Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

ДЕРЖАВНОМУ АРХІВУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – 112 РОКІВ1 листопада 1907 року розпочав діяльність Крайовий архів Буковини, яка на той час перебувала у складі Австро-Угорської імперії. Першим директором Крайового архіву став професор кафедри Східної Європи Чернівецького університету Володимир Мількович. У листопаді 1918 року Крайовий архів припинив свою діяльність у зв’язку з розпадом Австро-Угорської імперії.


Після приєднання Буковини до Румунії постало питання про створення тепер вже румунського державного архіву. 22 вересня 1924 року створено Комісію державних архівів Буковини.


Новий період історії сучасного Державного архіву Чернівецької області почався після приєднання Північної Буковини та Хотинського повіту Бессарабії до Української РСР та утворення 7 серпня 1940 року Чернівецької області.


1 листопада 1940 року розпочав свою діяльність Чернівецький обласний архів, робота якого була перервана Другою світовою війною, а відновлена – у 1944 році. З 1991 року установа функціонує як Державний архів Чернівецької області.


Державний архів Чернівецької області – один із найстаріших, найбагатших і найскладніших архівних установ України з унікальним складом документів старомолдавською та старослов’янською мовами з перекладом на німецьку і румунські мови. Архів є скарбницею, яка містить документи з історії нашого краю, а також з історії Австрії, Румунії, Молдови та інших країн Європи. Всі ці документальні джерела входять до складу Національного архівного фонду України.


Найдавніші документи архіву – колекції, заповіти, історичні, економічні та географічні характеристики населених пунктів Буковини, відомості про відносини краю з сусідніми країнами, будівництво міст, фортець, діяльність ремісничих цехів, зібрані Комісією державних архівів Буковини і дослідником історії Буковини Францем Вікенгаузером, які належать до XV – XVIII століття, коли Буковина входила до складу Молдавського князівства.


Основні етапи розвитку економічного та громадського життя Буковини до її приєднання до УРСР представлені документами з середини XVIII ст. У них знайшли відображення два періоди історії краю: з 1867 року під час перебування краю в складі Австрії, Австро-Угорщини (1774–1918) та включення до складу королівської Румунії (1918– 940).


В архіві зберігаються фонди установ Російської імперії, які існували на території Хотинського повіту Бессарабської губернії (1812–1917) та Чернівецької губернії періоду Першої світової війни (1914–1917).


Документи радянського періоду (1940–1941, 1944–1991) представлені у фондах Рад депутатів трудящих (народних депутатів), їх виконкомів та управлінь, органів суду та прокуратури, підприємств промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, постачання та побутового обслуговування населення, установ науки, культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.


Крім того, в архіві зберігаються три унікальних документи: статистичні відомості про чисельність та соціальний стан населення м.Чернівці з передмістями та населеними пунктами Буковини у 1793 р.; Грамота австрійського імператора Франца Йосифа І про відкриття Чернівецького університету (рукопис на пергаменті від 30 вересня 1875 р.); витяг з протоколу засідання румунського парламенту про прийняття закону про включення Буковини до складу Румунії 29 грудня 1919 р.


На даний час в архіві зберігаються понад 1,5 млн. одиниць зберігання документів з паперовою основою, 2053 од. зб. науково-технічної документації, 1072 од. зб. кінодокументів, 66216 од. обл. фотодокументів, 782 од. зб. фотодокументів. Науково-довідкова бібліотека архіву нараховує 28654 книг та брошур, 3418 річних підшивок газет та 821 річних підшивок журналів.


Крім того, на постійному державному зберіганні в архіві знаходяться особові фонди діячів науки, культури, істориків та краєзнавців – уродженців Чернівецької області та тих, чий життєвий і творчий шлях пов’язаний з Буковинським краєм.