Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Примарія комуни Мигучани


№ оп.; од. зб. Крайні дати Назва
1.1 1918-1940 Список жителів комуни Мигучани
1.2 1919-1940 Список жителів комуни Мигучани із зазначенням складу сімей
1.3 1922-1924 Корінці посвідчень про громадянство, видані жителям комуни Мигучани
1.4 1924 Протокол перевірки вилучення земельної ділянки у православного парафіяльного будинку в комуні Мигучани
1.5 1924 Доповіді Сіретського суду про відправку примарією відомостей про участь Москалюка Іоана та Катрюка Миколи в 1-ій імперіалистичній війні
1.6 1924-1925 Виправдальні документи на виплату відрядних секретарю комуни Мигучани Цібу Іоану
1.7 1926 Договір про здачу примарією в оренду жителю Рубанцю Леонтію права на експлуатацію корчми
1.8 1927 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1927 р.
1.9 1927 Заяви жителів комуни Мигучани Білоуса Миколи і Білоуса Тоадера про видачу їм посвідчень про право на румунське громадянство
1.11 1928-1929 Інструкція, циркуляри, протоколи і інші матеріали зі складання статистичного реєстру комуни. Статистичні дані про економічний, соціальний і культурний стан комуни за 1928 р.
1.12 1928 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату платні комунальним охоронцям на придбання канцелярського приладдя
1.13 1929 Виправдальні документи по витраті коштів на утримання податкового відділу і на придбання канцелярського приладдя
1.14 1929 Виправдальні документи по витраті коштів на виписку газет, журнал і на придбання реєстрів канцелярських бланків
1.15 1930 Циркуляри Сторожинецького повітового комітету землеробства з питання про наділення жителів комуни ділянками
1.16 1930 Інструкція, циркуляри, протоколи і інші матеріали по проведенню виборів у палату землеробства
1.17 1930 Статистичні дані про площу засіяних земельних ділянок зерновими культурами восени 1930 р.
1.18 1931-1932 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1930 р.
1.19 1931 Відомості і видатковий ордер на виплату платні службовцям примарії комуни Мигучани. Виправдальні документи по господарським витратам
1.20 1932 Постанова префектури Сторожинецького повіту про адмінстративний поділ повіту
1.21 1932 Циркуляр префектури Сторожинецького повіту і претури волості Флондорень за 1932 р.
1.22 1932-1933 Статистичні дані про площу засіяних земельних ділянок по культурам в 1932-1933 рр.
1.23 1932 Список осіб, проживаючих у Канаді із зазначенням наявних у них ділянок в комуні Мигучани
1.24 1932 Заяви жителів комуни про здачу їм в оренду земельних ділянок, про видачу посвідчень про громадянство, моральної стійкості, матеріальне становище і ін.
1.25 1932 Статистичні дані про наявність фруктових садів у комуні
1.26 1932 Список жителів комуни Мигучани із зазначенням площі орендованого пасовища і розмірів орендної плати
1.27 1932-1933 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату квартирної надбавки нотару комуни Логіну Миколі і на придбання канцелярського приладдя
1.28 1933 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту і палати землеробства за 1933 р.
1.29 1933 Протокол засідання комунальної ради примарії комуни Мигучани за червень 1933 р.
1.30 1933 Відношення до Міністерства Юстиції і заява жителя комуни Мигучани Рубанця Василя про визнання за ним права на румунське громадянство
1.31 1933-1934 Статистичні дані про площу засіяних земельних ділянок по культурам за 1933-1934 р.
1.32 1933-1934 Виправдальні документи по витраті коштів за оренду приміщення
1.33 1934 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1934 р.
1.34 1934 Листування з префектурою Сторожинецького повіту про розподіл кукурудзи між потребуючими жителями комуни Мигучани
1.35 1934 Фінансовий звіт примарії комуни Мигучани за 1933-1934 рр.
