Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Тематична документальна виставка присвячена
80-ій річниці від початку масових репресій на Буковині (1940 - 1941)28 червня 1940 року червона армія перетнула радянсько-румунський кордон зайняла територію Бессарабії та Північної Буковини. Процес окупації даних територій Радянським Союзом відбувся на основі секретного протоколу щодо розподілу сфер впливу в Європі – пакту Молотова-Ріббентропа між Радянським Союзом та нацисткою Німеччиною.

На новоприєднаних землях негайно розпочалась перетворення що мали форсовано трансформувати соціально-економічний лад. «Радянізація» охопила всі сфери життя населення даних земель. Червоноармійці стали першими представниками нового режиму і пропагували радянський спосіб життя. Політика радянського режиму: примусова русифікація та масові репресії позбавили край унікальності і особливого духу.

Нова влада ліквідувала не лише державні та політичні структури колишньої Румунської держави, але й самодіяльні структури товариства, преса. Чернівецький історик П. Брицький вказує, що були ліквідовані українські, румунські, польські, німецькі та єврейські культурні товариства. Були заборонені періодичні видання, зокрема всі газети. Замість них радянська влада видавала єдину газету в Чернівцях – «Радянську Буковину», а з вересня 1940 року почав виходити «Комсомолець Буковини».

На Буковині використовувалися різноманітні методи репресивного тиску, важливою складовою якого було тотальне стеження та контроль за населенням.

У 1940-1944 рр. масовий терор застосувався як проти соціальних груп, так і проти представників окремих етносів. Багато буковинців намагалися виїхати з країни, ті хто не встигли виїхати за кордон, мусили пристосовуватися до нового життя, або намагалися на свій страх і ризик перетинати нелегально кордон. Чимало тих, хто випробував свою долю на кордоні, загинули, втопилися або були поранені. Осіб, яких затримували на кордоні, оголошували «зрадниками батьківщини» і відправляли відбувати покарання до ВТТ, а їх сім'ї виселялись.

Привезені зі Сходу радянські кадри недостатньо орієнтувались у місцевій обстановці, не володіли мовою, не розуміли місцевих звичаїв та традицій, а, отже не рахувались з ними. Окрім цього, вони потребували житла та інших матеріальних благ, яких радянська влада могла надати лише через «перерозподіл», тобто вилучення у місцевих заможних верств населення часто супроводжуваного арештами і депортаціями «соціально-ворожого елемента». Не залишилось поза увагою нової влади і церква: Буковинську митрополію ліквідували, її Чернівецьку резиденцію перетворили на музей, церковні землі націоналізували, священиків обклали надмірно високими податками, а декого заарештували і вислали у віддалені райони СРСР.

В останні місяці перед нападом Німеччини на СРСР в області почалася мобілізація чоловіків до Червоної Армії. Але далеко не всіх збиралися відправляти до армії. І не тільки за висновками медичної комісії. Була ще одна важлива причина - «вивчення призовників за соціальною ознакою» та з політико-моральних міркувань. На 10 червня 1941 р. таке «вивчення» пройшли 21633 особи. 6187 синів поміщиків, «куркулів», торговців, офіцерів румунської армії, румунських державних службовців, членів «буржуазних партій», репресованих, таких, що мають зв’язки із закордоном, планувалося відправити не в армію, а в робочі батальйони, однак здійснити це не встигли.

Таким чином, в 1940-1941 рр. на території Північної Буковини та Хотинщини значна кількість місцевого населення було незаконно репресовано: багато людей загинуло у тюрмах, таборах та на спецпоселенні. Репресії та масові депортації населення мали жахливі наслідки для краю.Постанова Чернівецького Обласного Виконавчого Комітету від 17 вересня 1940р. щодо «Розгляду списків будинків, що підлягають націоналізації відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР» від 15 серпня 1940 р. по Чернівецькій області та списки домоволодінь області що підлягають націоналізації. Фото 1.

Від 17 вересня 1940р. щодо «Розгляду списків будинків, що підлягають націоналізації відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР» від 15 серпня 1940 р. по Чернівецькій області та списки домоволодінь області що підлягають націоналізації. Фото 2.

