Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом (Фонд №1023)


Опис №1


№ од. зб. Крайні дати Назва
1 1418-1795 Грамоти молдавських воєвод щодо визнання прав власності та встановлення межових кордонів маєтку Опришень та Привороки. Німецький переклад зі старомолдавської мови. 1732 рік
2 1432-1783 Грамоти молдавських воєвод про створення та надання прав та привілей православним монастирям Буковини. Німецькі переклади зі старомолдавської, російської та слов'янської мов. 1841, 1842 роки
3 1464-1474 Грамоти молдавських воєводи Штефана про встановлення прав власності на маєток Тернавка. Німецькі переклади зі старомолдавської мови. 1782 рік
4 1521 Грамота воєводи Молдови Штефана про дарування молодшому вістернику Туркул Іоану села Шишківці. Рукописна копія старомолдавською мовою. 1809 р. Румунський переклад. 1930 р.
5 1546 Грамота молдавського воєводи Петра. На пергаменті, старослов’янською мовою.
6 1582 Грамота молдавського воєводи Янкула про передачу монастирю Св. Іллі маєток Сатул-Маре. Переклад зі старомолдавської на німецьку. 1782 р.
7 ІІ пол. ХVI ст. Грамота молдавського воєводи. Оригінал старомолдавською мовою. На пергаменті.
8 1582 Дарчий акт про передачу села Глинниця та Драчинці монастирю Побрата. Німецький переклад зі старомолдавської мови. 1782 р.
9 1584-1784 Грамоти молдавських воєвод та атестати про звільнення від податків та передачу земельних ділянок монастирю Сучавиця. Німецькі переклади зі старомолдавської мови. 1782. Рукописні копії.
10 1600 Грамота молдавського воєводи Дука про передачу мешканцям Кушила Думітрашко та Базач Кирдан земельних ділянок в громаді Плавалар. Оригінал старомолдавською мовою.
11 1608-1609 Дарча грамота молдавського воєводи Константіна Могили про передачу монастирю Побрата маєтків Драгушень, Драчинці та Костинці. Переклад зі старомолдавської на німецьку. 1782 р.
12 1625-1800 Грамоти молдавських воєвод, договори купівлі-продажу та інші матеріали, що підтверджують право власності поміщиків на маєток Василів. Оригінал старомолдавською мовою.
13 1626-1833 Акти, свідоцтва та інші матеріали, що стосуються права власності на маєток Южинець. Оригінали старослов’янською мовою. Румунські переклади зі старослов’янської. 1926 р.
14 1626 Грамота молдавського воєводи Мірон Барновського Могила про передачу монастирю Молдовиця джерела в «Пояна Сухордулуй». Оригінал словянською мовою. Німецький переклад 1782. Румунський переклад 1926 р.
15 1627-1629 Виписка з грамоти молдавського воєводи Мірона Барновського, що підтверджує право власності на маєток Ставчани за мешканцем Гаврилашко. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад 1930.
16 1634 Грамота молдавського воєводи Василя Лупу про затвердження договорів купівлі-продажу маєтку Зеленів. Рукописна копія старомолдавською мовою.
17 1637-1641 Грамоти молдавського воєводи Василя Лупу, що підтверджують право власності Ончул Юрашковича на половину села Заставна та договір купівлі-продажу частини села Заставна, укладеного між Василе, сином Думітрашка та великим логофетом Гаврилашем. Рукописні копії слов’янською мовою.
18 1645 Договір купівлі-продажу села Валева, земельних ділянок, фруктових садів, лісів. Німецький переклад з молдавської мови. 1782 р. Рукописна копія.
19 1648 Свідоцтво молдавських логофетів Мірона Костіна, Ніколая Раковиця та ворника Гавріла Константіна про право власності капітана де Курень Лука на маєток Плавалар. Оригінал старомолдавською мовою.
20 1648 Виписка з грамоти молдавського воєводи Василя Лупу про дарування логофету Гаврилаш Матіашу маєтку Бобівці. Виписка старомолдавською мовою. Румунський переклад 1929 р. Машинописна копія.
21 1660 Грамота молдавського воєводи Штефана від 23 лютого 1660 року про надання ченцям польського монастиря «Великий скит» прав на стягування оброку з мешканців м. Чернівці. Переклад з молдавської на німецьку мову. 1782.
