Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Чернівецький обласний інспекторат поліції м.Чернівці


Опис №1


№ од. зб. Крайні дати Назва
1 1919 Відомості про видачу платні службовцям Субінспекторату сиґуранци за червень 1919 р
2 1919 Листування з Генеральною дирекцією поліції про видачу коштів для виплати платні службовцям поліції
3 1919 Листування з дирекцією бухгалтерії Міністерства внутрішніх справ про видачу коштів на утримання приміщень, зайнятих поліцейськими органами та звіт про використання виданих коштів
4 1919 Листування з центральною лікарнею м. Чернівці про видачу коштів на утримання в лікарні водія інспекторату Голика Олександра
5 1919 Заяви мешканців про видачу їм закордонних паспортів
6 1920 Списки агентів та інформаторів Особливих відділів сиґуранци Буковини та статистичні відомості про їх діяльність
7 1920 Заяви та документи осіб, що бажають працевлаштуватися на роботу до органів сиґуранци
8 1920 Заяви осіб, що прагнуть обійняти посади секретних та спеціальних агентів та інформаторів
9 1920-1921 Відомості про видачу платні поліцейським чиновникам підвідомчих комісаріатів
10 1920 Присяга агента Особливого відділу сиґуранци міста Кимполунг Сабик Іоана
11 1920 Листування з Генеральною дирекцією поліції про оснащення поліцейських органів канцелярським приладдям
12 1920 Заяви мешканців про видачу їм закордонних паспортів
13 1921 Заяви осіб, що прагнуть працевлаштуватися на роботу до органів сиґуранци
14 1921-1925 Листування з Генеральною дирекцією поліції сиґуранци та повітовими поліцейськими органами про створення дактилоскопічної лабораторії та фотографії в поліцейських установах м. Чернівці
15 1921 Листування з Генеральною дирекцією поліції та комісаріатами поліції прикордонних пунктів про видачу коштів на канцелярське приладдя, меблі та на оплату приміщень комісаріатів
16 1921 Листування з відділами поліції та сиґуранци повітових міст Буковини з торговими організаціями щодо доставки палива поліцейським органам Буковини
17 1921 Інформаційні повідомлення та рапорти агентів поліції про настрої населення, діяльність політичних партій
18 1921 Рапорти поліції Чернівецького вокзалу про прибуття і відправлення потягів
19 1921 Заяви румунських мешканців про видачу паспортів для виїзду закордон та про повернення посвідок про підданство громадянам, які не мають можливості виїхати закордон
20 1921 Листування з Генеральною дирекцією поліції про дозвіл поліцейським органам переходу прикордонного пункту в м. Вижниця
21 1922-1923 Наказ та директивні вказівки Генеральної дирекції поліції про призначення осіб на службу в Генеральний інспекторат сигуранци Буковини, про проведення свят з приводу коронації румунського короля, повідомлення 8-й піхотній дивізії про прибуття 300 польських робітників
22 1922-1926 Звіт про стан роботи та діловодства Вашківецької поліції
23 1922 Заяви бажаючих вступити на службу в обласний інспекторат поліції
24 1922 Штатні відомості про виплату платні поліцейським чиновникам інспекторату поліції
25 1922-1923 Відомості про виплату платні поліцейським чиновникам спеціального відділу сиґуранци в м. Кіцмань (Коцман)
26 1921-1922 Листування з Дирекцією бухгалтерії та Чернівецькою електростанцією про оплату за використання електроенергії
27 1922-1926 Листування з Дирекцією бухгалтерії та Чернівецькою електростанцією про оплату за використання електроенергії та електрообладнання Інспекторатом
28 1922 Щотижневі рапорти агентів поліції про настрої населення та події, що відбулися за тиждень, список заборонених іноземних газет, циркуляр Генеральної дирекції поліції про подання військово-облікових відомостей про поліцейських чиновників
29 1923-1943 Списки чиновників поліції м. Радауци (Радівці) та характеристиками на них
30 1923 Відомості про виплату платні співробітникам Вижницького Особливого відділу сиґуранци
31 1923 Відомості про виплату платні службовцям поліції Чернівецького вокзалу
32 1923 Відомості про виплату платні службовцям Особливого відділу сиґуранци м. Чернівці
33 1923 Листування з Дирекцією бухгалтерії та Чернівецькою електростанцією про оплату за електроенергію інспекторатом поліції
34 1923 Інформаційні повідомлення та рапорти агентів сиґуранци про діяльність різних комерційних та ремісничих спільнот. Листування з поліцією м.Радауци (Радівці) про видачу безоплатних квитків агентам сиґуранци на проїзд по залізниці
35 1923 Заяви іноземних підданих про продовження терміну їх перебування в Румунії
36 1924 Відомості про виплату платні службовцям Особливого відділу сиґуранци м. Чернівці
37 1924-1926 Листування з органами поліції сиґуранци про зміни в особовому складі (призначення, переведення, діяльність)