1.36 1934-1935 Виправдальні документи по витраті коштів на проведення робіт з підготовки виборів, на утримання школи, на придбання канцелярського приладдя і ін.
1.37 1935 Протокол засідання комунальної ради примарії комуни Мигучани за листопад 1935 р.
1.38 1935 Листування з Міністерством Юстиції про надання примарією свідчень про громадянство жителів Рубанця Василя, Злотарюка Олексія та Дабека Олени
1.39 1935 Список жителів комуни Мигучани із зазначенням площі орендованих земельних ділянок і розмірів орендної плати
1.40 1935 Заяви жителів комуни Мигучани Рубанця Іллі та Барбоза Парафтемія про видачу ним дозволів на забудову
1.42 1935-1936 Бюджет комунальної ради примарії комуни Мигучани у справах пасовиськ на 1935-1936 рр.
1.43 1935-1936 Виправдальні документи по витраті коштів на утримання податкового відділу і випуску урядового офіційного вісника "Моніторул Офішал"
1.44 1936 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1936 р.
1.45 1936 Циркуляри Сторожинецького повітового відділу землеробства з сільськогосподарських питань
1.46 1936 Списки жителів комуни Мигучани із зазначенням розмірів обкладальних податків за комунальну охорону
1.48 1936 Статистичні дані про отримані середні урожайності по культурам в 1935-1936 рр.
1.49 1936 Фінансовий звіт примарії комуни Мигучани за 1935-1936 рр.
1.50 1936 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату відрядних нотару Шаблевському Константину і на доставку гравію
1.51 1937 Циркуляр інспектора поліції м. Чернівці про надання примарією формулярних списків жителів єврейської національності для перевірки їх права на румунське громадянство
1.52 1933-1937 Справа про реєстрацію шлюбу між жителями Білоус Атанасієм і Відлінської Іляни
1.53 1937 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату відрядних нотаром Старчевському Леону і Шаблевському Константину, на утримання школи і виписку газет і журналів
1.54 1938 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1938 р.
1.55 1918-1940 Інвентарний опис рухомого і нерухомого майна примарії комуни Мигучани
1.57 1939 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1939 р.
1.58 1939 Програма робіт примарії комуни Мигучани в царині сільського господарства і утримання школи
1.59 1939 Книга реєстрації актів обслідування санітарного стану комуни
1.60 1939 Список жителів комуни Мигучани, які подали заяви на визнання їх права на румунське громадянство
1.61 1939 Справа про реєстрацію шлюбу між жителями Куцаком Дмитром та Клопіш Єудженією
1.62 1939 Перелік комунальних доріг на території комуни Мигучани із зазначенням їх протяжності
1.63 1940 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1940 р.
1.64 1940 Постанови примара комуни Мигучани про утвердження правил введення комунальних податків і примусових робіт
1.65 1940 Заяви жителів про видачу їм посвідчень про громадянство і про займану посаду
1.66 1940 Статистичні дані про наявність і кількість необхідних протигазів для державних установ і населення комуни Мигучани
1.67 1941 Накази губернаторства провінції Буковини про організацію комунальних рад і наказ примарії про введення примусово-трудової повинності
1.68 1941-1942 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту про вилучення комуністичної літератури, виявлення випадків проживання невідомих осіб без прописки, про заборону продажу продуктів німецьким військовослужбовцям, про взяття на облік майна радянських колгоспів і установ, листування з претурою Секурянської волості з цього питання
1.70 1941 Справа про перевірку службовців радянських установ, що залишилися на окупованій території
1.71 1941 Інструкції та циркуляри префектури Сторожинецького повіту про охорону врожаїв від пожеж
1.72 1941-1942 Справа про проведення мобілізації службовців на землеробські роботи
1.73 1941 Циркуляри повітового санітарно-ветеринарного відділу Сторожинецької префектури про обмін посвідчень, виданих людям з інвалідністю, вдовам, сиротам війни на проїзд залізницею зі знижкою; про забезпечення людей з інвалідністю і вдов; про побудову комунальної лазні; про порядок видачі виписок з актів цивільного стану і листування з претурою з цих питань
1.74 1941-1942 Інструкція опікунської ради, циркуляри префектури Сторожинецького повіту про порядок заповнення особових листків сімей, які загинули на фронті і призначення їм пенсій, про надання свідчень про кількість поранених, людей з інваліднітю і вдов
1.75 1941-1942 Листування з землеробським відділом Сторожинецької префектури про мобілізацію населення на землеробські роботи
1.76 1941-1942 Справа про організацію землеробського комунального комітету
1.77 1941-1942 Справа про проведення обліку транспортних засобів, реквізованих у жителів комуни Мигучани для потреб румунської армії
1.78 1941 Справа про проведення обліку військовозобов'язаних призову 1913-1946 рр.