22 1664-1790 Договори, свідоцтво та інші матеріали, що підтверджують права власності поміщиків Табора, Гоян, Іона та Цопа Василія на маєток Жадова. Оригінали старомолдавською мовою.
23 1665 Акт про встановлення кордонів села Новоселиця. Німецький переклад зі старомолдавської. Рукописна копія 1783 р.
24 1667-1673 Грамоти молдавських князів про передачу села Мамаївці у власність монастиря «Скит». Акт про встановлення межових кордонів села Мамаївці. Переклади зі слов’янської на німецьку мову. 1782 р
25 1670-1742 Акти, свідоцтва та інші матеріали про надання права власності поміщиків Табора на маєток Чуньків та продаж земельних ділянок. Оригінали старомолдавською мовою.
26 1671 Грамота молдавського князя Александра. Оригінал старомолдавською мовою.
27 1453 Грамота молдавського воєводи Александра. Оригінал старомолдавською мовою. На пергаменті.
28 1683 Наказ турецького генерала Кара-Мустафа мешканцям м. Брука у Нижній Австрії про збір данини. Фотокопія (1930,1936 р.)
29 1701 Договір купівлі-продажу маєтку Шишківці, укладений між поміщицею Спатороая Сафтою та Столнічессою Єленою. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад 1926 р.
30 1704 Грамота молдавського воєводи Раковіч Міхалія від 25 березня 1704 р. про перегляд справи з розділення спадку, що залишив померлий поміщик сіл Замостя, Банилів, Кимполунг, Кикоряну, між спадкоємцями у зв’язку з неправильним рішенням. Німецький переклад зі старомолдавської мови. 1783 р.
31 1706 Акт про продаж мешканцями Дубніце Теодором та Дубніце Кондакією частин маєтку Маріцея, що знаходяться у їх власності, Сбіра Константіну.1782 р.
32 1708 Грамоти молдавського воєводи Раковіч Міхалія боярині Стольнічесі Єлені на право збору оброків за випас худоби на її пасовищах. Оригінал старомолдавською мовою. Фотокопії. Переклад румунський 1929 р
33 І пол.. XVIII ст. Наказ ворника села Петрівці про збір оброку з населення. Оригінал.
34 1710 Заява поміщика Мамуринського Іордакія про продаж маєтку, що знаходиться в його власності, у громаді Маморниця Пуре Тодеру. Німецький переклад 1782р.
35 1710 Дарчий акт поміщиці Беньята Ільяни на передачу «Великому скиту» в Польщі маєтку Митків. Німецький переклад зі старомолдавської мови.
36 1714 Акт про встановлення межових кордонів маєтку Міклешті Дорохойського повіту. Оригінал старомолдавською мовою.
37 1715 Грамота молдавського воєводи Ніколая Александра про затвердження договору купівлі-продажу села Ілішешти, укладеного між поміщиками Кошецяну Павлом та Збієру Константіном. Машинописна копія румунською мовою. 1929 р.
38 1715-1840 Свідоцтво, скарги, листи та інші матеріали про визнання прав власності, купівлі-продажу земельних ділянок та встановлення межових кордонів маєтку Кулівці. Оригінали старомолдавською мовою. Переклади латиною.1801,1820 р.
39 І пол. XVIII ст. Акт про передачу поміщицею м. Заставна Думітрашку Ілінкою сестрі документів, що підтверджують права власності на маєток Заставна. Оригінал старомолдавською мовою.
40 1716-1752 Грамоти молдавських князів Григорія Гіка та Константіна, Міхая Раковіца від 1747, 1752 років про визнання прав власності, встановлення межових кордонів маєтку Арень. Німецькі переклади зі старомолдавської та турецької мов. 1782, 1790 р.
41 1724 Рішення молдавського воєводи Раковіч Міхалія щодо конфлікту землевласників села Путила, Туркул Антимії та Гоянешті за право власності на частину маєтку. Оригінал старомолдавською мовою.
42 1725-1783 Рішення молдавського воєводи Раковіце Міхая, договори купівлі-продажу та інші матеріали, що підтверджують право власності поміщика Кантакузіно Йордаки на село Іпотешті. Оригінали старомолдавською мовою. Німецькі переклади 1783 р.
