Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

сторінку оновлено 02.05.2024

Довідковий апаратКористування документами забезпечує система науково-довідкового апарату:

Каталоги:

  • систематичний;
  • географічний;
  • іменний;
  • каталог документів з особового складу;
  • систематичний каталог кінофотофонодокументів;
  • каталоги науково-довідкової бібліотеки;

Всього включено до каталогів 720279 карток, серед них:
299655 – карток управлінської документації;
1958 – карток особового походження;
12514 – карток систематичного каталогу кінодокументів;
64757 – карток систематичного каталогу фотодокументів;
1348 – карток систематичного каталогу фонодокументів;
390047 – карток з кадрових питань.

В архіві складені наступні каталоги науково-довідкової бібліотеки: алфавітний каталог книг дорадянського періоду – 20100 карток; радянського – 5600 карток; систематичний каталог книг дорадянського періоду – 17400 карток; радянського – 5200 карток; систематичний каталог журналів дорадянського періоду – 9200 карток; радянського періоду - 180 карток; каталоги газет: алфавітний каталог дорадянського періоду – 2490 карток, радянського періоду – 400 карток, хронологічний дорадянського періоду – 5620 карток, радянського періоду – 900 карток.

Тематична картотека за протоколами Буковинського сейму – 500 карток; тематична картотека за вісником румунських законів – 5350 карток.

Складено 4 пофондових огляди документів, серед яких: огляд документів з історії містобудування та архітектури, охорони пам'яток історії та культури, що зберігаються в Державному архіві Чернівецької області; огляд документів “Документи Державного архіву Чернівецької області – джерельна база для вивчення стану освіти на Буковині (поч. ХІХ – поч. ХХ ст.); огляд документів про повстання селян під керівництвом Лук'яна Кобилиці.


Бібліографія:

Державні архівні установи Української РСР: Короткий довідник. - Київ, 1972-стор.164-168.


Государственные архивы Украинской ССР: Справочник. -Киев, 1988.- стор. 200-202.


Государственные архивы СССР: Справочник.: в 2 частях.-Москва,1989.- Часть 1.-стор.589-591.


Ляпунов Ю. З історії крайового архіву Буковини //Архіви України.-1992. № 5/6.-стор.37-41.


Ляпунов Ю., Никирса М. Джерельна скарбниця з історії краю / до 90-річчя Державного архіву Чернівецької області /.Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи, 1997. стор.210-213.


Ляпунов Ю., Никирса М. Документальна скарбниця Буковини : / до 90-річчя створення архіву /.-Чернівці, 1998.- стор.1-73.


Анохіна Л., Никирса М. Державний архів Чернівецької області /буклет/. –Чернівці, 2002.


Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR, Ukraine and Moldavia.- Princeton, 1988.- B.1. –стор.654-663.


Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Grimsted Kennedy .-Leiden, 1989.-Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.


Grimsted Kennedy P. Ukraine: A Giude to East-Central Archives / Center by Austrian Studies; University of Minnesota // Austrian History Yearbook. – 1998, Vol. 29, pt. 2.- стор. 195-197.


Жмундуляк Д.Д., Виклюк С.А. Державний архів Чернівецької області 100 років /буклет/. – Чернівці, 2007.


Статті та інші публікації, які за змістом можна віднести до жанру оглядів фондів:

Добржанський О., Масіян Н., Никирса М. Нації та народності Буковини у фондах Державного архіву Чернівецької області (1775-1940). – Чернівці, 2003, стор. 1-171.


Масіян Н.Б., Гуцу М.М. Юрій Федькович (до 180-ї річниці від народження). Бібліографічний покажчик. – Чернівці, 2014, стор. 1-37.


Археографічні видання:

„Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст.” (збірник документів). Київ, 1949 р.


„Боротьба трудящих Буковини за соціальне і національне визволення і возз'єднання з Українською РСР” 1917-1941 (збірник документів). Чернівці, 1958 р.


„Радянська Буковина” 1940-1945 (збірник документів). Київ, 1967 р.


„Хотинское восстание” (збірник документів). Кишинів, 1976 р.


„Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і національного гноблення у другій половині ХІХ на початку ХХ ст.” (збірник документів). Ужгород, 1979 р.


„Радянська Буковина” 1940-1970 (збірник документів). Ужгород. 1980 р.


„Під колоніальним гнітом”. Північна Буковина у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Ужгород, 1986 р.


„Споконвічна українська земля”. Історичні зв'язки Північної Буковини з Росією і Наддніпрянською Україною. Ужгород, 1990 р.


„Державний архів Чернівецької області”. Путівник. Том 1. Фонди дорадянського періоду. Київ. Чернівці. 2006.


„Державний архів Чернівецької області”. Анотований реєстр описів. Том 1. Фонди дорадянського періоду. Чернівці. 2008.


„Державний архів Чернівецької області”. Анотований реєстр описів. Том І1. Фонди радянського періоду (1940 – 1941, 1944 – 1991) нацистської окупації (1941 – 1944) та незалежної України (1991 – 2010). Чернівці. 2012. (в електронному вигляді).


«Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області». Спеціальний довідник. – Чернівці, 2014, стор. 1-204. (в електронному вигляді).


«Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області». Спеціальний довідник. – Чернівці, 2017.


«Ольга Кобилянська (до 155 річчя від народження)» бібліографічний покажчик (в електронному вигляді).


«Юрій Федькович (до 180-ї річниці від народження)» бібліографічний покажчик (в електронному вигляді).