Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Примарія комуни Мигучени


№ оп.; од. зб. Крайні дати Назва
1.1 1918-1940 Список жителів комуни Мигучени
1.2 1919-1940 Список жителів комуни Мигучени із зазначенням складу сімей
1.3 1922-1924 Корінці посвідчень про громадянство, видані жителям комуни Мигучени
1.4 1924 Протокол перевірки вилучення земельної ділянки у православного парафіяльного будинку в комуні Мигучени
1.5 1924 Доповіді Сіретського суду про відправку примарією відомостей про участь Москалюка Іоана та Катрюка Миколи в 1-ій імперіалистичній війні
1.6 1924-1925 Виправдальні документи на виплату відрядних секретарю комуни Мигучени Цібу Іоану
1.7 1926 Договір про здачу примарією в оренду жителю Рубанцю Леонтію права на експлуатацію корчми
1.8 1927 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1927 р.
1.9 1927 Заяви жителів комуни Мигучени Білоуса Миколи і Білоуса Тоадера про видачу їм посвідчень про право на румунське громадянство
1.11 1928-1929 Інструкція, циркуляри, протоколи і інші матеріали зі складання статистичного реєстру комуни. Статистичні дані про економічний, соціальний і культурний стан комуни за 1928 р.
1.12 1928 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату платні комунальним охоронцям на придбання канцелярського приладдя
1.13 1929 Виправдальні документи по витраті коштів на утримання податкового відділу і на придбання канцелярського приладдя
1.14 1929 Виправдальні документи по витраті коштів на виписку газет, журнал і на придбання реєстрів канцелярських бланків
1.15 1930 Циркуляри Сторожинецького повітового комітету землеробства з питання про наділення жителів комуни ділянками
1.16 1930 Інструкція, циркуляри, протоколи і інші матеріали по проведенню виборів у палату землеробства
1.17 1930 Статистичні дані про площу засіяних земельних ділянок зерновими культурами восени 1930 р.
1.18 1931-1932 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1930 р.
1.19 1931 Відомості і видатковий ордер на виплату платні службовцям примарії комуни Мигучени. Виправдальні документи по господарським витратам
1.20 1932 Постанова префектури Сторожинецького повіту про адмінстративний поділ повіту
1.21 1932 Циркуляр префектури Сторожинецького повіту і претури волості Флондорень за 1932 р.
1.22 1932-1933 Статистичні дані про площу засіяних земельних ділянок по культурам в 1932-1933 рр.
1.23 1932 Список осіб, проживаючих у Канаді із зазначенням наявних у них ділянок в комуні Мигучени
1.24 1932 Заяви жителів комуни про здачу їм в оренду земельних ділянок, про видачу посвідчень про громадянство, моральної стійкості, матеріальне становище і ін.
1.25 1932 Статистичні дані про наявність фруктових садів у комуні
1.26 1932 Список жителів комуни Мигучени із зазначенням площі орендованого пасовища і розмірів орендної плати
1.27 1932-1933 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату квартирної надбавки нотару комуни Логіну Миколі і на придбання канцелярського приладдя
1.28 1933 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту і палати землеробства за 1933 р.
1.29 1933 Протокол засідання комунальної ради примарії комуни Мигучени за червень 1933 р.
1.30 1933 Відношення до Міністерства Юстиції і заява жителя комуни Мигучени Рубанця Василя про визнання за ним права на румунське громадянство
1.31 1933-1934 Статистичні дані про площу засіяних земельних ділянок по культурам за 1933-1934 р.
1.32 1933-1934 Виправдальні документи по витраті коштів за оренду приміщення
1.33 1934 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1934 р.
1.34 1934 Листування з префектурою Сторожинецького повіту про розподіл кукурудзи між потребуючими жителями комуни Мигучени
1.35 1934 Фінансовий звіт примарії комуни Мигучени за 1933-1934 рр.
1.36 1934-1935 Виправдальні документи по витраті коштів на проведення робіт з підготовки виборів, на утримання школи, на придбання канцелярського приладдя і ін.
