Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Архів новин


Січень 2011

25 Січня 2011

Проведено засідання Колегії Держархіву області, на якому розглядалися питання: про стан роботи із зверненнями громадян та заходи архіву для поліпшення роботи із зверненнями громадян в держархіві області; про співпрацю із засобами масової інформації в держархіві області; про стан забезпечення збереженості архівних документів в держархіві; про стан виконання антикорупційного законодавства; стан виконавської та трудової дисципліни в держархіві області.

12 Січня 2011

12 січня на телеканалі ОДТРК «Чернівці» об 1100 відбулась трансляція телепередачі циклу «Пам'ять», присвячена 125-річному ювілею від заснування першого україномовного часопису на території сучасної Чернівецької області - двотижневика «Буковина».(Тривалість – 10 хвилин).
Метою видання часопису «Буковина» стало поширення просвіти серед українського населення краю. Першим редактором цього найповажнішого видання на Буковині був Ю.Федькович.
У першому числі від 1 січня 1885 року про завдання цього видання сказано наступне: “«Буковина» має поставити нарід Буковини на вищий ступінь духовного і морального розвою з іншими народами. «Буковина» буде проте на першім місці обговорювати справи, стоячи в тісній звязі з відношенням нашого народу і його рідного краю Буковини; газета буде подавати звістки про духовне життя галицьких, угорських і на Україні жиючих братів наших, належачих до одної і тої ж самої великої родини – вірних синів... великої матері-Русі”.
Часопис «Буковина» відіграв велику роль у формуванні національної свідомості буковинців.