Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації"На виконання Указу від 05.04.2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації». оголошується конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році.
Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:
- вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;
- мають повну вищу освіту;
- мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);
Для участі у конкурсі особа, яка відповідає зазначеним вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до Управління державної служби Головдержслужби України у Чернівецькій області такі документи:
1) заяви про:
- участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;
- згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;
- згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;
2) копію паспорта громадянина України, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);
3) дві фотокартки розміром 4x6 см;
4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку(нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);
5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку(нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);
6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України № 302 від 27 грудня 1999 року (№ 086/о);
7) заповнену анкету за встановленою формою;
8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою формою;
9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;
10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);
11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності). Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені, підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо.

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління:
·фінансово-економічна сфера;
·соціально-гуманітарна сфера;
·сфера інвестицій та інновацій;
·сфера паливно-енергетичного комплексу;
·сфера сільського господарства;
·сфера житлово-комунального господарства.
Прийом документів здійснюється Управлінням державної служби Головдержслужби України у Чернівецькій області.
м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 5 (3-й поверх).
відповідальна особа: Дрозда Людмила Леонідівна, у робочі дні з 25 березня до 1 травня з 9 до 18 години.
Контактний телефон: (0372)57-56-90

Для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів на адресу: cvuds@cv.guds.gov.ua