1.37 1935 Протокол засідання комунальної ради примарії комуни Мигучени за листопад 1935 р.
1.38 1935 Листування з Міністерством Юстиції про надання примарією свідчень про громадянство жителів Рубанця Василя, Злотарюка Олексія та Дабека Олени
1.39 1935 Список жителів комуни Мигучени із зазначенням площі орендованих земельних ділянок і розмірів орендної плати
1.40 1935 Заяви жителів комуни Мигучени Рубанця Іллі та Барбоза Парафтемія про видачу ним дозволів на забудову
1.42 1935-1936 Бюджет комунальної ради примарії комуни Мигучени у справах пасовиськ на 1935-1936 рр.
1.43 1935-1936 Виправдальні документи по витраті коштів на утримання податкового відділу і випуску урядового офіційного вісника "Моніторул Офішал"
1.44 1936 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1936 р.
1.45 1936 Циркуляри Сторожинецького повітового відділу землеробства з сільськогосподарських питань
1.46 1936 Списки жителів комуни Мигучени із зазначенням розмірів обкладальних податків за комунальну охорону
1.48 1936 Статистичні дані про отримані середні урожайності по культурам в 1935-1936 рр.
1.49 1936 Фінансовий звіт примарії комуни Мигучени за 1935-1936 рр.
1.50 1936 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату відрядних нотару Шаблевському Константину і на доставку гравію
1.51 1937 Циркуляр інспектора поліції м. Чернівці про надання примарією формулярних списків жителів єврейської національності для перевірки їх права на румунське громадянство
1.52 1933-1937 Справа про реєстрацію шлюбу між жителями Білоус Атанасієм і Відлінської Іляни
1.53 1937 Виправдальні документи по витраті коштів на виплату відрядних нотаром Старчевському Леону і Шаблевському Константину, на утримання школи і виписку газет і журналів
1.54 1938 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1938 р.
1.55 1918-1940 Інвентарний опис рухомого і нерухомого майна примарії комуни Мигучени
1.57 1939 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1939 р.
1.58 1939 Програма робіт примарії комуни Мигучени в царині сільського господарства і утримання школи
1.59 1939 Книга реєстрації актів обслідування санітарного стану комуни
1.60 1939 Список жителів комуни Мигучени, які подали заяви на визнання їх права на румунське громадянство
1.61 1939 Справа про реєстрацію шлюбу між жителями Куцаком Дмитром та Клопіш Єудженією
1.62 1939 Перелік комунальних доріг на території комуни Мигучени із зазначенням їх протяжності
1.63 1940 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту за 1940 р.
1.64 1940 Постанови примара комуни Мигучени про утвердження правил введення комунальних податків і примусових робіт
1.65 1940 Заяви жителів про видачу їм посвідчень про громадянство і про займану посаду
1.66 1940 Статистичні дані про наявність і кількість необхідних протигазів для державних установ і населення комуни Мигучени
1.67 1941 Накази губернаторства провінції Буковини про організацію комунальних рад і наказ примарії про введення примусово-трудової повинності
1.68 1941-1942 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту про вилучення комуністичної літератури, виявлення випадків проживання невідомих осіб без прописки, про заборону продажу продуктів німецьким військовослужбовцям, про взяття на облік майна радянських колгоспів і установ, листування з претурою Секурянської волості з цього питання
1.70 1941 Справа про перевірку службовців радянських установ, що залишилися на окупованій території
1.71 1941 Інструкції та циркуляри префектури Сторожинецького повіту про охорону врожаїв від пожеж
1.72 1941-1942 Справа про проведення мобілізації службовців на землеробські роботи
1.73 1941 Циркуляри повітового санітарно-ветеринарного відділу Сторожинецької префектури про обмін посвідчень, виданих людям з інвалідністю, вдовам, сиротам війни на проїзд залізницею зі знижкою; про забезпечення людей з інвалідністю і вдов; про побудову комунальної лазні; про порядок видачі виписок з актів цивільного стану і листування з претурою з цих питань
1.74 1941-1942 Інструкція опікунської ради, циркуляри префектури Сторожинецького повіту про порядок заповнення особових листків сімей, які загинули на фронті і призначення їм пенсій, про надання свідчень про кількість поранених, людей з інваліднітю і вдов
1.75 1941-1942 Листування з землеробським відділом Сторожинецької префектури про мобілізацію населення на землеробські роботи
1.76 1941-1942 Справа про організацію землеробського комунального комітету
1.77 1941-1942 Справа про проведення обліку транспортних засобів, реквізованих у жителів комуни Мигучени для потреб румунської армії
1.78 1941 Справа про проведення обліку військовозобов'язаних призову 1913-1946 рр.