43 1729 Вказівка молдавського князя Григорія Гіка логофету Катарджіу Іллі про розслідування конфлікту між поміщиком Строіч та єпископом Антоні за права власності на маєток Багринівка. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад 1929 р.
44 1739 Грамота молдавського князя Григорія Гіка про видачу дозволу поміщику Йордаки Кантакузіно на поселення мешканців Польщі в громаді Шишківці. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад 1929 р.
45 1742 Грамота молдавського воєводи Григорія Гіка поміщикам Табора Штефану та Сульжер Георгію про встановлення межових кордонів громади Шишківці. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад. 1929 р.
46 1742 Листи про грошові розрахунки між мешканцями громади Малий Кучурів Фабора Штефаном та Фабера Манолієм. Оригінал старомолдавською мовою.
47 1743-1830 Акт, свідоцтва та інші матеріали про призначення права власності на маєток Чуньків за поміщиками Табора. Оригінали старомолдавською мовою.
48 1747 Повідомлення бояр Лоренц, Подлог Андрея, Штрешка Іоніци воєводі Молдови про результати розслідування земельного конфлікту між поміщиками громади Ставчани Кантакузіно Катріни та Жора Ільяною. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад 1929 р.
49 1747-1767 Грамоти воєвод Молдови Григорія Александра Гіка та Григорія Іоана Калимаха про звільнення мешканців м. Кимполунг від стягнення мита з дозволу випасання худоби на пасовищах поміщиків та ін. Німецькі переклади. 1782 р.
50 1753 Рішення молдавського воєводи Василя про затвердження розділу села Санегеу між поміщиками. Оригінал старомолдавською мовою.
51 1755 Наказ старости м. Чернівці службовцям Кантеміру Іоану та Міхалці Жижелану про розслідування доносу Геміля Йозефа. Оригінал старомолдавською мовою.
52 1793 Акт, свідчення, прохання та інші матеріали, що підтверджують право власності поміщиків на маєтки Сучавського повіту. Оригінали старомолдавською мовою. Рукописні копії.
53 1756-1870 Грамоти, вказівки та інші матеріали про встановлення прав власності та межових кордонів маєтку Чуньків. Оригінали старомолдавською мовою. Виписка німецькою мовою.
54 1758-1800 Акти, договори купівлі-продажу та інші матеріали, що підтверджують права власності поміщиків на маєток Василів та про встановлення межових кордонів. Довідка з історії села Василів. Оригінали старомолдавською мовою. Німецькі переклади 1782 р.
55 1759-1760 Грамоти молдавського воєводи Теодора Іоана про призначення боярина Гафенко Ніколая старшим ворником м. Русиш-Кимполунг та співробітництві з ворником боярином Калмуцьким Міхалакі. Оригінал старомолдавською мовою. Німецький переклад.
56 1760-1834 Вказівка, договори купівлі-продажу та інші матеріали, що підтверджують право власності, межові кордони маєтку Кулівці. Оригінали старомолдавською мовою.
57 1762-1783 Грамота, наказ та акт про встановлення права власності, межових кордонів, розділу маєтку Фирчені, що належить поміщикам Вольчинським. Німецькі переклади зі старомолдавської мови. 1782р.
58 1764 Договір купівлі-продажу млину, укладений між мешканцями громади Кимполунг-Молдавенеск Грамада Петром, Кричунеску Дмітрієм та Іонел Іваном, священиком Василем. Оригінал старомолдавською мовою.
59 1765 Вказівки молдавського князя Григорія Александра Гіка про встановлення межових кордонів громади Бісарчень у Бессарабії. Оригінал старомолдавською мовою.
60 1765 Грамота молдавського воєводи Григорія Гіка від 28 липня 1765 року ворнику Табора про встановлення межових кордонів між селами Команешті та Хирлеу. Оригінал старомолдавською мовою.
61 1765 Рішення молдавського воєводи Григорія Гіка від 30 жовтня 1765 року про встановлення межових кордонів села Шишківці. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад. 1929 р. Фотокопія.
62 1765 Грамота молдавського князя Григорія Александра Гіка про визнання дворянського походження за мешканцем Поргіла Іоніца. Переклад з молдавської мови на латинську. 1789 р.
