Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

сторінку оновлено 25.09.2017

Звернення громадянОрганізація роботи із зверненнями громадян

В роботі із запитами і зверненнями громадян працівники держархіву Чернівецької області керуються:

Законами України: «Про внесення змін до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи» (від 13 грудня 2001 № 2888-ІІІ), «Про інформацію» (від 2 жовтня 1992 № 2657-XII, остання редакція від 23.06.2005), «Про звернення громадян» (від 2 жовтня 2001 №393/96-ВР, остання редакція від 20.01.2005);

Указом Президента України від 07 лютого 2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»;

Порядком виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів);

Інструкцією про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства», затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272;

Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Державному архіві Чернівецької області», затвердженої наказом директора держархіву від 12 вересня 2013 № 106.
Графік прийому громадян керівництвом держархіву:

Посада, призвище,
ім'я, по батькові
Дні та години прийому Адреса, номер телефону
Директор
Жмундуляк Дмитро Дмитрович
Кожної другої та четвертої середи
з 9.00 до 18.00
вул. Небесної Сотні, 20-А
тел. 57-36-77
Заступник Директора
Виклюк Світлана Анатоліївна
Перший і третій вівторок*
9.00-13.00
14.00-18.00
вул. Небесної Сотні, 20-А
тел. 57-37-46
Заступник Директора -
начальник фінансового відділу
Попович Леся Іванівна
Другий і четвертий четвер
9.00-13.00
14.00-18.00
вул. Небесної Сотні, 20-А
тел. 57-86-55
*на час перебування директора архіву у відпустці прийомні дні та години: кожної другої та четвертої середи з 9 до 18 год.


Прийом громадян в Державному архіві Чернівецької області здійснюється за графіком:

Дні та години прийому Адреса
щопонеділка та щосереди
з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00
пров. Текстильників, 1
(маршрутне таксі №9,20, 26, 30,
31, 42 (зупинка: вул. Миргородська)


Звернення громадян

Державний архів Чернівецької області приймає до розгляду звернення, що надходять на e-mail адресу архіву:
Згідно статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (№ 393/96-ВР, остання редакція від 23.06.2005) звернення повинно містити обов'язкові елементи:

 • ПІБ, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання;
 • звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати;

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз'ясненням не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.
Звернення, що надійшли на розгляд Державного архіву Чернівецької області на e-mail адресу архіву: , розглядаються на загальних підставах, у строки, визначені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» – протягом 30 календарних днів з моменту надходження, якщо інше не передбачено законом.


Строки виконання запитів

Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. З дозволу керівництва архіву з огляду на велику кількість запитів строк виконання може бути подовжено з обов’язковим повідомленням про це заявника.
Запити, які не вимагають перегляду справ (непрофільні запити) виконуються невідкладно, але не пізніше 15 днів з моменту реєстрації.
Депутатський запит – не пізніше як у 15-денний строк з дня його одержання або інший строк, установлений Верховною Радою України;
Звернення народного депутата України та депутата місцевої ради народних депутатів – протягом не більш як 10 днів з дня одержання;
Звернення громадян пільгових категорій, визначених у розділі 7 (за категорією авторів звернень) Класифікатора, розглядаються першочергово, але не пізніше 15 днів з моменту реєстрації.
Якісне і своєчасне виконання запитів знаходиться під контролем начальника відділу та перевіряється директором архіву.
Тематичний перелік запитів, які виконуються архівом на платній основі

Відповідно до ст. 35 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 р. № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», Переліку запитів, які виконуються державними архівними установами на платній основі, затвердженого наказом Державного Комітету архівів України № 32 від 14 березня 2006 року, п. 24 Положення про державний архів Чернівецької області, Наказу Державного архіву Чернівецької області від 03.08.2006 р. № 32 «Про затвердження цін на роботи (послуги), які надаються державним архівом Чернівецької області», зареєстровано в Чернівецькому обласному управлінні юстиції 16 серпня 2006 р. №43/1822 в державному архіві Чернівецької області передбачено виконання запитів на платній основі, а саме:


 1. Тематичних
 2. Генеалогічних
 3. Підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:
  • виділення земельних ділянок під будівництво об`єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень, гаражів,
  • надання дозволу на реконструкцію, перебудову існуючих споруд,
  • закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями,
  • введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд,
  • виділення житла,
  • виготовлення копій відповідних рішень виконкомів
 4. Підтвердження родинних зв`язків з метою отримання спадщини
 5. Біографічних (персональні запити щодо життя та діяльності,уточнення окремих фактів біографії)
 6. ФактологічнихТематичний перелік соціально-правових запитів, які виконуються архівом на безоплатній основі

Соціально-правові запити, які стосуються надання інформації, необхідної для забезпечення (встановлення, відновлення) законних прав фізичних осіб, виконуються архівом на безоплатній основі. До таких відносяться запити про:


 • розмір заробітної плати;
 • трудовий стаж, в тому числі про підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років;
 • громадянський стан;
 • освіту і навчання;
 • нагородження, присвоєння почесних звань;
 • обрання депутатом;
 • перебування на окупованій території, у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання у період Другої світової війни;
 • здачу поставок сільськогосподарської продукції з індивідуальних господарств для потреб фронту (1944 - 1945);
 • репресії, депортації, розкуркулення і наступну реабілітацію.До уваги заявників

Телефон «гарячої лінії» держархіву – (0372)54-50-01
Графік роботи телефону «гарячої лінії»:
початок роботи 9.00
перерва з 13.00 до 13.45
закінчення роботи: з понеділка по четвер – 18.00, п'ятниця – 16.45.
При заповненні заяви громадяни повинні надати всі відомості працівникам архіву, необхідні для наведення довідки:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника згідно паспорта;
 2. Для довідок про стаж та розмір заробітної плати, заяви приймаються згідно записів трудової книжки ( ксерокопія трудової книжки додається до заяви), заявник вказує назву підприємства зі змінами, місцезнаходження, дату прийняття та звільнення, номери наказів, перелік займаних посад).
 3. Заявники жіночої статі вказують прізвище, під яким працювали на той період (зазначити, в якому році змінено прізвище);
 4. При оформленні довідки про заробітну плату та стаж роботи заявникам жіночої статі необхідно вказати період перебування у декретній відпустці.

Для заповнення заяви про народження, шлюб та смерть громадян, що проживали на території Чернівецької області до 1938 року, заявникам необхідно вказати прізвище, імя, по батькові тієї особи, про яку запитують, дату та місце народження, віровизнання, дівоче прізвище жіночої статі.
Для оформлення запиту щодо витребування документів для подальшого представлення в компетентні органи іноземних країн

заявник/уповноважена заявником особа подає до Державного архіву Чернівецької області


 1. Заяву про витребування документів;
 2. Два примірники анкети на кожен документ окремо (додається);
 3. Копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 4. Оригінал документа, що підтверджує повноваження (напр. довіренність).завантажити документ Загальні документи
1 завантажити Список установ, документи з особового складу яких знаходяться в Державному архіві Чернівецької області станом на 01.01.2017р.
2 завантажити Список установ, документи з особового складу яких знаходяться в архівних установах Чернівецької області станом на 01.01.2017р.
3 завантажити Заяву ви можете завантажити тут
4 завантажити Два примірники анкети на кожен документ окремо