Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Виставка до 155-ї річниці від народження історика, етнографа, археолога і педагога д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля (1866 - 1930)
Раймун Фрідріх КАЙНДЛЬ походив із родини німецького колоніста. Його дід Йозеф, пекар, перебрався з Долішньої Австрії до Снятина, де у 1820 році народився Антон Кайндль, батько історика. Здобувши освіту на вчительських курсах, Антон Кайндль працював учителем малювання у Чернівецькій головній школі, а згодом в учительській семінарії. Як людина різнобічних і практичних здібностей, він займався і підприємництвом, збудував власний млин і заснував кахлеву "фабрику". Мати, Ернестіна з Вінклерів, походила із збіднілого дворянського роду з Франкфурта-на-Майні. Ця обставина вплинула на майбутнього історика, який, будучи австрійцем по батькові і німцем по матері, почував себе з юних літ уособленням єдності німців Австрії та Німеччини.

Навчався у Першій цісарсько-королівській державній гімназії в Чернівцях, яку з відзнакою закінчив 22 червня 1885 р.

У жовтні 1885 року Кайндль вступив до філософського факультету Чернівецького університету, де 8 семестрів поспіль слухав лекції з історії, географії та германістики. Влітку 1891 р. закінчив навчання в університеті, здавши іспити на вчителя історії та географії середньої школи. Після цього він пропрацював один учбовий рік як стажист у Чернівецькій вищій гімназії, а з осені 1892 р. розпочав педагогічну діяльність, як суплент (тобто молодший вчитель) у Чернівецькій православній вищій реальній школі. Ще в червні цього ж року Р. Ф. Кайндль склав іспит на вчителя німецької мови.

Водночас молодий науковець здобував і вчені ступені. 3 грудня 1891 р. він захистив докторську (промоційну) роботу на тему "Zur Passio Adalperti Martiris" ("До страждання мученика Альберта") й отримав ступінь доктора філософії. Його науковим керівником був професор Йоган Лозерт (1846-1936). Серед інших університетських вчителів Кайндля, які мали вплив на його подальшу дослідницьку діяльність, потрібно назвати професора австрійської історії Ф. Ціглауера фон Блюменталя (1829-1906).

Отримавши державну і крайову стипендії для продовження фахового навчання, Р. Ф. Кайндль взяв відпустку і записався позаштатним слухачем XIX-го курсу Інституту австрійських історичних досліджень у Відні. Перебуваючи в столиці, він працював над написанням докторської дисертації, яку захистив 15 липня 1893 р. у Чернівецькому університеті.

Наприкінці 1893 р. побачила світ фунда¬ментальна праця Кайндля «Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази», - результат багаторічних етнографічних експедицій дослідника в Карпатські гори.

Тоді ж Р. Ф. Кайндль поновився на посаді суплента вищої ре-альної школи, в якій працював до 31 травня 1896 р. Там він викладав історію та німецьку мову, а також був класним керівником. Крім виконання обов'язкової навчальної програми, Р. Ф. Кайндль проводив з дітьми пішохідні краєзнавчі екскурсії по місту й околицях, оглядаючи історичні місця та прививаючи дітям інтерес і любов до рідного краю.

26 травня 1896 р. міністерство освіти та культів призначи¬ло Р. Ф. Кайндля головним учителем (професором) Чернівець¬кої учительської семінарії, де він працював до початку 1901 р. Наприкінці 1880-х та у 1890-х роках брав участь в етнографічних, а також археологічних експедиціях Буковиною та сусідніми регіонами. У 1910-1911 рр., він став деканом, а в грудні 1912 р. - ректором Чернівецького університету.

Зважаючи на те, що Р. Ф. Кайндль був чудовим знавцем іс-торичних джерел, міністр внутрішніх справ Австрії призначив його 29 червня 1913 р. консерватором архівної ради Букови¬ни строком на 5 років. Тобто, вчений очолив крайовий архів, створений ще 1907 року на чолі з професором кафедри історії Східної Європи В. Мильковичем.

Поряд із роботою учителя, викладача і лектора в галузі ав-стрійської історії вчений віддавав багато сил і часу буковинсько¬му краєзнавству, етнографії та фольклористиці. Вже на ранньо¬му етапі наукової діяльності Р. Ф. Кайндль був дуже плідним ав¬тором, який майже щорічно видавав монографії й активно пуб-лікував численні статті та повідомлення в австрійських, німець-ких, львівських і чернівецьких часописах. Частина його праць добре ілюстрована фотографіями і малюнками, оскільки вчений освоїв мистецтво фотографування й мав хист до малювання. Крім досліджень у галузі історії, етнографії та фольклори-стики, вчений вивчав археологічні пам'ятки Буковини і став піонером у проведенні розкопок середньовічних українських старожитностей краю, зокрема літописного давньоруського міста Василева на Дністрі.

З іншого боку, Р Ф. Кайндль цікавився новітньою українською літературою, особливо творчістю Ю. Федьковича. Він знайшов і опублікував 6 невідомих листів письменника з передмовою та ґрунтовними коментарями.