63 1765-1772 Лист поміщика м. Чернівці Влайко Дивану Молдови про вислання відомостей про його маєтки. Боргова розписка видана поміщику Табора. Оригінал старомолдавською мовою.
64 1766 Грамота молдавського воєводи Григорія Александра Гіка про встановлення межових кордонів між маєтками Задубрівка та Ширівці. Оригінал старомолдавською мовою.
65 1766 Грамота молдавського воєводи Григоре Калимаха. Оригінали старомолдавською мовою.
66 1766 Акт про встановлення кордонів села Новоселиця. Оригінал старомолдавською мовою.
67 1766 Боргове зобов’язання поміщика села Панка Кешо Костянтина, надане гетьману Кантакузіно Іоану. Німецький переклад 1782 р.
68 1767 Грамота воєводи Молдови Калимаха Іоана Григорія про встановлення кордонів села Шишківці. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад 1929р.
69 1767 Свідчення мешканців маєтку Шишківці про встановлення межових кордонів між маєтками Шишківці та Борівці. Оригінали старомолдавською мовою. Румунський переклад 1929 р.
70 1767 Акт про встановлення кордонів монастиря Солка. Оригінал старомолдавською мовою.
71 1768 Рішення молдавського воєводи Калимаха Григорія Іоана про визнання права власності на маєтки Вижниця, Путила, Мілієве та інших за боярами Стурза, Паладі, Йордаки Дарі. Німецькі переклади зі старомолдавської мови. Рукописні копії. 1781, 1782 р.
72 1768 Акти про встановлення кордонів села Балачани. Німецькі переклади. Рукописні копії. 1782 р.
73 ІІ пол. XVIII ст. Акт, що стосується села Ботошані. Оригінал старомолдавською мовою.
74 1768 Акт про встановлення межових кордонів маєтку монастиря Ілішешті. Оригінал старомолдавською мовою. Німецький та румунський переклади. 1782, 1929р.
75 1768 Грамота молдавського воєводи Григорія Іоана Калимаха про присвоєння дворянського звання мешканцю Поповичу Антохію. Переклад з молдавської на латину. 1788 р.
76 1778 Договір, акти та інші матеріали, що підтверджують права власності на маєток Чуньків, про оренду, продаж земельних ділянок, що належать поміщикам Табора. Оригінали старомолдавською мовою.
77 1778 Свідчення мешканця села П’ядеківці за справою розділу маєтків Турятка, Товтри та П’ядеківці (П’ядиківці). Оригінал старомолдавською мовою.
78 1779 Акт про передачу мешканцем громади Мушеніца Семака Іоаном частини свого майна Настасії, яка взяла з ним у шлюб. Оригінал старомолдавською мовою.
79 1780-1797 Рішення, дарчий акт, договір купівлі-продажу та інші матеріали, що стосуються права власності поміщиків на маєтки, оренди млинів у селі Василів. Оригінали старомолдавською мовою. Рукописні копії.
80 1780 Договір купівлі-продажу маєтку Кимполунг-Молдованеск, укладений між Гургіш Домашіном та Гримада Петром. Оригінал старомолдавською мовою.
81 ІІ пол. XVIII ст. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, укладений між архімандритом монастиря Молдовіца Бенедиктом та землевласником Урсул Федором. Оригінал старомолдавською мовою.
82 ІІ пол. XVIII ст. Рішення про призначення службовців Калмуцького Міхалакі, Стришка Іоніцу уповноваженими з розслідування випадків крадіжок у Польщі. Оригінал старомолдавською мовою.
83 1780 Боргове зобов’язання поміщика села Коритне Гоян Георгія, надане Ончіул Міхалаці. Оригінал старомолдавською мовою.
84 1781-1783 Акти, що підтверджують право власності жіночого монастиря Петрівці на села Петрівці та Мигове. Німецькі переклади зі старомолдавської. (Є документи від 1746, 1756, 1762, 1765 рр.)
85 1782-1805 Акт дарування, договір купівлі-продажу та інші матеріали, що підтверджують право власності поміщика Сорочано Константіна, Козак Антілії. Німецькі переклади зі старомолдавської. (Є документи від 1634-1779 рр.)
