Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

До Дня працівників архівних установ
Державний архів Чернівецької області - одна з найстаріших, найбагатших архівних установ України з унікальним складом документів старомолдавською та старослов’янською мовами з перекладом на німецьку та румунські мови. Тут зберігаються документи з історії нашого краю, а також з історії Австрії, Румунії, Молдови та інших країн Європи. Всі ці документальні джерела входять до складу Національного архівного фонду України.

Державний архів Чернівецької області розпочав свою діяльність 01 листопада 1907 р. як Крайовий архів Буковини Австрійської імперії. Першим директором архіву став професор кафедри Східної Європи Чернівецького університету Володимир Мількович. Вже в 1908 році Крайовий архів мав на зберіганні біля 100 документів XV-XVIII століть, а в 1914 році в ньому зберігалося 500 найдавніших історичних документів та топографічних карт, а також 428 документів найновішого часу. У листопаді 1918 року Крайовий архів припинив свою діяльність у зв’язку з розпадом Австро-Угорської імперії.

22 вересня 1924 року, після приєднання Буковини до Румунії, було створено Комісію державних архівів Буковини.

Новий період історії сучасного Державного архіву Чернівецької області почався після приєднання Північної Буковини та Хотинського повіту Бессарабії до Української РСР та утворення 7 серпня 1940 року Чернівецької області. 1 листопада 1940 року розпочав свою діяльність Чернівецький обласний архів, робота якого була перервана Другою світовою війною, а відновлена – у 1944 році. З 1991 року установа функціонує як Державний архів Чернівецької області.

Найдавніші документи архіву – колекції, заповіти, історичні, економічні та географічні характеристики населених пунктів Буковини, відомості про відносини краю з сусідніми країнами, будівництво міст, фортець, зібрані комісією державних архівів Буковини та дослідником історії Буковини Францем Вікенгаузером, що відносяться до XV – XVIII ст., коли Буковина входила до Молдавського князівства. Основні етапи розвитку економічного та громадського життя Буковини до її возз’єднання з Україною представлені документами з середини XVIII ст. У них знайшли відображення два періоди історії краю: перебування в складі Австрії, з 1867 року Австро-Угорщини (1774-1918) та включення до складу королівської Румунії (1918-1940).

В архіві зберігаються декілька унікальних документи: статистичні відомості про чисельність та соціальний стан населення м. Чернівці з передмістями та населеними пунктами Буковини у 1793 році; грамота австрійського імператора Франца Йосифа І про відкриття Чернівецького університету (рукопис на пергаменті від 30 вересня 1875 р.); витяг з протоколу засідання румунського парламенту про прийняття закону про включення Буковини до складу Румунії 29 грудня 1919 року. Також знаходяться на зберіганні фонди установ Російської імперії, які існували на території Хотинського повіту Бессарабської губернії (1812-1917) та Чернівецької губернії періоду Першої світової війни (1914-1917).

Документи радянського періоду (1940-1941, 1944-1991) представлені в фондах Рад депутатів трудящих (народних депутатів), їх виконкомів, а також управлінь та відділів останніх, органів суду та прокуратури, установ промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, постачання та побутового обслуговування населення, науки, культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення. Особливу цінність мають документи про націоналізацію землі, банків, промислових підприємств, установ торгівлі, колективізацію сільського господарства, створення нових промислових підприємств, розвиток науки, освіти і культури.

Серед особових виділяються фонди: австрійського урядовця та історика Франца Адольфа Вікенгаузера (1809-1891), австрійського історика, професора Чернівецького університету Фердинанда Циглауера фон Блюменталь (1829-1906), румунського історика та громадського діяча Іона Ністора, буковинських поетів Параски Амбросій та Івана Кутеня, вчителя і журналіста Іларія Карбулицького, лікаря та скульптора Опанаса Шевчукевича, народних артистів України Володимира Сокирка, Петра Міхневича, Галини Янушевич, народного депутата СРСР від Буковини, професора Чернівецького держуніверситету, колишнього посла України в Румунії Леонтія Івановича Сандуляка та ін.

