Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

День пам'яті жертв політичних репресій — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня. Відзначається згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму.

Через терор і репресії пройшли усі верстви українського населення: від наукової та творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об’єктами КГБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до відповідних архівів був заборонений. «Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору 1930-х років в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

У 1991 році, в останні місяці існування УРСР, було ухвалено Закон «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». У ньому вперше в Україні законодавчо засудили і відмежувалися від політичних репресій як методу керування суспільством. Але оскільки цей закон ухвалювався ще в УРСР, то певна частина цих репресій, навіть вчинених позасудовими органами, все ще визначалася «обґрунтованими». Відповідно до вимог Закону органами прокуратури та судами впродовж 1991–2001 років було реабілітовано 248 тис. 810 громадян.

Сьогодні росія повторює ці жахливі злочини. Український народ ціною життя тисяч патріотів сьогодні відстоює шанс на своє мирне майбутнє та майбутнє Європи, і тих, які постраждали і продовжують зазнавати страждань від тоталітарних режимів, зокрема кремлівського.


Постанова Чернівецького Обласного Виконавчого Комітету від 17 вересня 1940р. «Розгляд списків будинків, що підлягають націоналізації відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР» та списки домоволодінь області, які підлягають націоналізації. Фото 1.

Постанова Чернівецького Обласного Виконавчого Комітету від 17 вересня 1940 р. «Розгляд списків будинків, що підлягають націоналізації відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР» та списки домоволодінь області, які підлягають націоналізації. Фото 2.

Постанова Чернівецького Обласного Виконавчого Комітету від 17 вересня 1940р. «Розгляд списків будинків, що підлягають націоналізації відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР» та списки домоволодінь області, які підлягають націоналізації. Фото 3.

Витяг з доповідної записки Чернівецького облвійському завідуючому Військовим Відділом ЦК КП(б)У щодо статистики молоді, призначеної у батальйони «за соціальними ознаками і політико-моральних міркувань».

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/Увід 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств», фото 1

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/У від 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств», фото 2

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/Увід 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств», фото 3

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/У від 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств», фото 4

Стенограма засідання при повітовому комітеті КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області, фото 1

Стенограма засідання при повітовому комітеті КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області, фото 2

Стенограма засідання при повітовому комітеті КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області, фото 3

Стенограма засідання при повітовому комітеті КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області, фото 4

Стенограма засідання при повітовому комітеті КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області, фото 5

Статистичні відомості про кількість жителів провінції Буковина, висланих радянськими органами у 1940-1941 рр.


Список жителів м. Герца єврейської національності, висланих радянською владою у 1940-1941 рр., фото 1


Список жителів м. Герца єврейської національності, висланих радянською владою у 1940-1941 рр., фото 2

Список жителів м. Герца єврейської національності, висланих радянською владою у 1940-1941 рр., фото 3

Наказ Наркома Внутрішніх Справ СРСР від 23 жовтня 1940 р. «Про використання архівних документів в оперативно-чекістській роботі», фото 1

Наказ Наркома Внутрішніх Справ СРСР від 23 жовтня 1940 р. «Про використання архівних документів в оперативно-чекістській роботі», фото 2

Список жителів Чернівецького та Сторожинецького повітів, страчених більшовиками без судового розгляду у 1940-1941 рр, фото 1

Список жителів Чернівецького та Сторожинецького повітів, страчених більшовиками без судового розгляду у 1940-1941 рр, фото 2

Список жителів Глибоки, депортованих радянськими органами влади у 1940-1941 рр., фото 1

Список жителів Глибоки, депортованих радянськими органами влади у 1940-1941 рр., фото 2

Список жителів Глибоки, депортованих радянськими органами влади у 1940-1941 рр., фото 3

Список жителів Глибоки, депортованих радянськими органами влади у 1940-1941 рр., фото 4

Список жителів Глибоки, депортованих радянськими органами влади у 1940-1941 рр., фото 5

Список жителів Глибоки, депортованих радянськими органами влади у 1940-1941 рр., фото 6

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р., фото 1

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р., фото 2

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р., фото 3

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р., фото 4

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р., фото 5

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р., фото 6