1.79 1941-1942 Справа про проведення обліку військовозобов'язаних призову 1941-1944 рр.
1.80 1941 Циркуляри префектури Сторожинецького повіту про організацію протиповітряної оборони в комуні
1.81 1941 Директивна вказівка префектури Чернівецького повіту про надання свідчень про хід польових робіт
1.82 1941-1942 Бюджет комуни на жовтень 1941 - березень 1942 рр.
1.83 1941-1943 Звіт про фінансову діяльність комуни за червень-листопад 1943 р.
1.84 1941 Журнал реєстрації надходження коштів по бюджетним статтям
1.85 1941 Журнал обліку витрат по бюджетним статтям примарії комуни Мигучени за 1941 р.
1.86 1941 Бюджет комуни на червень-листопад 1941 рр.
1.87 1941-1942 Виправдальні документи по витраті коштів на господарські потреби
1.88 1941-1942 Виправдальні документи по витраті коштів на утримання приміщень школи
1.89 1941-1942 Виправдальні документи по витраті коштів на службові відрядження
1.90 1941 Виправдальні документи по витраті коштів на службові відрядження
1.91 1941 Особові листки службовців примарії комуни Мигучени
1.92 1941-1942 Відомості на виплату платні комунальному секретарю Попович Миколі
1.93 1941-1942 Відомості на виплату платні сільськогосподарському агенту комуни Цуркан Іоану
1.94 1941-1942 Відомості на виплату платні комунальному секретарю Попович Миколі
1.95 1941-1942 Відомості на виплату платні комунальним охоронцям комуни Мигучени
1.96 1941 Касовий журнал примарії комуни Мигучени за 1941 р.
1.97 1941-1942 Касовий журнал примарії комуни Мигучени за 1941-1942 рр.
1.98 1941 Журнал реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції
1.99 1942 Інструкція претури Сторожинецької волості про організацію і проведення збору боєприпасів і вибухових матеріалів, що залишилися на полях
1.100 1942-1944 Справа про проведення страхування майна примарії комуни Мигучени
1.101 1942 Справа про взяття на облік худоби, що належала радянським колгоспам, яку під час втечі залишили румуни в період встановлення радянської влади на Буковині в 1940 р., яка знаходиться в тимчасовому користуванні жителів комуни
1.102 1942 Справа про проведення реквізиції транспортних засобів у населення для румунської армії
1.103 1942 Справа про встановлення прав власності на транспортні засоби, реквізовані у жителів комуни румунськими військовими частинами при відступі в 1941 р.
1.104 1942 Заява мобілізованого в армію Лупуляка Софрона про визнання за ним прав власності на транспортні засоби, реквізовані у нього в 1940 р.
1.105 1942 Інструкції, циркуляри префектури Сторожинецької волості, відомості і переписка з претурою Сторожинецької волості і створення запасів зерна для армії і населення
1.106 1941-1942 Справа про організацію протиповітряної оборони в комуні
1.108 1942 Заяви жителів комуни про видачу їм свідчень про етнічне походження, про діяльність в період радянської влади та інші свідоцтва
1.109 1942 Заяви жителів, які проживають на території комуни, про видачу їм посвідчень про хорошу поведінку
1.110 1942 Циркуляр претури Сторожинецької волості про надання списку жителів комуни, які володіють візками, швейними і друкарськими машинками
1.111 1942 Циркуляр комісії по мобілізації населення на землеробські роботи Сторожинецького повіту про надання списку жителів, які мають худобу