1.79 1941-1942 Справа про проведення обліку військовозобов'язаних призову 1941-1944 рр.
1.80 1941 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту про організацію протиповітряної оборони в комуні
1.81 1941 Директивна вказівка префектури Чернівецького повіту про надання свідчень про хід польових робіт
1.82 1941-1942 Бюджет комуни на жовтень 1941 - березень 1942 рр.
1.83 1941-1943 Звіт про фінансову діяльність комуни за червень-листопад 1943 р.
1.84 1941 Журнал реєстрації надходження коштів по бюджетним статтям
1.85 1941 Журнал обліку витрат по бюджетним статтям примарії комуни Мигучани за 1941 р.
1.86 1941 Бюджет комуни на червень-листопад 1941 рр.
1.87 1941-1942 Виправдальні документи по витраті коштів на господарські потреби
1.88 1941-1942 Виправдальні документи по витраті коштів на утримання приміщень школи
1.89 1941-1942 Виправдальні документи по витраті коштів на службові відрядження
1.90 1941 Виправдальні документи по витраті коштів на службові відрядження
1.91 1941 Особові листки службовців примарії комуни Мигучани
1.92 1941-1942 Відомості на виплату платні комунальному секретарю Попович Миколі
1.93 1941-1942 Відомості на виплату платні сільськогосподарському агенту комуни Цуркан Іоану
1.94 1941-1942 Відомості на виплату платні комунальному секретарю Попович Миколі
1.95 1941-1942 Відомості на виплату платні комунальним охоронцям комуни Мигучани
1.96 1941 Касовий журнал примарії комуни Мигучани за 1941 р.
1.97 1941-1942 Касовий журнал примарії комуни Мигучани за 1941-1942 рр.
1.98 1941 Журнал реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції
1.99 1942 Інструкція претури Сторожинецької волості про організацію і проведення збору боєприпасів і вибухових матеріалів, що залишилися на полях
1.100 1942-1944 Справа про проведення страхування майна примарії комуни Мигучани
1.101 1942 Справа про взяття на облік худоби, що належала радянським колгоспам, яку під час втечі залишили румуни в період встановлення радянської влади на Буковині в 1940 р., яка знаходиться в тимчасовому користуванні жителів комуни
1.102 1942 Справа про проведення реквізиції транспортних засобів у населення для румунської армії
1.103 1942 Справа про встановлення прав власності на транспортні засоби, реквізовані у жителів комуни румунськими військовими частинами при відступі в 1941 р.
1.104 1942 Заява мобілізованого в армію Лупуляка Софрона про визнання за ним прав власності на транспортні засоби, реквізовані у нього в 1940 р.
