Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту
№ Фонду Назва фонду Опис № Крайні дати
Ф-201 Примарія комуни Кулішівка Хотинського повіту 1 1918-1940,1941-1944
Ф-202 Примарія комуни Кишло-Замжиєво (нині Подвір'ївка) Хотинського повіту 1 1924
Ф-203 Примарія комуни Кишло-Неджимово (нині Оселівка) Хотинського повіту 1 1924
Ф-212 Легіон жандармерії м. Чернівці 1(т.1)
1(т.2)
2(т.1)
2(т.2)
3(т.1)
3(т.2)
1927-1943
1927-1940
1933-1940
1934-1940
1941-1944
1941
Ф-214 Базовий ліцей "Г. Анжелеску" педагогічного семінару Чернівецького університету м. Чернівці 1(т.1)
1(т.2)
1922-1940
1922-1940
Ф-215 Чернівецький повітовий шкільний інспекторат 1
2
1939-1940
1941-1944
Ф-217 Чернівецький повітовий шкільний ревізорат 1 1922-1940
Ф-218 Сторожинецький повітовий шкільний ревізорат 1 1938-1940
Ф-219 Інспекторат народних училищ Хотинського повіту 1 1888-1917
Ф-220 Чернівецький міський шкільний субінспекторат 1 1920-1930
Ф-221 Жандармський батальйон "Молдова" м. Чернівці 1(т.1)
2
2сч
1919-1921
1920-1921
1920-1921
Ф-223 Головна окружна школа, м. Чернівці 1
2
1853-1856
1855-1870
Ф-224 Директорат філософських наук, м. Чернівці 1 1814-1857
Ф-225 Реальний ліцей №2, м. Чернівці 1 1918-1930
Ф-226 2-х класна церковно-приходська школа, м. Хотин 1 1901-1902; 1911-1913
Ф-227 Хотинська повітова училищна рада 1-2 1876-1915
Ф-228 Державний ліцей "Арон Пумнул", м. Чернівці 1
2
3
4
5
6(т.1)
6(т.2),7
8
1808-1918
1918-1940
1808-1942
1918-1946
1888-1940
1941-1944
1941-1944
1941-1943
Ф-229 Чоловіча гімназія "Мірон Костін", м. Чернівці 1
2
1901-1938
1906-1940
Ф-230 Приватне жіноче педагогічне училище "Сім'я Марії", м. Чернівці 1
2
1926-1940
1925-1940
Ф-231 Педагогічний семінар при Чернівецькому університеті 1 1928-1940
Ф-233 Православний дівочий ліцей ”Єлена Доамна”, м. Чернівці 1
2
3-8
9
1905-1944
1901-1940
1942-1943
1941-1944
Ф-234 Чернівецька міська в'язниця при Чернівецькому губернаторові 1 1916-1917
Ф-237 Приватний жіночий ліцей "Юлія Хаждеу", м. Чернівці 1 1910-1940
Ф-238 Приватний чоловічий ліцей "Емануїл Грігоровіца" в м. Чернівці 1
2
3-8
1924-1935
1927-1937
1921-1939
Ф-239 Учительська семінарія, м. Чернівці 1 1912-1928
Ф-240 Православний чоловічий ліцей "Митрополит Сильвестру", м. Чернівці 1
1 (т.2)
2
1863-1943
1941-1944
1941-1944
Ф-241 Приватний чоловічий ліцей "Модерн" м. Сторожинець 1 1931-1933
Ф-242 V-й дорожній інспекторат 1
2
3-8
3 (т.2)
1919-1940
1918-1940
1919-1939
1920-1930
Ф-243 Індустріальна гімназія м. Вижниця Сторожинецького повіту 1 1896-1940
Ф-244 Школа з підготовки вчителів (чоловіча), м. Чернівці 1
2
3
4
5
6
7
1869-1944
1870-1918
1883-1940
1871-1914
1870-1939
1941-1944
1941-1944
Ф-245 Приватна комерційна жіноча гімназія "Прогресул" в м. Чернівці 1 1925-1940
Ф-246 Чотирикласна початкова школа м. Чернівці 1 1829-1907
Ф-247 Державна початкова жіноча школа № 4 м. Чернівці 1 1932-1935
Ф-248 Чотирикласна початкова чоловіча школа м. Чернівці по вул. Турецькій 1 1873-1881
Ф-249 Початкова чоловіча школа "Георге Тофан" по вул. Штефана Великого м. Чернівці 1
2
3
4
1899-1927
1911-1928
1894-1935
1942-1943
Ф-250 П'ятикласна жіноча школа м. Чернівці.по вул. Святої Трійці 1 1906-1914
Ф-251 П’ятикласна чоловіча школа в м. Чернівці по вул. Штефан чел Маре 1 1919-1923
Ф-252 Початкова шестикласна жіноча школа по вул. Дж. Мірческу в м. Чернівці 1 1918-1935
Ф-253 П’ятикласна народна школа м. Чернівці 1 1903-1904
Ф-254 Православна чоловіча школа м. Чернівці 1
2
1869-1907
1790-1920
Ф-255 Початкова базова школа при чоловічому педагогічному училищі, м. Чернівці 1 1854-1940
Ф-256 Початкова жіноча державна школа № 8 «Софія Штефанович» по вул. Дж. Мірческу в м. Чернівці 1
2-3
4
1935-1939
1934-1940
1941-1942
Ф-257 Жандармський пост у с. Комарівці Сторожинецького повіту 1 1932