Р. Ф. Кайндль добре знав українську мову та її діалекти. У спілкуванні з людьми дослідник був простим, відкритим та ввічливим. Із сердечністю і любов'ю він писав про життя укра-їнських селян й досить об'єктивно висвітлював їхнє становище.

Водночас Р. Ф. Кайндль був активним діячем німецької гро-мади краю. Він відстоював ідею єднання та культурного розвит¬ку німецького населення Карпатського регіону, поважаючи при цьому такі ж права інших народів. Кайндль брав діяльну участь у створенні Товариства християнських німців на Буковині, яке постало 2 квітня 1897 р.

У березні 1911 р. Р. Ф. Кайндль очолив Товариство християн-ських німців, що дало новий імпульс до його активного розвит¬ку. Новий голова звернув велику увагу на розширення зв'язків товариства, тому за його головування товариство активно спів-працювало з іншими культурними союзами: німецьким шкіль¬ним товариством, товариством німців за кордоном та іншими.

1914 рік приніс суттєві зміни у життя Р. Ф. Кайндля, як і в життя всього краю. Після початку Першої світової війни, коли у вересні 1914 р. Буковину зайняла російська армія, він будучи проректором Чернівецького університету організував допомогу для німців-біженців. Через декілька тижнів Кайндль зрозумів, що йому загрожує депортація до Росії, тому він виїхав до Румунського королівства, а звідти вже дістався до Відня. Там Р. Ф. Кайндль майже рік займався наданням допомоги біженцям з Карпат¬ського регіону. На початку зимового семестру 1915/1916 років професора Кайндля запросили очолити кафедру історії Австрії університету м. Ґрац, що в Штаєрмарку. Там вчений працював аж до смерті 14 березня 1930 р., що сталася внаслідок серце¬вого нападу у Вальтендорфі під Ґрацом. Похований на цвинтарі св. Леонарда м. Грац.

Незадовго до смерті професор Кайндль написав розділ про німецькомовне пись¬менство Буковини до ґрунтовної «Історії німецько-австрійської літератури», в якому підкреслив самобутність і оригінальність німецькомовної творчості Ю. Федьковича.Звітна інформація Чернівецького міського магістрату, надіслана Крайовій шкільній раді Буковини про склад сім'ї та матеріальне становище вдови Антона Кайндля Ернестіни, 10 жовтня 1879 р. Фото 1

Звітна інформація Чернівецького міського магістрату, надіслана Крайовій шкільній раді Буковини про склад сім'ї та матеріальне становище вдови Антона Кайндля Ернестіни, 10 жовтня 1879 р. Фото 2

Листування Чернівецького міського магістрату з Крайовою шкільною радою Буковини про видачу вдові Ернестіні Кайндль матеріальну допомогу для виховання дітей, фото 1, 1879 р.

Листування Чернівецького міського магістрату з Крайовою шкільною радою Буковини про видачу вдові Ернестіні Кайндль матеріальну допомогу для виховання дітей, фото 2, 1879 р.

Біографічні відомості та відомості про успішність з класного журналу учня 8-о класу І-ї державної гімназії м. Чернівці Раймунда Кайндля за 1884/1885 навчальний рік, фото 1, 1885 р.

Біографічні відомості та відомості про успішність з класного журналу учня 8-о класу І-ї державної гімназії м. Чернівці Раймунда Кайндля за 1884/1885 навчальний рік, фото 2, 1885 р.

Біографічні відомості та відомості про успішність з класного журналу учня 8-о класу І-ї державної гімназії м. Чернівці Раймунда Кайндля за 1884/1885 навчальний рік, фото 3, 1885 р.

З історії міста Чернівці та його околиць. Чернівці, 1888. Титул.

Відомості з переписних листів за результатами перепису населення за 1890 рік по м. Чернівці щодо складу сім'ї та біографічних відомостей Ернестіни Кайндль та членів її сім'ї, які проживали в будинку під номером 58 по вулиці Нового Світу (нині Т. Шевченка), фото 1, 1890-1891 рр.

 Фото 2

Відомості з переписних листів за результатами перепису населення за 1890 рік по м. Чернівці щодо складу сім'ї та біографічних відомостей Ернестіни Кайндль та членів її сім'ї, які проживали в будинку під номером 58 по вулиці Нового Світу (нині Т. Шевченка), фото 2, 1890-1891 рр.

 Фото 1

Витяг з письмового домашнього завдання випускника філософського факультету Р. Ф. Кайндля з історії на тему «Проведення аналізу трьох біографій як першоджерел життя Святого Адальберта, єпископа Празького» з метою здобуття права на викладання історії в гімназіях та реальних школах, фото 1, 01 червня 1890 р.

 Фото 2

Витяг з письмового домашнього завдання випускника філософського факультету Р. Ф. Кайндля з історії на тему «Проведення аналізу трьох біографій як першоджерел життя Святого Адальберта, єпископа Празького» з метою здобуття права на викладання історії в гімназіях та реальних школах, фото 2, 01 червня 1890 р.

 Фото

Автобіографія випускника філософського факультету Р. Ф. Кайндля, 1890 р.