Постанова Чернівецького Обласного Виконавчого Комітету від 17 вересня 1940р. щодо «Розгляду списків будинків, що підлягають націоналізації відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР» від 15 серпня 1940 р. по Чернівецькій області та списки домоволодінь області що підлягають націоналізації. Фото 3.

Витяг з доповідної записки Чернівецького обласного військового комісаріату завідуючому Військовим Відділом ЦК КП(б)У щодо статистики молоді, призначеної в робочі батальйони «за соціальними ознаками і політико-моральних міркувань»/1940-1941/

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/Увід 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств». Фото 1

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/У від 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств». Фото 2

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/Увід 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств». Фото 3

Список магазинів і аптек, які підлягають націоналізації по м. Хотин згідно із постановою Чернівецького Укома КП/б/У від 19.08.1940 р. «Про націоналізацію аптек та аптечних підприємств». Фото 4

Стенограма засідання при Укомі КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області. Фото 1.

Стенограма засідання при Укомі КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області. Фото 2.

Стенограма засідання при Укомі КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області. Фото 3.

Стенограма засідання при Укомі КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області. Фото 4.

Стенограма засідання при Укомі КП/б/У від 19 серпня 1940 р. з денним порядком: «Про націоналізацію жилого фонду» в Чернівецькій області. Фото 5.

Статистичні відомості про кількість жителів провінції Буковина, висланих радянськими органами у /1940-1041/

Список жителів м. Герца єврейської національності, висланих радянською владою у 1940-1941 рр. Фото 1

Список жителів м. Герца єврейської національності, висланих радянською владою у 1940-1941 рр. Фото 2

Список жителів м. Герца єврейської національності, висланих радянською владою у 1940-1941 рр. Фото 3

Наказ Народного Комісара Внутрішніх Справ СРСР від 23 жовтня 1940 р. № 001345 «Про використання архівних документів в оперативно-чекістській роботі» щодо пошуку та виявлення архівних матеріалів на провокаторів, жандармів, контррозвідників тощо (з грифом: цілком таємно). Фото 1

Наказ Народного Комісара Внутрішніх Справ СРСР від 23 жовтня 1940 р. № 001345 «Про використання архівних документів в оперативно-чекістській роботі» щодо пошуку та виявлення архівних матеріалів на провокаторів, жандармів, контррозвідників тощо (з грифом: цілком таємно). Фото 2

Список жителів Чернівецького та Сторожинецького повітів, страчених більшовиками без судового розгляду у 1940-1941 рр. Фото 1

Список жителів Чернівецького та Сторожинецького повітів, страчених більшовиками без судового розгляду у 1940-1941 рр. Фото 2

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р. Фото 1

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р. Фото 2

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р. Фото 3

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р. Фото 4

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р. Фото 5

Список осіб, страчених без суду більшовиками на території Півничної Буковини, складений обласним інспекторатом поліції м. Чернівці 15 вересня 1942 р. Фото 6

Рапорт примпретора Сторожинецької волості Сторожинецького повіту губернатору провінції Буковина про криваву розправу радянської влади над мирним населенням у Білій Криниці 01 квітня 1941 р. Фото 1

Рапорт примпретора Сторожинецької волості Сторожинецького повіту губернатору провінції Буковина про криваву розправу радянської влади над мирним населенням у Білій Криниці 01 квітня 1941 р. Фото 2

Рапорт примпретора Сторожинецької волості Сторожинецького повіту губернатору провінції Буковина про криваву розправу радянської влади над мирним населенням у Білій Криниці 01 квітня 1941 р. Фото 3

Список вбитих радянською владою людей 01 квітня 1941 р. у Білій Криниці та пізніше ідентифікованих

Витяг з доповіді претора Герцаївської волості префектурі Дорохойського повіту від 18 липня 1940 року про вхід колони радянських танків в м. Герца, про новий адміністративний поділ населених пунктів волості та ін. Фото 1

Витяг з доповіді претора Герцаївської волості префектурі Дорохойського повіту від 18 липня 1940 року про вхід колони радянських танків в м. Герца про новий адміністративний поділ населених пунктів волості та ін. Фото 2