Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

«ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ТА ХОТИНСЬКОГО ПОВІТУ З ВЕЛИКОЮ УКРАЇНОЮ: СЛІДАМИ ДОКУМЕНТІВ»
7 серпня 1940 року, на підставі Закону про зміни та доповнення статей 13, 23 і 48 конституції СРСР було утворено Чернівецьку область у складі Української РСР.


Беззаперечним завжди залишається одне – об'єднання Буковини та Хотинщини з Великою Україною як найзаповітніше бажання етнічного українського населення краю.


ПЕРЕДІСТОРІЯ:


26 червня 1940 р. Уряд УРСР передав ноту румунському урядові про повернення Бессарабії та передачу Пн.Буковини Радянському Союзу, мотивуючи свою вимогу тим, що у 1918 р. Румунія, користуючись військовою слабкістю Росії насильницьки відторгла від Радянського Союзу (Росії) частину його території – Бессарабії і тим порушила вікову єдність Бессарабії, населеної головним чином українцями, з УРСР.


Уряд УРСР вважав, що питання про повернення Бессарабії органічно пов’язане з передачею Радянському Союзові тієї частини Буковини, населення якої в своїй величезній більшості пов’язане з Радянською Україною, як спільністю історичної долі, так і спільністю мови і національного складу.


Уряд СРСР запропонував королівському урядові Румунії:


  1. Повернути Бессарабію Радянському Союзові.
  2. Передати Радянському Союзові північну частину Буковини, в кордонах згідно з доданою картою.

Наступного дня Уряд СРСР передав ноту румунському уряду про порядок передачі Пн. Буковини і Бессарабії. Порядком вимагалося наступне:


  1. Протягом 4 днів, починаючи з 2 год. дня за московським часом 28 червня, румунським військам очистити територію Бессарабії та Пн.Буковини.
  2. Радянським військам за цей же період зайняти територію Бессарабії та Пн.Буковини.
  3. Протягом 28 червня радянським військам зайняти пункти: Чернівці, Кишинів, Акерман.
  4. Королівському урядові Румунії взяти на себе відповідальність за цілість і недопущення псування залізниць, паровозного і вагонного парку, мостів, складів, аеродромів, промислових підприємств, електростанцій, телеграфу.
  5. Призначити комісію з представників Радянського уряду і румунського уряду по 2 від кожної сторони для врегулювання спірних питань...

Радянські науковці визнали розв’язання питання про возз’єднання корінних українських областей – Пн.Буковини і Хотинського повіту з УРСР мирним, таким, що повністю відповідає інтересам і сподіванням населення краю.


4 липня 1940 року було вирішено про склад повітових комітетів КП(б)У Радянської Бессарабії і північної частини Буковини. Головою повітового виконавчого комітету було затверджено Очеретяного В.Т., членами комітету стали – товариші Ольшецький І.С., Ольховський Ф.М., Стеценко П.Ю., Коник М.С., Нікітін О.І, Голеніщев М.П.


2 серпня 1940 року було прийнято закон про включення північної частини Буковини та Хотинського, Акерманського і Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР, а вже 7 серпня – проголошено про утворення Чернівецької області у складі УРСР.


ПЕРШІ ЗМІНИ:


В період утвердження радянської влади на території Чернівецької області було закладено фундамент соціалістичної перебудови промисловості, сільського господарства та культури.


Корінні зміни відбулися в промисловості та торгівлі області внаслідок націоналізації великих промислових підприємств і торговельних закладів. Указами Президії Верховної Ради СРСР від 15 серпня 1940 року про націоналізацію землі на території Пн.Буковини та про націоналізацію банків, промислових і торгових підприємств, залізничного і водного транспорту і засобів зв’язку північної частини Буковини промислово-торговельну буржуазію Буковини було знищено як економічну силу.


Одним з перших актів Радянської влади була націоналізація поміщицьких, церковних та частини куркульських земель і розподіл їх серед безземельних і малоземельних селян.


Постановою Совнаркому УРСР від 13 серпня 1940р. університет був реорганізований, навчання почалося 1 жовтня на 6 факультетах. Було створено 23 кафедри. До Чернівців були відкомандировані викладачі з Харькова, Дніпропетровська, Одеси та Києва.


ІНФОРМАЦІЯ ВІД РАДЯНСЬКИХ ЗМІ


Перша обласна радянська газета «Радянська Буковина» на шпальтах перших номерів газет за липень – серпень 1940 року публікує найголовніше – Конституцію УРСР, звернення тов. Калініна, постанову Чернівецького повітового виконкому від 5 липня 1940 р. про затверджений склад міських і селянських рад, статті "Незабутній день" (про рясний дощ квітів, скроплених сльозами радості і невимовної втіхи від того, що червоним цвітом зацвіло місто), "З піснею про Сталіна жило буковинське село", "Тяжке минуле вже не повернеться" та ін., а також заповзято друкує натхненні листи колгоспників, працівників заводів і фабрик, звільнених від капіталістичного правління власників.Витяг з Постанови Чернівецького повітового виконавчого комітету "Про затвердження складу міських і селянських рад",

05 липня 1940 р.