Ф-258 Чоловіча шестикласна початкова школа № 10 «Михай Кісанович» м. Чернівці 1
2
1885-1939
1876-1938
Ф-259 Жіноча початкова школа «Олтя Доамна» по вул. Штефан чел Маре м. Чернівці 1
2
3
1918-1934
1921-1938
1920-1935
Ф-260 Початкова жіноча школа №18 «Єлена Попович Логотеті» по вул. Єпіскопa Хереску в м. Чернівці 1
2
3
1918-1939
1935-1940
1939-1940
Ф-261 Початкова змішана державна школа в комуні Василів 1 1934-1940
Ф-262 Народна школа комуни Верхні Петрівці Сторожинецького повіту 1
2
3
4
1936-1939
1875-1940
1922-1923
1941-1944
Ф-263 Початкова державна змішана школа в комуні Білоусовка 1
2
3
1933-1934
1919-1940
1941-1942
Ф-264 Початкова змішана школа комуни Їжівці та хуторів Урсоая-Пирлітура, Їжівці−Центр та Микулич Сторожинецького повіту 1
2
3
4
5
1924-1940
1924-1940
1914-1940
1941-1944
1941-1944
Ф-265 Початкова державна змішана школа в с. Фундоая комуни Верхні-Петрівці над Серетом 1
2
3
4
5
1920-1940
1919-1939
1915-1942
1941-1944
1943-1944
Ф-266 Окружна школа водіїв, м. Чернівці 1 1939-1940
Ф-267 Чернівецька спеціальна технічно-індустріальна школа "Технікум", м. Чернівці 1
2
1924-1940
1925-1940
Ф-268 Чернівецька державна спеціальна школа-інтернат для сліпих та глухонімих дітей 1
1-2
2
1919-1940
1919-1939
1910-1940
Ф-269 Дитячий садок при початковій школі "Олтя Доамна" по вул. Штефана Великого в м. Чернівці 1 1927-1931
Ф-270 Чернівецька спеціальна технічно-індустріальна школа "Технікум", м. Чернівці 1-3
4
1918-1943
1941-1943
Ф-271 Фінансова прокуратура м. Чернівці 1 1899-1918
Ф-272 Чернівецька окружна фінансова прокуратура 1 1918-1941
Ф-273 Нотаріус Амброс Отто, м. Чернівці 1
2
1877-1889
1877-1892
Ф-274 Державна жіноча гімназія "Олтя Доамна", м. Чернівці 1 1898-1940
Ф-275 Хотинське повітове фінансове управління 1,3,4
2
1922-1944
1941-1944
Ф-276 Державний жіночий ліцей "Юлія Хашдеу", м. Хотин Хотинського повіту Бессарабської губернії 1
2
1904-1940
1941-1944
Ф-277 Школа з підготовки вчителів (жіноча) "Марія Войкіца", м. Чернівці 1
2
3
4
5
1874-1940
1941-1944
1943
1943-1944
1941-1944
Ф-278 Секція жандармерії в комуні Маршинці Хотинського повіту 1 1939
Ф-279 Фінансовий відділ міністерства юстиції на Буковині 1
2
1910-1924
1920-1924
Ф-280 Чернівецька палата праці міста Чернівці 1(т.1)
1(т.2)
1(т.3)
1(т.4)
1(т.5)
1(т.6)
1(т.7)
1(т.8)
2
3
4-6-8-9
7
10
1933-1943
Ф-281 Жандармський пост комуни Калинешт Сторожинецького повіту 1 1940
Ф-282 Каса соціального страхування 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1918-1940
Ф-283 Канцелярія Чернівецького губернатора 1
2
1914-1917
1914-1917
Ф-284 Чернівецький повітовий трудовий суд 1(т.1)
1(т.2)
1933-1940
1933-1940
Ф-287 Чернівецький окружний зоотехнічний санітарно-ветеринарний інспекторат 1
2-5
1919-1940
1922-1944
Ф-288 Нотаріус Козаченко Іоaн, м. Хотин 1 1928-1938
Ф-289 Психіатрична лікарня м.Чернівці 1,4
2
3
1915-1944
Ф-290 Чернівецький окружний пологовий будинок 1
2
1919-1940
1919-1941
Ф-291 Секретаріат міністерства землеробства та державного майна в м. Чернівці 1 1918-1923
Ф-292 Крайові комісії Буковини в справах відміни та викупу кріпосних повинностей та врегулювання сервітутних питань 1
2
3
4
1853-1858
1853-1866
1858-1914
1853-1914
Ф-293 Чернівецька окружна земельна рада, м. Чернівці 1 1921-1930
Ф-294 Чернівецька філія національного управління румунської кооперації 1 1937-1940
Ф-295 Жандармський пост с. Ходороуци Хотинського повіту 1(т.1)
1(т.2)
1939-1940
Ф-296 Чернівецький легіон молодіжної організації "Стража Церій" 1 1937-1940
Ф-298 Дирекція обліку та реєстрації нерухомого майна на Буковині 1
2
1874-1915
1820-1918
Ф-299 Асоціація з розведення племінної худоби породи "Сімменталь" на Буковині, м. Чернівці 1 1930-1939
Ф-300 Акціонерне товариство з експлуатації місцевих залізниць Буковини 1
2
3
1883-1936
1883-1919
1878-1936