86 1782-1783 Акти про встановлення права власності поміщиків Балш Тома та Кантакузені на маєток Ступка. Німецький переклад зі старомолдавської мови. (Є документи від 15 грудня 1718 р, 31 травня 1780 р.)
87 1782 Акти про визнання права власності на село Строєшті за поміщиками Волчинським та Морцун Василем. Німецькі переклади зі старомолдавської. (Є документи від 1744, 1750, 1781 рр.)
88 1782-1783 Акти про визнання права власності на маєток Строєшті за поміщиком Гермешку Іоаном. Німецькі переклади зі старомолдавської. (Є документи від 30 квітня 1666 р, від 30 травня 1781 р.)
89 1786-1797 Грамоти, акти та інші матеріали, що стосуються права власності поміщиків на маєток Солонець на Буковині. Оригінали старомолдавською мовою.
90 1786-1827 Договори купівлі-продажу та оренди маєтків Товтри. Оригінали старомолдавською мовою.
91 1789-1801 Договір купівлі-продажу земельної ділянки в селі Кимполунг-Молдованеск, укладений між землевласниками Лукана Гаврилом та дияконом. Оригінал старомолдавською мовою.
92 1791 Акт про продаж будинку мешканцем м. Чернівці Яворським Іоганісом Андронюк Василю. Оригінал старомолдавською мовою.
93 1793 Дворянська грамота братів Рипта Тоадера, Думітраша, Онофраша та Василя. Рукописна копія старомолдавською мовою. 1794 р.
94 кінець XVIII ст. Герб дворянської сім’ї Амірович.
95 1795 Договір купівлі-продажу маєтку Кимполунг-Молдованеск, укладений між мешканцем Луканул Георгієм та дияконом Гримади Константіном. Оригінал старомолдавською мовою.
96 1795 Заповіт ворника громади Чортория Джуджован Міхолакі про розділ майна між дітьми та дружиною. Румунський переклад 1929 р.
97 1796 Договір купівлі-продажу земельної ділянки в селі Кимполунг-Молдованеск, укладений між дияконом Шандру Іоаном, Шандру Георгієм та священиком Громада Константіном. Оригінали старомолдавською мовою.
98 1796 Договір купівлі-продажу худоби, укладений між мешканцями села Кимполунг-Молдованешти Палачек Петром та Морошан Якобом. Оригінал старомолдавською мовою.
99 1796 Боргове зобов’язання мешканців села Кимполунг-Молдованеск Дрост Філоте та Лупу надане лихварю Морошан Якубу. Оригінал старомолдавською мовою.
100 1797 Договір купівлі-продажу земельної ділянки в селі Кимполунг-Молдованеск, укладений між мешканцями Ерганом Петром та Грамада Константіном. Оригінал старомолдавською мовою.
101 1798-1852 Акти, прохання, розписка та ін. матеріали, що стосуються власності та спадку, залишеного померлим поміщиком села Зелений Гай Апостол Сандуляк-Теутул. Оригінали старомолдавською та німецькою мовами.
102 1798 Свідоцтво про відсутність у селі Рус Молдавіце переселенців із Галіції. Оригінал старомолдавською мовою.
103 1799-1800 Боргове зобов’язання мешканців села Рус пе Боул, надане лихварю Морошану Якобу. Оригінали старомолдавською мовою.
104 1799 Розписка мешканки м. Чернівці Чунтуляк Марії про визнання нею грошового боргу, що стосується померлого Чунтуляк Теодора. Оригінал старомолдавською мовою.
105 1800 Історичний, економічний, географічний опис місцин Якобени, Валепутна, Чоканешті, Ватра-Дорней, Дорна-Кандренілор, що підпорядковуються Кимполунгському камеральному управлінню та опис кількісного та майнового стану селян-кріпаків в них. Рукописні копії німецькою мовою.
106 1800 Прохання ворника села Шишківці Табора Штефана про визнання права власності на земельні ділянки за резешами. Оригінал старомолдавською мовою. Румунський переклад 1929 р.
107 1800 Договір купівлі-продажу села Кулівці, укладений між поміщиками Моргулець та Пушинським Петром. Машинописна копія румунською мовою. 1939 р.
108 1801-1806 Договори купівлі-продажу маєтків Комарівці, Ропча, укладені між поміщиками Туркул Семіоном, Пелетюк, Реусом та Чорней. Оригінал старомолдавською мовою.
