ройтман, А.Ф. Скурлатов, Г.П. Городецкий, И.И. Довгополый, В.Н. Лунгу, М.М. Мазылу, Н.Д. Оника, Г.С. Цебенко, В.А. Шустакова. — Кишинев, 1976. — 442 с. (Сборник документов и материалов).
 5. Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і національного гноблення у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Редкол.: М.І. Іванеско (голова), В.М. Ботушанський, М.М. Кравець, В.М. Курило, П.В. Михайлина, Д.П. Скурлатов, Г.С. Цебенко, Е.Ф. Штернберг, В.А. Шустакова; Упоряд.: В.М. Ботушанський, М.М. Кравець, Г.С. Цебенко, Е.Ф. Штернберг, В.А. Шустакова. — Ужгород, 1979. — 285 с. — (Збірник документів і матеріалів).
 6. Радянська Буковина 1946 – 1970 / Редкол.: М.І. Іванеско (відповідальний редактор), П.М. Василиненко, О.І. Ємельянова, М.В. Загайний, М.М. Зайцева, М.О. Ліщенко, Ф.І. Марценков, Н.Й. Сирота; Упоряд.: Г.І. Борисова, О.І. Ємельянова, М.М. Зайцева. — Ужгород, 1980. — 271 с. — (Збірник документів і матеріалів).
 7. Під колоніальним гнітом. Північна Буковина в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Редкол.: М.І. Іванеско (голова), Г.І. Борисова, В.М. Ботушанський, В.В. Васкан, М.М. Кравець, В.М. Курило, П.В. Михайлина, Д.П. Скурлатов; Упоряд.: В.М. Ботушанський, М.М. Кравець, М.Д. Никирса. — Ужгород, 1986. — 207 с. — (Збірник документів і матеріалів).
 8. Ляпунов Ю., Никирса М. / Документальна скарбниця Буковини : ( до 90-річчя створення архіву ). — Чернівці, 1998. — 73 с. — (Довідник).
 9. Анохіна Л., Никирса М. / Державний архів Чернівецької області. – Чернівці, 2002. — (Буклет).
 10. Добржанський О., Масіян Н., Никирса М. / Нації та народності Буковини у фондах Державного архіву Чернівецької області (1775-1940). – Чернівці, 2003, —171 с. — (Довідник).
 11. Zhmundulyak D., Masiyan N. / State Chernivtsi Region Archives — Documentary Treasury of Bukovyna. — Chernivtsy, 2005. — 14 p. — (Booklet).
 12. Державний архів Чернівецької області: Путівник. Т. 1. Фонди дорадянського періоду / Держкомархів України. ДАЧО; Редкол. тому: Г. Боряк (голова), Д. Жмундуляк, М. Никирса, Г. Папакін; Упоряд.: Л. Анохіна, М. Никирса (відповід. упорядн.), Г. Ринжук, Д. Олар. — Київ Чернівці, 2006. — 428 с. — (Архівні зібрання України. Путівники).
 13. Жмундуляк Д.Д., Виклюк С.А. / Державний архів Чернівецької області. 100 років. – Чернівці, 2007, – 16 с. – (Буклет).
 14. Державний архів Чернівецької області: Анотований реєстр описів. Т. 1. Фонди дорадянського періоду / Держкомархів України. ДАЧО; Редкол. тому: Авдєєв А.О., Андронатій Ж.К., Гріор П.П., Константин С.Л., Масіян Н.Б., Олар Д.Г., Ринжук Г.С.; Упоряд.: А. Авдєєв (відповід. упорядн.), Н. Масіян; Відповід. Редактор: Д. Жмундуляк – Чернівці, 2008. – 461 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
 15. Державний архів Чернівецької області: Довідник «Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області». / Редкол. серії «Архівні зібрання України»: Тетяна Баранова (голова), Юлія Прилепішева (секретар), Ольга Бажан, Влалислав Верстюк, Іван Кісіль, Юрій Легун, Наталія Маковська, Ольга Музичук, Георгій Папакін, Руслан Пиріг, Діана Пельц, Валерій Смолій, Наталія Христова, Микола Щербак.; Відповідальний редактор: Світлана Виклюк; Автори-упорядники: Галина Ринжук (відповідальний),Андрій Авдєєв; Рецензент: Семен Абрамович – Чернівці, 2017.– 156 с.