Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

"Нам тільки лише – 70"."Нема документа, нема і людини" -
так казав великий письменник
М.Булгаков, який мав здібності
поглянути в минуле і побачити –
майбутнє.

У 1939–1940 рр. за радянською системою почалося архівне будівництво в західних областях, на Буковині та частині Бессарабії, які були включені до складу СРСР та УРСР. Стан архівів у цих регіонах був надзвичайно складним. Архіви, як самостійні установи, існували лише у Львові (державний архів і міський архів давніх актів) та у Чернівцях (Крайовий архів Буковини). Колишні воєводські центри Луцьк, Тернопіль, Станіслав, Дрогобич, Рівне державних архівів не мали. Документи зберігалися у відомчих, церковних та приватних архівах.

Так у листопаді 1940 року на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджено штат архівного управління. Але зважаючи на політичні обставини, що відбувалися в той час у Європі, яка фактично була окупована гітлерівською Німеччиною, архівне управління так і не розпочало своєї роботи.

(Підстава: архівні документи ДАЧО, ф.Р-2413, оп.2,спр.10,арк..5)

Після визволення України від німецьких загарбників Рада народних комісарів Української РСР приймає Постанову від 31 серпня 1944 року № 1119 згідно якої, органи державної влади на місцях мають прийняти заходи по створенню документальної бази по історії України і впорядкуванню архівного господарства УРСР.

(Підстава: архівні документи ДАЧО, ф.Р-3,оп.2,спр.692,арк..1-3).

Відповідно до наказу відділу державних архівів УНКВС по Чернівецькій області 15 липня 1944 року розпочав свою діяльність Чернівецький міський архів.

(Підстава: архівні документи ДАЧО, ф.Р-2413,оп.3ос,спр.7,арк.9).

Чернівецьким обласним виконавчим комітетом від 13 жовтня 1944 року № 516 прийнято рішення по виділенню приміщень під відділ Державного архіву УНКВС по Чернівецькій області та обласного Державного архіву і в строк до 1 січня 1945 року впорядкувати всі документальні матеріали.

(Підстава: архівні документи ДАЧО, ф.Р-3,оп.2,спр.22,арк..59).

Постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 січня 1959 року №20 затверджено Положення про районні і міські державні архіви з перемінним складом документальних матеріалів. Згідно цього документу виконавчим комітетом Чернівецької області приймається рішення, зобов’язати начальника Управління Внутрішніх Справ передати районні і Чернівецький міський державні архіви у підпорядкування виконкомів районних та Чернівецької міських Рад.

(Підстава:архівні документи ДАЧО, ф.Р-3,оп.5,спр.324,арк..208-213).

Завдання новоствореної архівної установи полягало в концентрації архівних матеріалів міськрайвиконкомів, установ, підприємств, організацій, що є на території міста, а також в описуванні і впорядкуванні документів, видачі довідок громадянам і установам.

За сім десятиліть своєї діяльності архів неодноразово змінював назву та підпорядкованість. З 2003 року по теперішній час носить назву "Архівний відділ Чернівецької міської ради".

Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівної справи і діловодства на території міста.

Архівний відділ розміщується в пристосованій та спеціально збудованій будівлях за адресою вул. О.Кобилянської,29. В архіві є 9 архівосховищ загальна площа яких становить 322,6 кв.м., читальний зал на 16 місць та 7 робочих кімнат, загальною площею 125,8 кв.м.

В архіві станом на 2014 рік 189 фондів, що нараховують 51346 справ за 1944 по 2011 роки.

Одним з головних завдань архівного відділу є відбір і приймання документів, що входять до складу Національного архівного фонду України, забезпечення їх збереження, організація користування документами та забезпечення інших правових і соціальних інтересів мешканців міста.

В читальному залі над архівними документами працюють науковці, дослідники з різної тематики, зростає кількість звернень громадян.

В архівному відділі зберігається цінний комплекс документів, сформований і збережений зусиллями кількох поколінь архівних працівників, що відображають історію і розвиток міста.

Найважливішими є фонди виконавчого комітету Чернівецької міської ради (1971-2011 роки), районних в місті рад (1965-2008 роки) їх управлінь та відділів. Документи цих фондів розповідають про соціально-економічний розвиток міста, висвітлюють питання про хід та підсумки виборів до місцевих та районних рад. Питання народної освіти, культури висвітлюються в документах міського та районних управлінь освіти, управління культури , навчальних закладів. У них є відомості про відкриття та діяльність шкіл, навчальні плани, програми, інформації про роботу клубів та бібліотек.

Документи, які зберігаються у фондах промислових підприємств розповідають про будівництво та реконструкцію підприємств, розвиток та впровадження нової техніки і технології, передових методів праці, винахідництво та раціоналізацію.

Архівний відділ зберігає також документи установ охорони здоров‘я, фізичної культури і спорту, соціального захисту, податкових органів, органів юстиції, та казначейства. Відділ активно працює з архівними підрозділами підприємств, установ, організацій з надання методичної та практичної допомоги у веденні діловодства та архівної справи.

Архівний відділ забезпечує видачу підприємствам, установам і організаціям архівних довідок та витягів з документів, що зберігаються у відділі. З метою захисту прав і задоволення запитів громадян використовуються фонди міської та районних рад, на підставі яких видаються довідки громадянам про відведення, надання в оренду та приватизацію земельних ділянок, приміщень, введення в експлуатацію приватних та цивільних будівель, про підтвердження права власності на житлові будинки, господарські забудови, про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць, про видачу ордерів, переоформлення особових рахунків та інші довідки соціально-правового характеру.

За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи відділу.

Саме архівні матеріали дають можливість розкрити таємничий світ далекого минулого, розплутати складні справи, воскресити з небуття тих, хто заслуговує на увагу. Давайте спільними зусиллями берегти та примножувати документи, без яких не може обійтися жоден з нас.

Статтю підготувала,


Головний спеціаліст
архівного відділу Чернівецької
міської ради Т.Горюнова