Сьогодні в архіві зберігаються понад 1,5 млн. одиниць зберігання документів з паперовою основою, 2053 од.зб. науково-технічної документації, 1072 од.зб. кінодокументів, 66246 од.обл. фотодокументів, 782од.зб. фонодокументів. Науково-довідкова бібліотека архіву нараховує 28799 книг та брошур, 3431 річних підшивок газет та 821 річних підшивок журналів.Лист у відповідь начальника Крайового управління Буковини на інтерпеляцію депутатів ландтагу Буковини про усунення професора Чернівецького університету Мильковича від керівництва Крайовим архівом через незнання румунської мови, фото 1

Лист у відповідь начальника Крайового управління Буковини на інтерпеляцію депутатів ландтагу Буковини про усунення професора Чернівецького університету Мильковича від керівництва Крайовим архівом через незнання румунської мови, фото 2Лист у відповідь начальника Крайового управління Буковини на інтерпеляцію депутатів ландтагу Буковини про усунення професора Чернівецького університету Мильковича від керівництва Крайовим архівом через незнання румунської мови, фото 3

Звіт про діяльність Крайового архіву за перший рік свого існування з 01 листопада 1907 року по 31 грудня 1908 року, фото 1

Звіт про діяльність Крайового архіву за перший рік свого існування з 01 листопада 1907 року по 31 грудня 1908 року, фото 2


Звіт про діяльність Крайового архіву за перший рік свого існування з 01 листопада 1907 року по 31 грудня 1908 року, фото 3

Звіт про діяльність Крайового архіву за перший рік свого існування з 01 листопада 1907 року по 31 грудня 1908 року, фото 4

Звіт про діяльність Крайового архіву за перший рік свого існування з 01 листопада 1907 року по 31 грудня 1908 року, фото 5


Звіт про діяльність Крайового архіву за перший рік свого існування з 01 листопада 1907 року по 31 грудня 1908 року, фото 6

Циркуляр Крайового управління Буковини від 19 липня 1913 року щодо призначення професора Чернівецького університету Кайндля Раймунда Фрідріха архівним консерватором, фото 1

Циркуляр Крайового управління Буковини від 19 липня 1913 року щодо призначення професора Чернівецького університету Кайндля Раймунда Фрідріха архівним консерватором, фото 2

Інформація Комісії Державних Архівів Буковини про стан архівів після І Світової війни, 30 вересня 1924 року, фото 1
Інформація Комісії Державних Архівів Буковини про стан архівів після І Світової війни, 30 вересня 1924 року, фото 2

Інформація Комісії Державних Архівів Буковини про стан архівів після І Світової війни, 30 вересня 1924 року, фото 3

Інформація Комісії Державних Архівів Буковини про стан архівів після І Світової війни, 30 вересня 1924 року, фото 4

Інформація Комісії Державних Архівів Буковини про стан архівів після І Світової війни, 30 вересня 1924 року, фото 5

Інформація Комісії Державних Архівів Буковини про стан архівів після І Світової війни, 30 вересня 1924 року, фото 6

Повідомлення Комісії Державних Архівів Буковини м. Чернівці про наявність у Польщі архівних матеріалів, що стосуються Буковини, 23 грудня 1924 року, фото 1

Повідомлення Комісії Державних Архівів Буковини м. Чернівці про наявність у Польщі архівних матеріалів, що стосуються Буковини, 23 грудня 1924 року, фото 2

Повідомлення Комісії Державних Архівів Буковини м. Чернівці про наявність у Польщі архівних матеріалів, що стосуються Буковини, 23 грудня 1924 року, фото 3