1.105 1942 Інструкції, циркуляри префектури Сторожинецької волості, відомості і переписка з претурою Сторожинецької волості і створення запасів зерна для армії і населення
1.106 1941-1942 Справа про організацію протиповітряної оборони в комуні
1.108 1942 Заяви жителів комуни про видачу їм свідчень про етнічне походження, про діяльність в період радянської влади та інші свідоцтва
1.109 1942 Заяви жителів, які проживають на території комуни, про видачу їм посвідчень про хорошу поведінку
1.110 1942 Циркуляр претури Сторожинецької волості про надання списку жителів комуни, які володіють візками, швейними і друкарськими машинками
1.111 1942 Циркуляр комісії по мобілізації населення на землеробські роботи Сторожинецького повіту про надання списку жителів, які мають худобу
1.112 1942 Справа про організацію землеробських робіт
1.113 1942 Справа про забезпечення насінням зернових культур жителів комуни
1.114 1942 Бюджет комуни на 1942-1943 рр.
1.115 1942-1943 Журнал реєстрації надходжень коштів по бюджетним статтям
1.116 1942-1943 Журнал реєстрації витрат коштів по бюджетним статтям за 1942-1943 рр.
1.117 1942-1943 Журнал реєстрації витрат коштів по бюджетним статтям
1.118 1942-1943 Виправдальні документи про витрати коштів на господарські видатки
1.119 1942-1943 Виправдальні документи про витрати коштів на господарські видатки
1.120 1942-1943 Виправдальні документи про витрати коштів на ремонт приміщення школи
1.121 1942-1943 Відомості на виплату зарплат службовцям примарії
1.122 1942-1943 Відомості на виплату зарплат службовцям комуни Мигучани
1.123 1942-1943 Відомості на виплату зарплатні комунальному касиру Аксенчук Василю
1.124 1942-1943 Відомості на виплату зарплат службовцям примарії комуни Мигучани
1.125 1942-1943 Касовий журнал примарії комуни Мигучани за 1942-1943 рр.
1.126 1943 Циркуляри претури Сторожинецької волості про виявлення радянських парашутистів і повідомлення про них поліцейським органам; про порядок видачі свідоцтв про національність; про зміцнення службової дисципліни; про порядок визнання прав власності на транспортні засоби, реквізовані у населення румунськими військовими частинами при відступі в 1940 р.
1.127 1943 Програма робіт примарії комуни Мигучани по проведенню лекцій, ремонту шкіл і прокладання доріг
1.128 1943 Інструкції, директивні вказівки і циркуляри префектури і претури Сторожинецького повіту про організацію протиповітряної оборони; про проведення реквізиції транспортних засобів для армії; про мобілізацію населення на землеробські роботи; про матеріальну допомогу сім'ям мобілізованих в армію
1.129 1943 Заява мисливських товариств Сторожинецького повіту і договори на здачу земельних площ під полювання
1.130 1943 Звіт про фінансову діяльність комуни за 1942-1943 рр.
1.131 1943-1944 Виправдальні документи про витрату коштів на господарські видатки
1.132 1943-1944 Виправдальні документи про витрату коштів на службові відрядження
1.133 1943-1944 Відомості на виплату зарплатні службовцям примарії
1.134 1943-1944 Відомості на виплату зарплатні службовцям примарії
1.135 1943-1944 Відомості на виплату зарплатні комунальним охоронцям
1.136 1943-1944 Відомості на виплату грошових надбавок службовцям на дорожнечу
1.137 1943-1944 Відомості на виплату грошових надбавок службовцям примарії на дорожнечу
1.207 1942 Заяви жителів комуни про видачу їм свідоцтв про політичну благонадійність, національність, майновий стан і ін.
3.10 1941-1944 Список особових листків жителів репатрійованих в Німеччину
3.41 1942 Особові листки осіб, висланих радянськими органами в 1940-1941 рр.
3.46 1942 Переписка з змішаним судом м.Сторожинець про надання свідчень про майновий стан осіб, висланих радянськими органами і померлих жителів для встановлення опіки над цим майном
3.56 1942 Справа про встановлення прав власності на лісові ділянки за жителями комуни, що втекли в Румунію від радянської влади в 1940 р., в період її встановлення на Буковині
3.69 1942 Директивні вказівки претури волості Сторожинець про взяття на облік жителів, евакуйованих з Трансільванії про порядок видачі виписок з актів громадянського стану