109 1803-1814 Акти, договори купівлі-продажу та інші матеріали, що підтверджують права власності поміщиків Влад та Томарук на маєтки, млин, корчму в селі Василів. Оригінал старомолдавською мовою.
110 1804-1926 Списки, грамота та інші матеріали, що стосуються нерухомого майна та управління православного монастиря «Добруша» в Бессарабії. 1780-1837 рр. Рукописні копії 1926 р.
111 1804-1808 Заповіт поміщиці Ончул Гафіци її дітям. Виписка. Оригінал старомолдавською мовою.
112 1805 Боргове зобов’язання мешканців с. Захарешті Данелюк Василя та Балцан Андрея, надане лихварю Морошан Якобу. Оригінал старомолдавською мовою.
113 1806-1837 Акти, що стосуються володіння нерухомим майном родини буковинських поміщиків Табора. Оригінали старомолдавською мовою.
114 1806 Свідоцтво про повноліття мешканця Брежан Гаврила у зв’язку з його вступом у володіння майном, що належить Купаренку Міхалакію. Оригінал старомолдавською мовою.
115 1807 Рішення Краєвого суду Буковини про відшкодування поміщиками сіл Буденець Морцун Ніколаєм, Морцун Моріуцою судових витрат Морцун Василю та Морцун Григораш у зв’язку з їх земельними конфліктами.
116 1807 Акт про взяття грошового займу мешканцями Боднар Андреєш та Кохач Константіном у лихваря м. Сучава Морошан Якоба. Оригінал старомолдавською мовою.
117 1812-1860 Рішення, контракт, акти, розписки та інші матеріали з історії єврейського населення в Молдові. Оригінали старомолдавською мовою.
118 1812 Договір, укладений між селянами громади Босанча та комерсантом м.Сучава Петрович Авраамом, про постачання вина з Молдови. Оригінал старомолдавською мовою. Рукописна копія.
119 1813-1826 Заповіт та свідоцтво, що встановлює право власності на маєток Луковиця. Оригінали старомолдавською мовою
120 1826 Розписка видана поміщику села Чуньків Табора Іоану про отримання грошової суми. Оригінал.
121 1816 Акт про продаж мешканцем Куперкович Мироном маєтку, що знаходиться на території Кимполунг-Молдованеск, мешканцю Грамада Василю. Оригінал старомолдавською мовою.
122 І пол. ХІХ ст. Лист ворника Штефана боярину Кантакузіно Константіну про встановлення кордонів села та маєтку Шишківці. Румунський переклад зі старомолдавської мови. 1930 р.
123 1817-1838 Акти, договори купівлі-продажу та ін. матеріали, що підтверджують права власності поміщиків на маєток Василів. Оригінал старомолдавською мовою.
124 1817 Свідоцтво, видане молдавським департаментом закордонних справ. Оригінал старомолдавською мовою.
125 1818-1851 Акт, заповіт та інші матеріали, про визнання права власності на рухоме майно поміщика Гормузакі. Список селян громади Великий Кучурів
126 1818-1859 Циркуляр та листи єпископів Буковини Гакмана Євгенія та Влаховича Даниїла про керівництво духовенством, призначення радників консисторії, прийняття заходів щодо недопущення випадків вимагання священиками від прихожан надмірної плати за проведення релігійних обрядів.
127 1818 Акт про передачу жителем Піздели Спиридоном Грамаді Василю його земельної ділянки в заставу до погашення грошового боргу. Оригінал старомолдавською мовою.
128 1821 Звернення ватажка (національно-визвольного руху) Александра Іпсіланті до населення Молдавського князівства з нагоди взяття м. Ясси. Рукописна копія старомолдавською мовою.
129 1825 Заповіт поміщика села Валева Паунеля Ніколая членам сім’ї на права власності маєтками сіл Валева, Маре, Сербеніца, Форосна, Черліна. Оригінал старомолдавською мовою.
130 1838 Перелік витрат пов’язаних із похованням Продан Міхая та інвентарний опис його майна. Оригінал старомолдавською мовою.
131 1840-1846 Матеріали про організацію та діяльність церкви на Буковині. Оригінали старомолдавською мовою.