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 1

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 2

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 3

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 4

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 5

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 6

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 7

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 8

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 9

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 10

Доповідь секретаря Комісії Державних Архівів Буковини Сіміона Релі про діяльність директора Державного Архіву Буковини Володимира Мильковича (1908-1918), 05 жовтня 1925 року, фото 11

Повідомлення Комісії Державних Архівів Буковини м. Чернівці ректору Чернівецького університету про відкриття читального залу архіву та запрошення щодо проведення у ньому занять зі студентами, 28 листопада 1925 року, фото 1

Повідомлення Комісії Державних Архівів Буковини м. Чернівці ректору Чернівецького університету про відкриття читального залу архіву та запрошення щодо проведення у ньому занять зі студентами, 28 листопада 1925 року, фото 2

Повідомлення Комісії Державних Архівів Буковини м. Чернівці ректору Чернівецького університету про відкриття читального залу архіву та запрошення щодо проведення у ньому занять зі студентами, 28 листопада 1925 року, фото 3

Списки жителів Буковини, які отримали пропозиції про передачу їх особистих документальних матеріалів Комісії Державних Архівів Буковини, 1925 р., фото 1

Списки жителів Буковини, які отримали пропозиції про передачу їх особистих документальних матеріалів Комісії Державних Архівів Буковини, 1925 р., фото 2

Списки жителів Буковини, які отримали пропозиції про передачу їх особистих документальних матеріалів Комісії Державних Архівів Буковини, 1925 р., фото 3

Списки жителів Буковини, які отримали пропозиції про передачу їх особистих документальних матеріалів Комісії Державних Архівів Буковини, 1925 р., фото 4

Списки жителів Буковини, які отримали пропозиції про передачу їх особистих документальних матеріалів Комісії Державних Архівів Буковини, 1925 р., фото 5

Списки жителів Буковини, які отримали пропозиції про передачу їх особистих документальних матеріалів Комісії Державних Архівів Буковини, 1925 р., фото 6

Відомості на отримання заробітної плати персоналу Комісії Державних Архівів Буковини, 01 квітня – 30 червня 1926 року.

Доповідь Теодора Балана, керівника Комісії Державних Архівів Буковини, про звернення до Академії Румунії та Управління освіти щодо надання безкоштовно старих історичних книг та документів для поповнення архіву, 06 травня 1933 року

Справа щодо перевезення зі Львова 4 ящиків документів для Державного Архіву м. Чернівці, фото 1

Справа щодо перевезення зі Львова 4 ящиків документів для Державного Архіву м. Чернівці, фото 2

Оголошення конкурсу на зайняття посад у обласному управлінні Державних Архівів м. Чернівці, 29 липня 1943 року

Доповідь директора Державного архіву Чернівецької області Ю.П. Ляпунова «Про прийом-передачу Чернівецьким облдержархівом архівних документів із радянських та зарубіжних архівів та місцезнаходженні профільних документів в інших архівах», 11 серпня 1989 року, фото 1

Доповідь директора Державного архіву Чернівецької області Ю.П. Ляпунова «Про прийом-передачу Чернівецьким облдержархівом архівних документів із радянських та зарубіжних архівів та місцезнаходженні профільних документів в інших архівах», 11 серпня 1989 року, фото 2

Доповідь директора Державного архіву Чернівецької області Ю.П. Ляпунова «Про прийом-передачу Чернівецьким облдержархівом архівних документів із радянських та зарубіжних архівів та місцезнаходженні профільних документів в інших архівах», 11 серпня 1989 року, фото 3

Доповідь директора Державного архіву Чернівецької області Ю.П. Ляпунова «Про прийом-передачу Чернівецьким облдержархівом архівних документів із радянських та зарубіжних архівів та місцезнаходженні профільних документів в інших архівах», 11 серпня 1989 року, фото 4

Рішення виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради народних депутатів від 05 січня 1982 року «Про нагородження директора Державного архіву Чернівецької області Почесною грамотою облвиконкому».