38 1924 Листування з органами поліції щодо особового складу та комплектування штатів
39 1924 Листування з підвідомчими органами сиґуранци щодо їх діяльності та особового складу
40 1924 Листування з Дирекцією бухгалтерії та Чернівецькою електростанцією про оплату за використання електроенергії Інспекторатом
41 1924 Заяви іноземних підданих про продовження терміну їх перебування в Румунії
42 1925 Відомості про виплату платні службовцям обласного інспекторату сиґуранци в м. Чернівці
43 1925-1933 Справа з розслідування випадку переходу робітників фабрики з виробництва білизни «Преко» до фабрики «Сфінкс» в м. Чернівці
44 1925 Заяви іноземних підданих про дозвіл на продовження терміну перебування в Румунії, листування з органами поліції з цього питання
45 1925 Листування з Генеральною дирекцією поліції про позбавлення та присвоєння румунського підданства та про тимчасове перебування іноземних підданих на території Румунії
46 1925-1926 Листування з бухгалтерією Міністерства внутрішніх справ, префектурою Чернівецького повіту та Чернівецькою електростанцією про фінансування та оплату за електроенергію, використану інспекторатом поліції м. Чернівці
47 1926 Відомості та квитанції на виплату платні таємним агентам обласного інспекторату поліції м. Чернівці
48 1926 Відомості про виплату платні за грудень 1926 р. співробітникам інспекторату
49 1926-1927 Листування з Чернівецькою електростанцією про оплату за електроенергію та електрообладнання
50 1926-1927 Листування з Генеральною дирекцією поліції про організацію роботи особливого відділу сиґуранци у зв’язку з адміністративною реформою в 1925 р. на Буковині. Рапорти агентів поліції про невдоволення українського населення забороною викладання в школах українською мовою
51 1926 Листування з органами поліції про рух іноземних підданих
52 1927 Заяви осіб, що бажають працевлаштуватись до органів сиґуранци
53 1927 Відомості на виплату платні службовцям інспекторату. Листування з Генеральною дирекцією поліції про видачу додаткових коштів для платні позаштатним агентам та інформаторам
54 1927 Листування з Префектурою Чернівецького повіту та Чернівецькою електростанцією про оплату за використання електроенергії
55 1927 Розпорядження 8-ї піхотної дивізії з перевірки політичної благонадійності мешканця м. Чернівці Зінгера за висловлювання проти румунської армії та держави
56 1927 Розпорядження Генерального прокурора Чернівецького апеляційного суду про розшук колишнього таємного агента поліції Кречуна Іона
57 1927 Заяви іноземних підданих про дозвіл тимчасового перебування в Румунії та листування з Генеральною дирекцією поліції з цього питання
58 1927 Листування з Генеральною поліцією та сиґуранци про причини затримки іноземців при транзитному проїзді через Румунію
59 1927-1929 Листування з підвідомчими прикордонними поліцейськими комісаріатами щодо нагляду та перевірки іноземних підданих, що прибули до Румунії
60 1928 Заяви та анкети вступників на службу в поліцейські органи на посади агентів та городничих
61 1928 Справа про проведення іспитів з комплектування штатів органів поліції та сиґуранци (постанови, протоколи, заяви кандидатів)
62 1928 Листування з Дирекцією бухгалтерії та підвідомчими поліцейськими комісаріатами про рух особового складу комісаріатів
63 1928 Листування з Дирекцією бухгалтерії та підвідомчими поліцейськими комісаріатами про затвердження грошових сум для користування телефоном та встановлення телефонного обладнання
64 1928 Листування з органами поліції з фінансових питань
65 1928 Рапотри та протоколи підвідомчих органів сигуранци щодо перевірки політичної благонадійності мешканців та щодо діяльності політичних партій та організацій
66 1928 Заяви іноземних підданих щодо продовження терміну перебування в Румунії
67 1929 Службові накази Генеральної дирекції поліції та обласного інспекторату щодо структури обласного інспекторату поліції, утворення дільничих комісаріатів в м. Чернівці, ведення діловодства та з інших питань
68 1929-1930 Накази Міністерства фіінансів та Міністерства внутрішніх справ, листування з підвідомчими орагами щодо утримання квартплати та податків за комунальні послуги зі службовців поліції та щодо надання коштів на утримання приміщень поліції
69 1929 Іменні списки службовців та позаштатних інформаторів поліції, листування з підвідомчими поліцейськими органами щодо руху особового складу поліції
70 1929 Список поліцейських службовців Буковини, якіпідлягають зарахування до кадрів
71 1929 Заяви осіб щодо прийняття їх на роботу до органів поліції, листування інспекторату поліції з підвідомчими органами щодо їх благонадійності