Головна сторінка | Архів новин | Корисні посилання | Контакти | Карта сайту

Тематично-документальна виставка "100-річчя запровадження Державної служби в Україні"Паростки державної служби можна розпізнати у найперших державних утвореннях на території України. Природа державного ладу кожного з державних утворень визначала зміст діяльності державних органів та осіб, які слугували державі в особі цих органів.

На характер державності, форми держави та управління України впливали складні історичні, економічні та соціальні умови кожної епохи. Визначальним у системі управління державою в різні часи був вплив геополітичного розташування країни. Великий вплив на формування державного устрою та системи організації влади мали держави-сусіди, з якими межувала Україна. Протягом тривалого періоду землі України перебували під владою інших держав, тому Україна не змогла створити історично розвинутої, єдиної, заснованої на власних традиціях, цілісної системи державної служби. Хоча ці фактори в комплексі й зумовлювали створення історично виправданої служби в державі.

Ще в Київській Русі, Галицько-Волинському князівстві, Австро-Угорській імперії відбулося формування службовців, які слугували державі в особі правлячої влади. Особливе місце в історії державотворення України належить Українській козацькій республіці. Українська козацька держава була першою «демократичною республікою тогочасного світу». Після розпаду Російської та Австро-Угорської імперій український народ знову зробив спробу створити свою незалежну державу. Події 1917—1921 pp. увійшли в нашу історію як період визвольної боротьби українського народу за свою незалежність та позначались доволі доброю організацією державницького апарату на всіх рівнях. Інститут державної служби з’явився 1918 року – за Гетьманату Павла Скоропадського. Від приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського 29 квітня 1918 року було запущено активні державотворчі процеси, прийнято та значною мірою впроваджено цілу низку системних законів, які вперше в історії України на законодавчому рівні закріпили основу інституту державної служби. Наступні 70 років Україна була у складі СРСР. За тих часів в Україні не було самостійної державно-правової організації, а державний апарат був складовою партійного керівництва. Даний період хоча і не здійснив впливу на розвиток та становлення української державної служби в позитивному аспекті, все ж мав великий вплив на формування відношення до державної служби, державних службовців. З часу проголошення незалежності в 1991 р. для України одним із найважливіших завдань, як показав історичний досвід спроб встановлення сильної та незалежної держави, є розвиток професійної державної служби. Заходи незалежної України в цілому спрямовані на створення оптимальної структури державної служби та забезпечення її ефективної роботи шляхом реформування адміністративної системи, впровадження нової кадрової політики, підтримання та розвитку професійності державних службовців. Сьогодні державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від ефективності функціонування якого залежить ступінь задоволення законних інтересів громадян, успішність діяльності уряду і в кінцевому підсумку – стабільний розвиток країни та її конкурентоздатність на міжнародному ринку.

Пропонуємо Вашій увазі підбірку архівних документів та друкованих матеріалів науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Ченівецької області, що відображають історію державної служби на території Чернівецької області періодів її входження до складу Австрії (з 1867 – Австро-Угорщини) - 1775-1918 рр., Королівської Румунії - 1918-1940 рр., періоду окупації 1941-1944 рр., СРСР - 1940-1941, 1944-1991 рр., незалежної України - з 1991 року по цей час.Перегляд Опис
1 Переглянути Вказівка Галицького губернаторства щодо заборони державним службовцям брати участь в таємних товариствах
2 Переглянути Зі списку державних службовців особистого складу Чернівецького міського магістрату, серед яких значиться фахівець едення кадастрів Альберт фон Гординський, батько видатного письменника, просвітителя, громадського діяча Юрія Федьковича.
3 Переглянути Подання поітового секретаря Юліана Коюилянського, адресоване президії Крайової управи, щодо підвищення його у ранзі за 5-річну службу та відповідного підвищення заробітної плати з 950 флоринів до 1000 флоринів
4 Переглянути Розпорядження австрійського цісаря Франца Йосифа I щодо зарахування періоду війни до стажу державної служби при нарахуванні пенсії державним службовцям
5 Переглянути Список державних службовців Чернівецького суду із зазначенням посад, розмірів посадового окладу та дати призначення на посаду
6 Переглянути Текст присяги га вірність австрійському цісарю і монархії, яку склав перший ректор Чернівецького університету Костянтин Томащук при призначенні його на посаду викладача університету
7 Переглянути Закон румунського короля Кароля II "Про порядок звільнення державних службовців"
8 Переглянути Обіжник спілки державних службовців Буковини щодо визначення пільг для челнів спілки
9 Переглянути Прохання державного службовця примарії м. Чернівці Грігораша Ауреліна про допущення до екзамену з підвищення кваліфікації
10 Переглянути Справа про визнання товариства державних службовців м. Чернівці юридичною особою
11 Переглянути Текст присяги на вірність румунському королю Фердінанду I, яку склав Юго фон Реццорі, батько видатного німецькомовного прозаїка Грнгора фон Реццорі, при призначенні його інженером-архітектором I-го класу у дирекції мостів і шляхів Буковини
12 Переглянути Закон про право державного службовця обіймати лише одну посаду в органах держаної влади і місцевого самоврядування
13 Переглянути Обіжник міністерства Внустрішніх спра щодо заборони державним службовцям брати участь у політичних товариствах антисемітського і фашистського характеру
14 Переглянути Текст оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади держаного службовця VII рангу/класу на посаду повітового голови
15 Переглянути Щорічна оцінка державного службовця префектури Чернівецького повіту Євгенії Ботезат за період з 1 травня 1928 по 1 травня 1929
16 Переглянути Витяг з протоколу I-ї сесії І-го скликання Черніецької обласної Ради депутатів трудящих "Про обрання виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих" та "Про затвердження завідуючих відділами виконавчого комітету Чернівецької обласної ради депутатів трудящих"
17 Переглянути Постанова Чернівецького повітового виконавчого комітету №2 "Про утворення районів в м. Чернівцях"
18 Переглянути Рішення Чернівецької обласної виборчої комісії по виборах депутатів та голови Чернівецької обласної Ради "Про визнання повноважень обраного голови Чернівецької обласної Ради"
19 Переглянути Структура апарату Чернівецького облвиконкому станом на 07.09.1940р.
20 Переглянути Кваліфікаційний лист канцеляраиста Кимполунзького повітового суду Юліаса Кобилянського
21 Переглянути Кваліфікаційний лист Сбієра Іоана - судового радника та голови окружного суду Флондорень
22 Переглянути Розпорядження Голови Чернівецької обласної ради №324 "Про організацію та проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування обласної ради і її виконавчого апарату"