Переписка державної гімназії міста Чернівці з Міністерством Культів і Просвітництва щодо допуску викладача Раймунда Кайндля до проходження практики в гімназії, фото 1, липень 1891 р.

Переписка державної гімназії міста Чернівці з Міністерством Культів і Просвітництва щодо допуску викладача Раймунда Кайндля до проходження практики в гімназії, фото 2, липень 1891 р.

Переписка державної гімназії міста Чернівці з Міністерством Культів і Просвітництва щодо допуску викладача Раймунда Кайндля до проходження практики в гімназії, фото 3, липень 1891 р. Фото 1

Копія указу цісарсько-королівського намісництва, надіслана Віденському цісарсько-королівському ощадбанку щодо здійснення банком щомісячної виплати стипендії д-ру Раймунду Фрідріху Кайндлю для поглибленого вивчення історії та географії в інституті дослідження австрійської впродовж 1892/1893 навчального року. 21 листопада 1892 р. Фото 1

 Фото 2

Копія указу цісарсько-королівського намісництва, надіслана Віденському цісарсько-королівському ощадбанку щодо здійснення банком щомісячної виплати стипендії д-ру Раймунду Фрідріху Кайндлю для поглибленого вивчення історії та географії в інституті дослідження австрійської впродовж 1892/1893 навчального року. 21 листопада 1892 р. Фото 2 Фото

Розподіл поселень на Буковині. Відень, 1892. Титул.

 Фото

Звіт про роботу з краєзнавства Буковини за 1893 рік. Чернівці, 1893. Титул.

 Фото

Здобуття Буковини Австрією. Доповідь. Чернівці, 1894. Титул.

 Фото

Історія Буковини. Розділ перший. Від найдавніших часів до утворення Молдавського князівства (1342). Чернівці, 1896. Титул.

 Фото 1

Звернення д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля до Крайової шкільної ради Буковини з обґрунтуванням щодо необхідності придбання його роботи «Історія Буковини» з метою забезпечення цим дослідженням бібліотеки та навчальні заклади Буковини, 01 листопада 1897 р. Фото 1

 Фото 2

Звернення д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля до Крайової шкільної ради Буковини з обґрунтуванням щодо необхідності придбання його роботи «Історія Буковини» з метою забезпечення цим дослідженням бібліотеки та навчальні заклади Буковини. 01 листопада 1897 р. Фото 2

Повідомлення центральної австрійської комісії з охорони історичних пам'яток про призначення доцента Раймунда Кайндля уповноваженим комісії на Буковині,
15 листопада 1898 р.
 Фото

Повідомлення міністерства освіти та віровизнань, адресоване Буковинській крайовій управі щодо призначення д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля на посаду дійсного вчителя православної реальної школи в Чернівцях з 01 вересня 1900 р. 04 вересня 1900 р.

 Фото

Інформація Чернівецького міського магістрату, адресована президії Буковинської крайової управи щодо політичної благонадійності д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля,
18 січня 1901 р.

 Фото

Повідомлення міністерства освіти та віровизнань щодо призначення приватного доцента, професора православної реальної школи в Чернівцях д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля екстраординарним професором австрійської історії Чернівецького університету з 01 березня 1901 р. 27 лютого 1901 р.

Прохання уповноваженого центральної державної комісії з охорони історичних пам'яток у м. Відень професора Кайндля Раймунда про сприяння в проведенні археологічних розкопок на території Буковини, фото 1, 1902 р.

 Фото 2

Прохання уповноваженого центральної державної комісії з охорони історичних пам'яток у м. Відень професора Кайндля Раймунда про сприяння в проведенні археологічних розкопок на території Буковини, фото 2, 1902 р.

 Фото

Копія указу міністерства освіти та віровизнань, надіслана в деканат філософського факультету Чернівецького університету щодо прийняття до їхнього відома факту обрання ординарного професора австрійської історії д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля до ради правління Чернівецької електростанції, 14 квітня 1908 р.

 Фото

Історія міста Чернівців від найдавніших часів до сьогодення. Чернівці, 1908. Титул. Фото

Буковина у 1809 році. Чернівці, 1909. Титул.
 Фото

Повідомлення міністерства освіти та віровизнань щодо призначення університетського професора д-ра Раймунда Фрідріха Кайндля зберігачем І-ї секції Центральної Комісії дослідження та збереження мистецьких і історичних пам'яток Буковини терміном на 5 років. 07 листопада 1909 р.

 Фото

Повідомлення ректорату Чернівецького університету від 31 липня 1912 р. Ч. 997, адресоване виконавчому комітету крайового сейму герцогства Буковина щодо затвердження професора доктора Раймунда Фрідріха Кайндля ректором університету на 1912/1913 навчальний рік

 Фото

Копія розпорядження Крайового управління Буковини щодо призначення викладача Чернівецького університету д-ра Раймунда Кайндля архівним консерватором Буковини, 19 липня 1913 р.
 Фото

Німці в Галичині та на Буковині. Франкфурт на Майні, 1916. Титул.

 Фото

Наша батьківщина Буковина. Відень, 1916. Титул.