132 1841 Доповідь студента теолога м. Чернівці Андрієвич Самуїла, прочитаний в Буковинській семінарії з нагоди дня народження імператора Австрії Фердинанда І.
133 1846 Листи поміщиці Стирча Смаранди Гояну Іоніці з вимогою повернення грошового боргу. Оригінал старомолдавською мовою.
134 1865 Текст промови з нагоди похорону єпископа Гакмана Геронтісе. Оригінал старомолдавською мовою.
135 1880-1890 Текст промови архієпископа Сильвестера Морар Андієвич на загальному зібранні румунського товариства «Сочієтатя пентру культуре» м. Чернівці. Оригінал старомолдавською мовою.
136 1882 Лист архімандрита м. Зара Никодим Милаша про висилання свого твору викладачу теологічного факультету Чернівецького університету. Оригінал старомолдавською мовою.
137 1890 Повідомлення митрополита Буковини про розмову, що відбулася між бароном Стурзе Віктором та начальником секції Міністерства внутрішніх справ Ерб про положення мешканців румунської національності на Буковині.
138 1890 Запрошення архімандритом м. Сучава Чинтуляком Емануїлом директора чотирикласної православної школи м. Чернівці на панахиду з нагоди дня смерті та пам’яті румунського поета Василе Александрі.
139 1916-1918 Інформаційні повідомлення про становище на румунських фронтах під час Першої імперіалістичної війни.
140 1918-1933 Матеріали про окупацію Буковини Румунією.
141 1919 Опис документів, переданих Берар Константіном у подарунок архіву. Оригінали румунською мовою.
142 1939 Заяви священика Буковини Берар Александра про зміну його батьком прізвища Єремієвич на Берар в 1868 р. Оригінал старомолдавською мовою.
143 1828 Свідоцтво про поступку після аукціону прав на будівництво церкви в громаді Волока підприємцями Зусман та Готліб Енгель.
144 1829-1835 Заповіти мешканців Буковини. Німецькою та молдавською мовами.
145 1828 Договір про купівлю-продаж, укладений між поміщицею Настасією фон Табора та Катариною Шахінші. Молдавською мовою.
146 1832-1833 Боргове зобов’язання та довідка Сучавського міського кадастру про реєстрацію грошового боргу жителя Петера Антоновича Лінцській фабриці вовняних виробів.
147 1833-1835 Акти дарування мешканців Буковини. Німецькою мовою.
148 1664-1665 Грамоти, купівельні записи та інші документи, які стосуються Хотинського повіту. Оригінали молдавською мовою та переклади російською до них.
149 без датування Копія грамоти молдавського князя Петре від 15 березня 1585 р. про затвердження заповіту поміщиці громад Спіноаса, Ваватешті, Ушерешті та Копщичул.
150 1782 Копії грамот молдавських князів про встановлення кордонів села Вама.
151 1927 Копії договорів про купівлю-продаж домогосподарств, укладених між мешканцями м. Серет в 1803-1821 рр.
152 1686 Переклади грамот молдавських князів Василя та Константіна від 15 липня 1686 р. про право власності на земельні ділянки в громадах Рогожешті та Кілішені. Молдавською мовою.
153 1827-1848 Свідоцтва про народження, хрещення та шлюб мешканців громад Буковини. Оригінали.
154 1663 Грамота молдавського князя Дабіжи Еустафія про розбір конфлікту між поміщицею Чеголоає та Гулубей за право власності на ставок у с. Калафіндешть. Рукописна копія. Старомолдавською мовою.
155 1793 Вказівка молдавського князя Константіна Маруци справнику Думаці Манолаці про надання Флоці Кир’яку транспорту для перевезення будівельних матеріалів.
156 1782 Нотаріальні акти сім’ї поміщика Туркула Симона про право власності на маєток та кріпаків села Заставна. Копії 1704, 1709, 1719 рр.
157 1846 Диплом про закінчення медичного факультету Будапештського університету Мюндліхта Адольфа. Оригінал на пергаменті, латиною.
158 1869 Диплом про присвоєння вченого ступеню доктора медицини завідуючому кафедри Віденського університету Генріху Юрію
159 1870 Диплом про присвоєння вченого ступеню доктора медицини завідуючому кафедри Віденського університету Армінію Юрію