Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

сторінку оновлено 03.04.2016

Доступ до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режимуНормативні документи

  • Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» Детальніше

  • Наказ Міністерства юстиції України №1125/5 від 06.07.2015 “Про зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам” Детальніше

  • Відповідальні за забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму у Державному архіві Чернівецької області Детальніше

  • Склад Комісії з виявлення архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму у Державному архіві Чернівецької області ДетальнішеКористувачі документів НАФ мають право користуватися в читальному залі архіву копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», а також відповідно до цих законів користуватися документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю.


Самостійне виготовлення особою копії архівної інформації репресивних органів з носія такої інформації є безоплатним. Виготовлення копії архівної інформації репресивних органів її розпорядником здійснюється з відшкодуванням фактичних витрат на таке виготовлення.


Користувачі документів НАФ самостійно приймають рішення про спосіб використання і оприлюднення наданої їм архівної інформації і відповідають за її достовірність. Користувачі несуть повну відповідальність за форму та зміст поширеної ними архівної інформації репресивних органів, а також про можливі наслідки такого поширення. Користувач вважається поінформованим про відповідальність від початку його роботи з носіями архівної інформації репресивних органів.


Керівництво та працівники архівів не несуть відповідальності за наслідки поширення архівної інформації.