Демонстрація мешканців м. Чернівці у дні приходу радянської влади, Фотодокумент: 0-1257,

29 червня 1940 р.

Мешканці м. Чернівці читають перший номер газети «Радянська Буковина», фотодокумент: 0-10206,

30 червня 1940 р.

Повідомлення уповноваженого правління Державного Банку СРСР про прийом румунських леїв,

19 липня 1940 р.

Закон про включення Північної частини Буковини і Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки,

02 серпня 1940

Телеграма з Москви від делегації трудящих Північної Буковини про Закон щодо включення Північної Буковини до складу УРСР,

02 серпня 1940 р.

Постанова Чернівецького повітового виконавчого комітету "Про облік майна, інвентаря, устаткування та будівель по підприємствах, які перейшли у державну власність",

07 серпня 1940 р.

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про уточнення назв міст: Тарнополь, Черновіци, Каменєц-Подольск, Владімір-Волинск, Чертков Української РСР»,

09 серпня 1944 р.

Постанова Чернівецького повітового виконавчого комітету "Про заміну вивісок в містах, містечках та населених пунктах повіту" (на нові вивіски – державною українською мовою),

15 серпня 1940 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР "Про націоналізацію промислових підприємств на території Аккерманського, Ізмаїльського, Хотинського повітів Бессарабії та на території Північної Буковини", фото 1,

19 серпня 1940 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР "Про націоналізацію промислових підприємств на території Аккерманського, Ізмаїльського, Хотинського повітів Бессарабії та на території Північної Буковини", фото 2,

19 серпня 1940 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР "Про націоналізацію промислових підприємств на території Аккерманського, Ізмаїльського, Хотинського повітів Бессарабії та на території Північної Буковини", фото 3,

19 серпня 1940 р.

Оголошення Чернівецького державного університету в газеті "Радянська Буковина" про набір студентів на 1-й курс 1940/41 навчального року,

20 серпня 1940 р.

Постанова Президії Верховної Ради УРСР "Про надання допомоги члену спілки радянських письменників Кобилянській О.Ю., що проживає на терені Північної Буковини", 27 серпня 1940 р.

Відомості про кількість сільських рад та населених пунктів в розрізі майбутніх районів, фото 1, серпень 1940 р.

Відомості про кількість сільських рад та населених пунктів в розрізі майбутніх районів, фото 2, серпень 1940 р.

Відомості про кількість сільських рад та населених пунктів в розрізі майбутніх районів, фото 3, серпень 1940 р.

Відомості про кількість сільських рад та населених пунктів в розрізі майбутніх районів, фото 4, серпень 1940 р.

Відомості про кількість сільських рад та населених пунктів в розрізі майбутніх районів, фото 5, серпень 1940 р.

Розписка Кобилянської О.Ю. щодо одержання нею 10 тис. карбованців допомоги. Автограф, 02 вересня 1940 р.

Постанова Чернівецького обласного виконавчого комітету щодо розгляду списків будинків по Чернівецькій області, які підлягають націоналізації, 17 вересня 1940 р.

Стаття газети "Радянська Буковина": "Справа куркуля-саботажника" (про судовий процес над куркулем та вчинені ним антирадянські провокаційні дії), 03 жовтня 1940 р.

Відомості про виконання хлібопоставок з куркульських господарств Герцаївського району, 05 жовтня 1940 р.

Постанова облвиконкому про перейменування вулиці Янку Флондор на вулицю імені О. Кобилянської та присвоєння школі № 3 ім’я О. Кобилянської, 27 листопада 1940 р.

Відомості про кількість районів в Чернівецькій області зі вказівкою населення, 1940 р.

Розповсюдження радянських газет та журналів у Чернівцях, фотодокумент: 0-4048, 1940 р.

Повідомлення Чернівецького Ордена Трудового Червоного Прапора державного університету про підготовку і видання збірника документів "Північна Буковина – одвічна українська земля" на відзначення у 1990 році 50-ї річниці воззєднання Північної Буковини з Українською РСР, 22 січня 1986 р.

«Робочий план Обкому Компартії України з підготовки до 50-річчя воззєднання Північної Буковини з УРСР, фото 1,»31 липня 1987 р.

Робочий план Обкому Компартії України з підготовки до 50-річчя воззєднання Північної Буковини з УРСР, фото 2,31 липня 1987 р.

Повідомлення Чернівецького державного університету і Державного архіву Чернівецької області про завершення підготовки збірника документів "Північна Буковина – одвічна українська земля",03 лютого 1988 р.